Tutvustus

"Olen alushariduse valdkonnas aktiivne juba üle 18 aasta ning selle aja jooksul olen töötanud nii õpetaja, õppealajuhataja kui ka õppejõu ja koolitajana. Õppisin Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogiks (lõpetasin BA õpingud 2006) ning sain magistrikraadi alushariduse pedagoog-nõustaja erialal (2010), hetkel jätkan õpinguid doktoriõppes. Olen töötanud õppejõuna Tallinna Pedagoogilises Seminaris ning Tallinna Ülikoolis, alates 2021.aastast olen alushariduse pedagoogi eriala BA õppekava kuraator.

Minu uurimisvaldkonnaks on alushariduse õppekava, õppe - ja kasvatustegevus, erinevad keskkondadega seotud teemad. Õpetan tudengeid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, peamised kursused on “Eelkoolipedagoogika ja mäng”, “Loodusõpetus ja loodusõpetuse didaktika”, lisaks uurimisseminarid ning pedagoogiliste praktikate juhendamine. Olen olnud kaasatud erinevate metoodiliste juhendite koostamisse, mida õpetajad ja juhid saavad igapäevaselt lasteaias kasutada."