logoLoodame, et talgutel kasutatav kompleksülesande sooritamine pakub mõnusat väljakutset ning aitab suunata tähelepanu õppimise sellistele aspektidele, mis võivad sageli jääda varjatuks. Oleme julged ja hakkame neid üheskoos avastama!

Infotund piirkondlikele koordinaatoritele

XXVII õpioskuste talgute infotund toimub 4. mail 2022 kell 13.00.

Registreeru infotundi

Infotunnis anname ülevaade sellest, millised muudatused on toimunud õpioskuste talguformaati üleminekul, milline on olnud sellest saadav kasu nii õppijale kui läbiviijale. Kavandame uut vooru - lepime kokkut piirkondlike voorude läbiviimiseks loodud eelülesande valmimise aja. Infotunni järgselt aitame kokku viia talgutest huvitatud koolid piirkondades, kus puudu piirkonnaülene koordineeritud lähenemine. Sügisel edastame e-posti teel huvist märku andnud piirkondade kontaktisikutele (või piirkondade koolide grupi esindajatele) piirkonnavooru ülesande. Esialgse kava kohaselt toimuvad XXVII riiklikule talgupäevale eelnevad piirkonnavoorud 2022. aasta sügisel ja üleriigiline talgupäev toimub kevadise vaheaja laupäeval s.o 29. aprillil 2023. aastal.

Piirkonnavoorud

Piirkonnavoorud toimuvad vastavalt kohapeal kokkulepitud ajagraafikule 2022. aasta sügisel. Osalemiseks võtke palun ühendust piirkondliku koordinaatoriga.

Õpioskuste talgute piirkondlikud eestvedajad ja talgute toimumise ajad

Riiklik talgupäev

XXVII ehk järgmine riiklik õpioskuste talgupäev toimub kevadel 2023 Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Kotzebue 29, Tallinn). Juhendi ja korraldusliku info lisame peagi.

XXVI üleriigiline talgupäev toimus 30.04.2022 Väike-Maarja Gümnaasiumis.

XXVI talgupäeva ülesanded   XXVI talgupäeva protokoll  

XXVI talgupäeva juhendXXVI talgupäeva korralduslik infoXXVI talgupäeva galerii

Tegijad

Õpioskuste talgute meeskond Tallinna Ülikoolis: Kati Aus, Elina Malleus-Kotšegarov, Jüri Kurvits, Katrin SoikaRiina Stahl.

Üleriigilist õpioskuste talgupäeva korraldust toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kirjastus Koolibri ja Jungent Estonia OÜ (Katjes).

image-20220502165200-1image-20220502165213-2       image-20220502165245-4

Lisainfo

Kontakt: opitalgud@tlu.ee

Teaduskool