Jaapani uuringud

Jaapani uuringud

Sind huvitab jaapani kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult jaapani keelt? Tahad töötada jaapani kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, kus saad valida Jaapani uuringute peaeriala.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Ootame sind õppima Jaapani uuringute erialale, kuid oled ambitsioonikas ja tahad töötada ametites, mis eeldavad jaapani kultuuri, ühiskonna, poliitika ja keele põhjalikku tundmist.

Jaapani tähtsus rahvusvahelisel areenil üha kasvab ning nõudlus laia silmaringi ja väga hea keeleoskusega spetsialistide järele on aina suurem. Seega ootame sind õppima, kui otsid põnevaid väljakutseid, sind võluvad jaapani inimesed ja kultuur ning tahad tulevikus arendada Eesti-Jaapani tihenevaid suhteid.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Aasia uuringute õppekava on ainus omalaadne Eestis, mis võimaldab sul:

 • õppida jaapani keelt kogenud õpetajate käe all;
 • õppida ja uurida tunnustatud õppejõudude juhendamisel Jaapani ühiskonda, ajalugu, maailmavaateid, filmi ja kirjandust;
 • kandideerida stipendiumidele ja vahetusprogrammidesse, mis annavad võimaluse kuni aasta aega Jaapanis elada, õppida ja reisida;
 • kombineerida oma peaeriala näiteks kultuuriteaduse, antropoloogia, ajaloo, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate kõrvalerialadega;
 • leida peale lõpetamist tööd nii ettevõtluses, avalikus sektoris kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonides, kus nõutakse jaapani keele oskust.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat

 • Õppevorm: päevaõpe
 • 2019. aastal toimub vastuvõtt kolmele peaerialale: Jaapani uuringud, Lähis-Ida uuringud ja Hiina uuringud. Teisel õppeaastal on võimalus Jaapani uuringute peaeriala kõrvale valida ka teine eriala.
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis. Iganädalaselt loed iseseisvalt õpinguid toetavaid akadeemilisi artikleid ja kirjandusteoseid.

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb sul sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Jaapani uuringute peaerialal on suurem rõhk jaapani keele õppel. Bakalaureusekraadi saaja valdab erialast keelt vähemalt kesktasemel (B2.2), mis on oluline ettevalmistus Jaapani ühiskonna uurimiseks ning magistrantuuris jätkates hädavajalik kohaliku kultuuriruumi analüüsiks.

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Jaapani kultuuriruumist, ajaloost, filosoofiast, kirjandusest, poliitikast ja majandusest.

 • Jaapani keel

Kaheaastase intensiivse keeleõppe tulemusena omandad jaapani keele tasemel, mida saad kasutada oma igapäeva toimevaldkondades. Läbides kursuse oled võimeline suhtlema jaapani keelt emakeelena kõnelevate inimestega ning mõistma lihtsamate tekstide põhisisu.

 • Jaapani kultuuri ja ideede ajalugu

Kursusel saad ülevaate olulistest ideedest, mis on mõjutanud Jaapani ühiskonna, poliitika ja esteetika kujunemist. Loengute vältel omandad teadmised Jaapani arengust läbi ajaloo ja oskad näha erinevatel perioodidel (Nara, Heian, Kamakura jne) toimunud muutuste seost tänapäeva Jaapaniga. Kursuse raames loed olulisi poliitilisi ja filosoofilisi tekste ning tutvud tähtsamate kunstiteostega (maal, arhitektuur, kalligraafia).

 • Jaapani teater, film ja popkultuur

Kursus seab fookusesse kolm omavahel tihedalt seotud valdkonda – teatri, filmikunsti ja popkultuuri. Loengutes saad ülevaate Jaapani teatri ja filmi kesksetest žanritest ning neile iseloomulikust esteetikast ja tehnilistest võtetest. Käsitleme popkultuuri ajalugu ja teostes korduvaid keskseid teemasid: loodus, religioon, postapokalüptiline maailmapilt.

