logoLoodame, et talgutel kasutatav kompleksülesande sooritamine pakub mõnusat väljakutset ning aitab suunata tähelepanu õppimise sellistele aspektidele, mis võivad sageli jääda varjatuks. Oleme julged ja hakkame neid üheskoos avastama!

Riiklik talgupäev

XXVII ehk järgmine riiklik õpioskuste talgupäev toimub piirkondadest lähetatud 5. klasside 5-liikmelistele rühmadele   

6. mail 2023 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

XXVII talgupäeva juhend

TUTVU AJAKAVAGA! XXVII talgupäeva korralduslik info


 Eelmine ehk XXVI üleriigiline talgupäev toimus 30.04.2022 Väike-Maarja Gümnaasiumis.

XXVI talgupäeva ülesanded   XXVI talgupäeva protokoll  

XXVI talgupäeva galerii


Piirkonnavoorud

2022/23 õppeaasta piirkonnavoorud toimuvad üldhariduskoolide 5. klasside 5-liikmelistele rühmadele vastavalt kohapeal kokkulepitud ajagraafikule ja korrale 2022. aasta sügisel. Osalemiseks võtke palun ühendust piirkondliku koordinaatoriga.

Õpioskuste talgute piirkondlikud eestvedajad ja talgute toimumise ajad

Kui teie piirkonnas ei ole piirkondlikku koordinaatorit, siis andke palun märku opitalgud@tlu.ee ja leiame koos lahendi.


Infotund piirkondlikele koordinaatoritele

XXVIII õpioskuste talgute infotund toimub  mais  2023 (konkreetne aeg selgumisel)

Registreerumine

Infotunnis andsime ülevaade sellest, millised muudatused on toimunud õpioskuste talguformaati üleminekul, milline on olnud sellest saadav kasu nii õppijale kui läbiviijale. Kavandasime uut vooru - leppisime kokku piirkondlike voorude läbiviimiseks loodud eelülesande valmimise aja. Infotunni järgselt aitame kokku viia talgutest huvitatud koolid piirkondades, kus puudu piirkonnaülene koordineeritud lähenemine. Sügisel edastame e-posti teel huvist märku andnud piirkondade kontaktisikutele (või piirkondade koolide grupi esindajatele) piirkonnavooru kompleksülesande.


Tegijad

Õpioskuste talgute meeskond Tallinna Ülikoolis: Kati Aus, Elina Malleus-KotšegarovJüri Kurvits, Katrin SoikaRiina Stahl.

Õpioskuste talgupäevade korraldust toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Briti Nõukogu, kirjastus Koolibri ja Jungent Estonia OÜ (Katjes).
 image-20220922131619-1   image-20220922145102-3

Lisainfo

Kontakt: opitalgud@tlu.ee 

Teaduskool

31.05.2022 XXVI riiklik õpioskuste talgupäev – mida me õppisime?

29.05.2022 Lääne-Virumaal toimub õpioskuste talgupäev