Tutvustus

Katrin Karu on töötanud õppejõuna Tallinna ülikoolis alates 1997.aastast ja on olnud üks andragoogika bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavade väljatöötaja. Katrin õpetab andragoogika valdkonna põhikursusi, näiteks andragoogika, andragoogi professioon, andragoogika praktikas, õppimine sotsiaalses perspektiivis ja grupi kontekstis. Katrin on seotud ülikoolididaktika valdkonna koolitaja, arendaja ja uurija. Ta on üleülikoolilise õppejõudude professionaalse arengu toetamise eestvedaja koostöö rektoraadiga. Katrin on üks täiskasvanute koolitaja kutsestandardite arendajatest ja kutsehindaja. Teadusmagistrikraadi kasvatusteadustes omandas aastal 2001, uurides täiskasvanud õppijat, õppimist ja enesehindamist täienduskoolituses. Doktoritöös uuris üliõpilase õppimisarusaamasid andragoogilisest vaatest lähtuvalt.

Põhitööülesanded

Õpetamine, teadustöö, täiendkoolitused (sh ülikoolididaktika koolitused, koolitajate koolitused), bakalureuse- ja magistritööde juhendamine. Õppekava kureerimine. Õppejõudude professionaalse arengu toetamise arendamine ülikooli tasandil.

Uurimisvaldkonnad

Haridusuuringud kõrg- ja täiskasvanuhariduses: üliõpilaste arusaamad õppimisest, õppejõudude professionaalse arengu toetamine ülikoolis, mitteformaalõppe tähendused.