õpetaja

Tallinna Ülikoolis on Euroopa Sotsiaalfondi toel loodud õpioskuste arendamise programmid  "Me loeme" ja "Õpime mõttega" ning sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm  "Meie Maailm", lisaks koordineerime Eesti Eesti olümpiaadisüsteemi kuuluvat õpioskuste talguid (end õpioskuste võistlus).

image-20220929131837-1

Teaduspõhiste arendusprogrammide tegevused on sidustatud õppekavaga ning ei vaja tunniplaanis eraldi aja kavandamist, süsteemseks ja mõjusaks elluviimiseks on loodud põhjalikud juhend- ja abimaterjalid. Metoodika kasutusele võtmiseks oma asutuses tuleb läbida vastava programmi rakendamise koolitus. 

Arendusprogrammi rakendamise koolitusel tutvustatakse programmi aluseks olevaid põhimõtteid ning tundides kasutatavaid materjale. Koolituse käigus viivad õpetajad läbi tunnid lähtudes programmi materjalidest ning peavad logi kogemuste ja probleemide kaardistamiseks. Enne ja pärast programmi läbimist soovitame hinnata õpilaste lugemisstrateegiate-alast teadlikkust ja oskust strateegiaid kasutada. Selleks saab kasutada TLÜ teadurite poolt välja töötatud teste. E-testid on kättesaadavad Eksamite Infosüsteemis EIS. 

Arendusprogrammid on loodud projekti "Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis" raames, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi toel korraldame Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis ka riiklikult õpioskuste talguid: koondame piirkondlike koordinaatorite kontakte ja loome piirkonnavooru ülesande, valmistame ette lõppvooru ning arendame kogu protsessi eesmärgiga laiendada me kõigi teadmisi  tõhusast õppimisest.