Teadus

In memoriam Viive-Riina Ruus

Kolmapäeval lahkus meie seast Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi emeriitprofessor Viive-Riina Ruus. 

Kolm küünalt

Viive-Riina Ruus oli kasvatusteadlane, kes lõpetas 1960. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal. Doktorikraadi sai ta 1982. aastal, uurides õppetekstide kasvatuslikku efektiivsust.

Tema põhilised uurimisvaldknnad olid õppekava teooria, hariduspoliitika, õpetajate professionaalsus ja pedagoogika. Ta avaldas kümneid teadustrükiseid ning haridusteemalisi artikleid eesti ajakirjanduses, viis edukalt läbi õppetööd, teadusprojekte, osales rahvusvahelises tegevuses ning juhendas mitmeid väitekirju. 

Viive-Riina Ruus pälvis mitu riiklikku preemiat kasvatusteadustes ning oli alates 1994. aastast Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi liige. 2011. aastal pälvis Viive-Riina Ruus Valgetähe IV klassi teenetemärgi, 2013. aastal omistati talle Tallinna ülikooli teenetemärk.