Tutvustus

Kutsehariduse ja kutseõpetajaharidusega olen olnud seotud aastaid. Kutsehariduses omandasin asjaajamise-raamatupidamise eriala ning seejärel suundusin kutseõpetaja eriala diplomiõppesse, et omandada teadmised ja oskused oma eriala õpetamiseks. Läbisin pedagoogika (kutseõppedidaktika) magistriõppe, tegelesin kutsepedagoogika eriala õppetöö korraldamisega ning 2002. aastal alustasin ülikoolis tööd õppejõuna.
Pean õppejõutöös oluliseks head koostööd üliõpilastega, teaduspõhist lähenemist õpetamisele ning teooria seostamist praktikaga. Seetõttu töötan lisaks õppejõutööle ka õpetajana kutseõppeasutuses.

Põhitööülesanded

Viin läbi õppetööd kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava ja kutseõpetaja magistriõppekava õppeainetes Kutsepedagoogika ja Kutsedidaktika ning juhendan praktikaid ja uurimistöid.

Uurimisvaldkonnad

Kutsepedagoogika ja kutseõppedidaktika, kutsehariduse õpilaskond