Tutvustus

Tiiu Tammemäe on töötanud palju aastaid eripedagoogi ja logopeedina nii tava- kui eriõppeasutustes. 2009. aastal kaitses ta Tallinna Ülikoolis oma doktoritöö ning samal aastal asus ülikoolis tööle eripedagoogika lektorina. Doktoritöö teemaks oli väikelaste kõne areng ja selle seotus kasvukeskkonna tingimustega. Tänasel päeval huvitub eelkõige teemadest, mis on seotud kaasava hariduse rakendumise ja võrgustikutööga. Talle sümpatiseerivad üliõpilased, kes julgevad küsida ja oma arvamust avaldada; kes lähenevad teemadele oma huvivaldkonnast lähtuvalt. Väga oluliseks peab ta oskust planeerida ja väärtustada nii iseenda kui ka õppejõu aega.

Põhitööülesanded

Õpetamine nii bakalaureuse- kui ka magistriõppekavadel , teadustöö, täiendkoolitused, bakalureuse- ja magistritööde juhendamine, osalemine eripedagoogika valdkonnaga seotud teadus- ja arendusprojektides; eripedagoogika magistriõppekava kureerimine.

Uurimisvaldkonnad

Kaasav haridus; eripedagoogika; õppe diferentseerimine; robootikavahendite kasutamine, võrgustikutöö erivajadustega laste arengu toetamisel.