 • Jaapani kirjanduse suured raamatud

Kursuse raames tutvud jaapani kirjandustraditsiooni tähtsamate teostega 8. sajandist kuni tänapäevani. Moodle’i õpikeskkonda laetud tekstide hulgast leiad nii Murasaki Shikibu "Genji loo" kui ka Natsume Sōseki "Kokoro". Valitud tekstid kujutavad endast erinevate luule- ja proosažanrite (wakamonogatarinikkizuihitsuhaikuhaibunshishōsetsu) kõige tüüpilisemaid näited ja annavad aimu vastavas žanris kirjutatud tekstide eripäradest.

 • Tänapäeva Jaapani ühiskond

Loengutes tutvud Jaapani ühiskonna toimimist iseloomustavate üldisemate kontseptsioonidega, mille illustreerimiseks kasutatakse dokumentaalfilme. Seminarides avaneb sul võimalus arutleda iseseisvalt läbi töötatud või rühmatööna ette valmistatud teemadel. Kursuse käigus käsitled Jaapani ühiskonna erinevaid problemaatilisi külgi nt kodutud, koolikiusamine, alternatiivsed grupeeringud, hikikomorisekuhara, karistussüsteem jms. Kursuse juurde kuulub Moodle’i e-kursus, kus pakutakse erinevaid lisamaterjale.

Neid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, kus arendatakse meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist.

Bakalaureuseastmes läbid erialase praktika ning meeskonnatööna viid läbi erialase uurimisprojekti.

Kõrvaleriala

Teisel õppeaastal on sul võimalus valida kõrvaleriala. Kombineeri Jaapani uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajaloo, kultuuriteadusedigihumanitaaria või muu kõrvalerialaga

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Instituut koordineerib vahetusprogramme Jaapani ülikoolidega (Gakushuin Joshidaigaku, Tsukuba, Akita), kus igal aastal õpivad mitmed Jaapanile spetsialiseerunud üliõpilased. Vaata lähemalt siit.
 • Tallinna ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud ning nende artiklite ja väitekirjadega saab tutvuda AUKE (Aasia Uuringute Koda Eestis) teadusuudiste rubriigis.
 • Aasia uuringute õppejõud ja doktorandid kirjutavad ka blogipostitusi päevakajalistel Aasia ühiskondi, poliitikat ja majandust puudutavatel teemadel AUKE blogisse.
 • Aasia uuringute suund üleval ka Aasia kultuuripärandit ning selle tutvustamist. Aeg-ajalt korraldatakse Aasia-teemalisi kirjandusõhtuid, kus tutvustatakse eesti keelde tõlgitud olulisi Aasiast pärit kirjandusteoseid (proosa, luule).

 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

 

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor. Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, teatri, kunsti, folkloori ja poliitika teemadel ning õpetab jaapani keelt.

Praegu jagunevad tema käsil olevad uurimisteemad peamiselt kaheks: jaapani kawaii-esteetika fenomeni juurte kaardistamine 19.-20. sajandi Jaapani ja Euroopa esteetika kontseptsioonide valguses ning jaapani uuskodutute elupaikade kui linnaruumi piiridel aset leidva ühiskonna sotsiokultuuriliste tähendusväljade taasloomise uurimine.

 


Margit Juurikas õpetab praegu Tallinna ülikoolis jaapani keelt, kuid on olnud aastaid ka Jaapani uuringute lektor. Selle kõrvalt omandab ta ka doktorikraadi kultuuride uuringute õppekaval.

Tema uurimisteemad on jaapani klassikaline teater ( ja kyōgen) ning jaapani kirjandus (nii klassikaline kui ka nüüdisaegne), samas on tema huviorbiidis ka mitmed ühiskonna teemad ja jaapani põlisusund shintō.

Lisaks teadustööle on Margit Juurikas ka aktiivne jaapani kirjanduse tõlkija. Tema sulest on ilmunud Mishima Yukio, Ōe Kenzaburō, Akutagawa Ryūnosuke jt autorite tõlked.

AUKE profiil

 


 

Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. 

Ta on sündinud jaapanis ja lõpetanud Tokyo Gakugei ülikooli. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärasid eesti üliõpilaste hulgas.

