Teated

Maarja Merivoo-Parro ja Sander Jürisson andsid välja ainulaadse teose väliseestlastest

Eesti Diasporaa Akadeemia kakskeelses trükises „Eestlased Ameerikates. Estonians in the Americas” saab kohtuda sajand tagasi Põhja- ja Lõuna-Ameerikas elanud rahvuskaaslastega. Fotorohke teos toetub ulatuslikule arhiivimaterjalile. Raamatu koostajateks on Tallinna Ülikooli nooremteadur, möödunud aastal doktorikraadi kaitsnud Maarja Merivoo-Parro ning Sander Jürisson, kes hetkel kirjutab oma väitekirja.

neiud

Mõlemad on oma akadeemilise karjääri pühendanud väliseestlaste uurimisele. Merivoo-Parro peamiseks suunaks on olnud eestlastest pagulaste ajalugu külma sõja aegses USAs, Jürisson on keskendunud aga Brasiiliasse pagenud eestlastele.

Uues teoses puudutavad nad lisaks nimetatud asumaadele ka näiteks Kanada, Argentina ja Uruguay eestlaste lugu. Ainulaadseks teeb raamatu aga asjaolu, et selle tegevusaeg algab 19. sajandil ja lõpeb teise maailmasõjaga, kattes seega kogu varajase Eesti asustuse ajaloo Ameerika maailmajaos.

„Kui oma teadustöös oleme detailsed ja püüame öelda võimalikult palju vähese kohta, siis see jutustav pildialbum andis vabaduse teha vastupidi – maalida laia pintsliga ja öelda väga paljude asjade kohta natukene. Loodetavasti mõjub meie globaalsete rahvuskaaslaste minevikuga silmitsi seismine sütitavalt ja leidub neid, kes asuvad kehtivaid arusaamu väliseesti minevikust uute uurimuste kaudu täiendama,“ kinnitab Merivoo-Parro.

Viimasel pooleteisel sajandil on eestlaste rännuteed viinud meid maailma eri otstesse. Paremini on kaardistatud teise maailmasõja põgenike teekonnad ja elukäik, kuid varasemast läänesuunalisest rändest teame oluliselt vähem, selgitab Sander Jürisson. 

Trükise kujundas kunstnik Kristin Kalamees, kelle profiil on väga lai ulatudes performance’itest ja isikunäitustest teatri- ning filmimaailma. Viimastel aastatel rohkem graafilise disainiga tegelenud kunstnik liitus projektiga juba idee faasis. Raamat sai erakordselt dünaamilise kujunduse, kuna tavapärase teksti asemel seati primaarseks fotomaterjal. Kujundaja Kristin Kalamehe sõnul oli raamatule fotodest lähtuvalt kujundust luua väga huvitav. „Paigutus ja järjekord tekkisid orgaaniliselt läbi piltidel jäädvustatu ja lakooniline tüpograafia tundus õige valik selle esiletoomiseks. Loodan, et need toredad fragmendid väliseestlaste tegemistest jõuavad võimalikult vahetult vaatajani,“ rääkis ta.

360-leheküljeline trükis on pühendatud Eesti arhivaaridele üle kogu maailma. Autorite eriline tänu kuulub Eesti Rahvusarhiivi ja Eesti Arhiivi Ühendriikides teenistujatele ning vabatahtlikele, kelle lahkel loal fotod raamatu kaudu nii eesti kui inglise keeles lugevate ajaloohuviliste seas laiemalt levida saavad.

Raamatu „Eestlased Ameerikates. Estonians in the Americas“ koostasid Maarja Merivoo-Parro ja Sander Jürisson, tõlkis Juta Ristsoo, keelt toimetasid Kai Nurmik ja Derek Saunders, kujundas Kristin Kalamees, fotod digiteeris Rasmus Merivoo. Väljaandja on MTÜ Eesti Diasporaa Akadeemia, mis on varemgi väliseesti teemaliste trükiste, teaduskonverentside ja ekspeditsioonidega seotud olnud. Raamatu valmimist toetas haridus- ja teadusministeeriumi rahvuskaaslaste programm.

Esitlus toimub reedel, 26. aprillil kell 16 Okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu.