Marek Tamme koostamisel ilmus ingliskeelne Juri Lotmani artiklikogumik

Tänavu oktoobris ilmus Palgrave Macmillani kirjastuses Juri Lotmani ingliskeelne artiklikogumik “Kultuur, ajalugu ja mälu: esseid kultuurisemiootikast”

Juri Lotman Culture, Memory and History
Juri Lotman Culture, Memory and History

Juri Lotmani ingliskeelse artiklikogumiku "Kultuur, ajalugu ja mälu: esseid kultuurisemiootikast"  (History, Culture and Memory: Essays in Cultural Semiotics) koostas ja varustas pikema sissejuhatusega
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor Marek Tamm, Lotmani tekstid tõlkis inglise keelde Brian James Baer, Kent State University (USA) vene keelest tõlkimise professor. Põhjaliku järelsõna kirjutas raamatule Mihhail Lotman.

Kogumik sisaldab kokku 14 Juri Lotmani artiklit, mis on ilmunud ajavahemikus 1979–1995.
Tegemist on olulisemate esseedega autori hilisloomingust, mis kõik käsitlevad kultuuri, mälu
ja ajaloo erinevaid aspekte. Enamik artiklitest ei olnud varem inglise keeles ilmunud.
Kogumiku eesmärk on muuta Lotmani viimase perioodi esseelooming kättesaadavaks
ingliskeelsetele lugejatele ja näidata tema tekstide tähtsust tänapäeva kultuuriteooria,
ajalooteooria ja kultuurimälu uuringute kontekstis.