Ta räägib eesti ja inglise keelt, õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud).

Teosed:

 • Osamu Dazai "Inimeseks kõlbmatu", Loomingu Raamatukogu 2011, 7-8 (Jaapani uuringud).
 • J. A. G. Roberts "Hiina ajalugu", Valgus 2007 (Hiina uuringud).
 • Usama Ibn Munqidh "Õpetlike näidete raamat: Araabia rüütli mälestused", Tallinna Ülikooli Kirjastus 2015 (Lähis-Ida uuringud).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas sooritavad kandidaadid kohapeal kirjaliku eksami, millega hinnatakse muu hulgas kandidaadi teadmisi ja arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus räägitakse kirjaliku osa eksamitööst ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse aeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Aasia uuringute õppekaval on kolme peaeriala (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud) peale kokku 50 õppekohta.

Vilistlased

 

"Nii magistri- kui ka bakalaureuseastmes keskendusin jaapani keele ja kultuuri õppimisele. Just selle keele ja valdkonna tundmine aitas saada tööle praegusele kohale, mis on tihedalt seotud Aasia, sealhulgas Jaapani finantsmaailmaga.“


 

"Aasia uuringute magistrantuuris õppisin jaapani keelt ja kultuuri, mille tundmine on olnud mulle suureks eeliseks rahvusvahelises müügis, sest Jaapan on ALPAKA üks olulisematest eksporditurgudest."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Aasia keeli, kultuure, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.

Paljud meie vilistlased töötavad impordi ja ekspordiga tegelevates ettevõtetes, ajakirjanduses, ministeeriumites ja teistes avaliku sektori institutsioonides, näiteks julgeolekuteemadel. Ka on meie lõpetajad nõuandjad eri organisatsioonides ning on loonud Aasia-alaseid koolitusi, tõlketeenuseid ja konsultatsioone pakkuvaid edukaid firmasid.

Jaapani uuringute suunal pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga sama ei unustata, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu uuritakse ka vanemat pärandit. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning ettevalmistuse töötada mitmesugustel töökohtadel.

Lõpetajad leiavad rakendust näiteks järgnevates valdkondades: ettevõtlus, rahvusvahelised suhted, ajakirjandus, diplomaatia, turism, keeleõpe, suuline ja kirjalik tõlkimine, toimetamine, õpetamine, nõustamine, teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Jaapani uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele. Magistriõppes saad valida kahe peaeriala vahel: Jaapani uuringud  või Aasia ühiskonnad.

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised valdkonnast, siis magistrantuur annab võimaluse oluliseks Aasia-alaseks ekspertiisiks. Ka on võimalus ennast täiendada Aasia ülikoolides (Jaapanis, Hiinas, Taiwanil jne), kellega Tallinna ülikooli Aasia uuringute suund koostööd teeb. 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Aasia ühiskonnad

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, jaapani) süvendatult ? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala

Lähis-Ida uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Lähis-Ida maade kultuurid ja ühiskonnad? Soovid õppida süvendatult araabia keelt? Tahad töötada Lähis-Ida kultuure ja araabia keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Kultuuriteadus

Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteadus on avar eriala, mis sobib suurepäraselt inimesele, kes ei taha keskenduda vaid ühe konkreetse valdkonna õppimisele, vaid otsib laiapõhjalist humanitaarõpet, mille käigus omandada alusteadmised kultuurist, selle ajaloost ja toimimisest, religioonidest, kirjandus-, filmi- ja muusikateoste analüüsivõimalustest, mõnest oma valikul võõrkeelest ja paljust muust. Parim võimalus saada tõeliselt kultuurseks inimeseks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
25
Päevaõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
13
Päevaõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud MA

Humanitaarteaduste instituut

Soovid põhjalikumaid teadmisi jaapani keelest ja kultuurist? Tahad olla võimeline analüüsima erinevaid tekste, kunstiteoseid, filme ja popkultuuri? Astudes Aasia uuringute magistrikavale saad valida jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadset võimalust tegeleda süvitsi jaapani kultuuri erinevate valdkondadega.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala