Tutvustus

Erialad:
Alushariduse pedagoog (BA, MA); Andragoogika (BA, MA); Eripedagoogika (BA, MA); Kasvatusteadused (MA); Kaasav haridus (MA)

Põhitööülesanded

Tunniplaani koostamine ja sisestamine ASIO-sse

Üliõpilaste informeerimine tunniplaani muudatustest

Üliõpilaste listide haldamine

Ainekaartide ja kursuseprogrammide sisestamine ÕIS-i

Eksamite / arvestuste graafiku koostamine

Tulemuste kontrolliga seotud tegevused (eksamiajad, hindamislehed, tulemuste sisestamine) ÕIS-is

Lõpetamisega seotud tegevused – lõputööde teemade ja juhendajate kinnitamine, lõputööde ja –eksamite protokollid, lõputööde andmebaasid