Jaapani uuringud

Jaapani uuringud

Sind huvitab jaapani kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult jaapani keelt? Tahad töötada jaapani kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Jaapani uuringute peaeriala.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Jaapani uuringute erialale ootame õppima ambitsioonikaid noori, kes tahavad töötada ametites, mis eeldavad jaapani kultuuri, ühiskonna, poliitika ja keele põhjalikku tundmist.

Jaapani tähtsus rahvusvahelisel areenil üha kasvab ning nõudlus laia silmaringi ja väga hea keeleoskusega spetsialistide järele on aina suurem. Seega ootame õppima neid, kes otsivad põnevaid väljakutseid, keda võluvad jaapani inimesed ja kultuur ning kes tahavad tulevikus arendada Eesti-Jaapani tihenevaid suhteid.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Aasia uuringute õppekava on ainus omalaadne Eestis, mis võimaldab:

 • õppida jaapani keelt kogenud õpetajate käe all;
 • õppida ja uurida tunnustatud õppejõudude juhendamisel Jaapani ühiskonda, ajalugu, maailmavaateid, filmi ja kirjandust.
 • kandideerida stipendiumidele ja vahetusprogrammidesse, mis annavad võimaluse kuni aasta aega Jaapanis elada, õppida ja reisida;
 • kombineerida oma peaeriala näiteks kultuuriteooria, antropoloogia, ajaloo, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate kõrvalerialadega. 
 • leida peale lõpetamist tööd nii ettevõtluses, avalikus sektoris kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonides, kus nõutakse jaapani keele oskust.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • 2018. aastal toimub vastuvõtt kahele peaerialale: Jaapani uuringud ja Hiina uuringud. Teisel õppeaastal on võimalus Jaapani uuringute peaeriala kõrvale valida ka teine eriala.
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis. Iganädalaselt loetakse iseseisvalt õpinguid toetavaid akadeemilisi artikleid ja kirjandusteoseid.

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Jaapani uuringute peaerialal on suurem rõhk jaapani keele õppel. Bakalaureusekraadi saaja valdab erialast keelt vähemalt kesktasemel (B2.2), mis on oluline ettevalmistus Jaapani ühiskonna uurimiseks ning magistrantuuris jätkates hädavajalik kohaliku kultuuriruumi analüüsiks.

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Jaapani kultuuriruumist, ajaloost, filosoofiast, kirjandusest, poliitikast ja majandusest. Neid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist.

Bakalaureuseastmes läbib üliõpilane erialase praktika ning meeskonnatööna viiakse läbi erialane uurimusprojekt.

Kõrvaleriala

Teisel õppeaastal on võimalus valida kõrvaleriala. Kombineeri Jaapani uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajaloo, kultuuriteaduse, digihumanitaaria või muu kõrvalerialaga. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Instituut koordineerib vahetusprogramme Jaapani ülikoolidega (Gakushuin Joshidaigaku, Tsukuba, Akita), kus igal aastal õpivad mitmed Jaapanile spetsialiseerunud üliõpilased. Vaata lähemalt siit.
 • Tallinna ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud ning nende artiklite ja väitekirjadega saab tutvuda AUKE (Aasia Uuringute Koda Eestis) teadusuudiste rubriigis.
 • Aasia uuringute õppejõud ja doktorandid kirjutavad ka blogipostitusi päevakajalistel Aasia ühiskondi, poliitikat ja majandust puudutavatel teemadel AUKE blogisse.
 • Aasia uuringute suund üleval ka Aasia kultuuripärandit ning selle tutvustamist. Aeg-ajalt korraldatakse Aasia-teemalisi kirjandusõhtuid, kus tutvustatakse eesti keelde tõlgitud olulisi Aasiast pärit kirjandusteoseid (proosa, luule).

 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

 

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor.

Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, teatri, kunsti, folkloori ja poliitika teemadel ning õpetab jaapani keelt.

