Tutvustus

Tanja Dibou töötab Tallinna ülikoolis haridusteaduste instituudis noorsootöö õppejõuna ning õpetab noorsootööga, noorsootöökorraldusega, noortepoliitikaga seotud õppeaineid, samuti kultuuridevahelise- ja karjäärikujundamise pädevusi arendavaid kursusi.
Doktoriõppes Tanja uuris Eesti noortepoliitika valitsemist ning kaitses oma doktorikraadi 2019. aastal Tallinna Ülikoolis.
Alates 2016. aastast on Tanja Dibou noorsootöö rakenduskõrghariduse õppekava juht. Õppekava juhtimisel Tanja näeb oma rolli noorsootöötaja eriala professionaliseerimisel ja noorsootöö hea maine kujundamisel ühiskonnas.
Õppetöös Tanja kasutab kaasahaaravaid õpetamismeetodeid noorsootöö teooria ja praktika lõimumiseks.Üliõpilased on teda hinnanud kui mõistvat ja toetavat õppejõudu. Lisaks õppetööle on ta Eesti Noorsootöötajate Kogu liige, mitmete noorsootöö teematiliste artiklite autor ning panustanud aktiivselt erinevatesse noortevaldkonna arendustegevustussse nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Uurimisvaldkonnad

Noorsootöö

Noortepoliitika

Noorsoo uuringud

Kultuuridevaheline õppimine

Karjäär, karjäärinõustamine