TTaotlusi TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse tippteadlase toetusele saab esitada neli korda aastas: 1. märtsil, 1. juunil, 1. oktoobril, 1. detsembril.

Konkursi eesmärk on arendada TÜHI rahvusvahelist teaduskoostööd, kaasata välismaa tippteadlasi TÜHIga seotud uute teadusprojektide koostamisse ning seeläbi toetada TÜHI teadustöö taseme tõstmist ja rahvusvahelistumist. Konkursi vahenditest toetatakse külalisteadlase lühiajalist visiiti TÜHIsse (kuni kuus kuud).

Nõuded taotlejale:

  • Tippteadlase teadustöö haakuvus tippkeskuse eesmärkidega
  • Rahvusvaheline publitseerimis- ja teadustöökogemus
  • Tippteadlane määrab ise oma töö kestuse (vahemikus kuni 6 kuud) ja sõnastab selle eesmärgid
  • Töö käigus koostatava teadusprojekti üheks partneriks on TÜHI
  • Avaliku loengu/seminari pidamine TÜHIs

Kõik konkursi tingimused

Avaldus tuleb esitada tyhiteadus@tlu.ee aadressile koos järgmiste dokumentidega (PDF failid):

  • Tippteadlase toetuse konkursi avaldus
  • Kutsutava tippteadlase CV
  • Publikatsioonide loetelu
  • Kutsutava tippteadlase kirjalik nõusolek rahastamise tingimustega

Tippteadlase toetuse konkursi avaldus