Eeva Kesküla avaldas artikli prestiižses antropoloogiaajakirjas

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent Eeva Keskülal ilmus artikkel "Austerity, skill, and gendered work in Kazakhstan's heavy industry" Euroopa prestiižseimas antropoloogiaajakirjas Journal of the Royal Anthropological Institute.

Eeva Kesküla
Eeva Kesküla

Kasahstani söetööstuses läbi viidud etnograafilise välitöö põhjal analüüsib Kesküla, kuidas muutub naiste töö söerikastusvabrikus globaalse majanduskriisi ja kasinuspoliitika kontekstis. Investeeringute puudumise tõttu laguneva tehnikaga vabrikus peavad varem tehnilise haridusega professionaalideks peetud naised lisaks tehnoloogilistele protsessidele hakkama tegelema labidatöö, puhastamise ja kaunistamisega, sest laguneva vabriku korrashoidu peetakse naiste tööks. Naistööjõudu peetakse odavamaks kui masinatesse investeerimist, kuid vananevaid töölisi ei peeta sellele vaatamata piisavateks, kuna nad pole enam seksuaalselt atraktiivsed. Artikkel püstitab laiema küsimuse, kuidas muudab kasinuskapitalism meeste ja naiste tööd erinevalt. Töö on läbi viidud  ETAGi PUT 1263 "Tööohutuse poliitökonoomia rasketööstuses: sotsiaalantropoloogiline perspektiiv" raames.

Artiklit saab lugeda siit