Praegu jagunevad tema käsil olevad uurimisteemad peamiselt kaheks: jaapani kawaii-esteetika fenomeni juurte kaardistamine 19.-20. sajandi Jaapani ja Euroopa esteetika kontseptsioonide valguses ning jaapani uuskodutute elupaikade kui linnaruumi piiridel aset leidva ühiskonna sotsiokultuuriliste tähendusväljade taasloomise uurimine.

 


Margit Juurikas õpetab praegu Tallinna ülikoolis jaapani keelt, kuid on olnud aastaid ka Jaapani uuringute lektor. Selle kõrvalt omandab ta ka doktorikraadi kultuuride uuringute õppekaval.

Tema uurimisteemad on jaapani klassikaline teater ( ja kyōgen) ning jaapani kirjandus (nii klassikaline kui ka nüüdisaegne), samas on tema huviorbiidis ka mitmed ühiskonna teemad ja jaapani põlisusund shintō.

Lisaks teadustööle on Margit Juurikas ka aktiivne jaapani kirjanduse tõlkija. Tema sulest on ilmunud Mishima Yukio, Ōe Kenzaburō, Akutagawa Ryūnosuke jt autorite tõlked.

AUKE profiil

 


Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. 

Ta on sündinud jaapanis ja lõpetanud Tokyo Gakugei ülikooli. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärasid eesti üliõpilaste hulgas.

Ta räägib eesti ja inglise keelt, õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 50%.

 • Vastuvõtueksam on 50%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud).

Teosed:

 • Osamu Dazai "Inimeseks kõlbmatu", Loomingu Raamatukogu 2011, 7-8.
 • J. A. G. Roberts "Hiina ajalugu", Valgus 2007.

Vastuvõtueksami käigus kirjutavad kandidaadid kohapeal lühiessee, millega hinnatakse kandidaadi arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus räägitakse essees käsitletud teemal ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse aeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Vilistlased

"Nii magistri- kui ka bakalaureuseastmes keskendusin jaapani keele ja kultuuri õppimisele. Just selle keele ja valdkonna tundmine aitas saada tööle praegusele kohale, mis on tihedalt seotud Aasia, sealhulgas Jaapani finantsmaailmaga.“


"Aasia uuringute magistrantuuris õppisin jaapani keelt ja kultuuri, mille tundmine on olnud mulle suureks eeliseks rahvusvahelises müügis, sest Jaapan on ALPAKA üks olulisematest eksporditurgudest."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Aasia keeli, kultuure, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.

Paljud meie vilistlased töötavad impordi ja ekspordiga tegelevates ettevõtetes, ajakirjanduses, ministeeriumites ja teistes avaliku sektori institutsioonides, näiteks julgeolekuteemadel. Ka on meie lõpetajad nõuandjad eri organisatsioonides ning on loonud Aasia-alaseid koolitusi, tõlketeenuseid ja konsultatsioone pakkuvaid edukaid firmasid.

Jaapani uuringute suunal pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga sama ei unustata, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu uuritakse ka vanemat pärandit. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning ettevalmistuse töötada mitmesugustel töökohtadel.

Lõpetajad leiavad rakendust näiteks järgnevates valdkondades: ettevõtlus, rahvusvahelised suhted, ajakirjandus, diplomaatia, turism, keeleõpe, suuline ja kirjalik tõlkimine, toimetamine, õpetamine, nõustamine, teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Jaapani uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute  õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele.

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised valdkonnast, siis magistrantuur annab võimaluse oluliseks Aasia-alaseks ekspertiisiks. Ka on võimalus ennast täiendada Aasia ülikoolides (Jaapanis, Hiinas, Taiwanil jne), kellega Tallinna ülikooli Aasia uuringute suund koostööd teeb. 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Vaata eriala

Aasia uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, jaapani) süvendatult ? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris?

Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute magistriõppekavale.

Magistriõpe
Eesti keel
Vaata eriala