Hiina uuringud

Hiina uuringud

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Päevaõpe

Hiina uuringute peaeriala on sinu investeering tulevikku. Viimase paari aastakümne jooksul on Hiina Rahvavabariigist saanud maailma majandushiiglane ja üks suurimaid tegijaid rahvusvahelises poliitikas. Hiina keele oskus ning teadmised Hiina ühiskonnast ja kultuurist mitte üksnes ei avarda su silmaringi, vaid annavad ka suure eelise tööturul nii Eestis kui ka mujal maailmas.

 

Ootame sind õppima Hiina uuringute erialale, kui oled ambitsioonikas, otsid põnevaid väljundeid ja tahad tulevikus analüüsida Hiina tõusust tulenevaid võimalusi ja väljakutseid.

Kuna Hiina roll maailmas üha kasvab, siis on nõudlus laia silmaringi ja väga hea keeleoskusega spetsialistide järele aina suurem. Meie lõpetajad leiavad tööd ametites, mis eeldavad hiina kultuuri, ühiskonna, poliitika ja keele põhjalikku tundmist. 

Miks tulla meile õppima?

Astudes Aasia uuringute õppekavale, saad spetsialiseeruda Hiina uuringute peaerialal. Õppekava on ainus omalaadne Eestis, mis võimaldab sul:

 • õppida hiina keelt TLÜ Konfutsiuse instituudi kogenud õpetajate käe all;
 • õppida ja uurida tunnustatud õppejõudude juhendamisel hiina ühiskonda, ajalugu, maailmavaateid ja poliitikaid;
 • kandideerida stipendiumidele ja vahetusprogrammidesse, mis annavad võimaluse kuni aasta aega Hiinas elada, õppida ja reisida (loe tudengi kogemuslugu siit);
 • kombineerida oma peaeriala näiteks kultuuriteooria, antropoloogia, ajaloo, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate kõrvalerialadega;
 • leida peale lõpetamist tööd nii ettevõtluses, avalikus sektoris kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonides.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Astudes sisse Aasia uuringute õppekavale, saad valida kolme peaeriala vahel: Jaapani, Lähis-Ida või Hiina uuringud. Teisel õppeaastal saad Hiina uuringute peaeriala kõrvale valida ka kõrvaleriala.
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis. Iganädalaselt loed iseseisvalt õpinguid toetavaid akadeemilisi artikleid ja kirjandusteoseid.

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb sul sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Hiina uuringute peaerialal on suurem rõhk hiina keele õppel. Bakalaureusekraadi saajana valdad erialast keelt vähemalt kesktasemel (B2.2), mis on oluline ettevalmistus Hiina ühiskonna uurimiseks ning magistrantuuris jätkates hädavajalik, et analüüsida kohalikku kultuuriruumi. 

Intensiivse keeleõppe tulemusena omandad hiina keele tasemel, mida saad kasutada iseseisvalt oma igapäeva toimevaldkondades. Oled võimeline suhtlema hiina keelt emakeelena kõnelevate inimestega ning mõistma tekstide põhisisu.

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Hiina kultuuriruumist, ajaloost, filosoofiast, kirjandusest, poliitikast ja majandusest.

 • Hiina ajalugu ja kultuuri aine annab ülevaate Hiina kultuuri ja ideede kujunemisest läbi ajaloo. Käsitleme Hiina hariduse, teaduse, kirjanduse, teatri, filmi ja kujutava kunsti arenguga seotud teemasid. Arutame Hiina kultuuri rolli üle Aasia ning kogu maailma kultuuriajaloo kontekstis.
 • Hiina filosoofia ja religioonid annab ülevaate Hiina filosoofiliste koolkondade, usuliste süsteemide ja praktikate kujunemisest. Käsitleme Hiina mõttevoolude, mõtlejate, usundite ja praktikatega seotud teemasid. Võrdleme Hiina usulisi praktikaid ja teiste kultuuride analoogseid nähtusi. Muuhulgas keskendume sünkretistlikule maailmavaatelisele kogumile, mis kannab nime "kolm õpetust" (san jiao).
 • Hiina majanduse ja poliitika kursus annab ülevaate Hiina sise- ja välispoliitikast. Käsitleme muuhulgas ühe Hiina poliitika küsimust, Hiina rolli suurte rahvusvaheliste organisatsioonide töös, Hiina vähemusrahvaste olukorda, Hiina Kommunistliku Partei struktuuri ja tööd riigi keskvõimu organina, Hiina Rahvavabariigi rolli tänapäeva geopoliitikas, Hiina omavalitsuste tööd, Hiina majandusdiplomaatiat, tööstust ja aktsiaturgu. Õpime põhimõisteid, võrdleme Hiina nähtusi ja praktikaid omavahel ning kõrvutame seda teiste riikide kogemusega.
 • Tänapäeva Hiina ühiskonna kursusel omandad tänapäeva Hiina ühiskonnas orienteerumiseks vajalikke teadmisi ning oskusi. Neid läheb vaja selleks, et analüüsida Hiinas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Muuhulgas arutame neljanda ja viienda Hiina juhtide põlvkonna (2002-2022) sotsiaalpoliitilisi nähtusi ja probleeme. Käsitleme Hiina vähemusrahvaste olukorda, ühe lapse poliitikat, linnastumist ja globaliseerumist, sõna- ja isikuvabadust, interneti kasutamise võimalusi, kodanikuühiskonda ja muid päevakajalisi teemasid.

Erialaaineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU  projekt.

Bakalaureuseastmes läbid ka erialase praktika ning osaled meeskonnatööna erialases uurimisprojektis.

Kõrvaleriala

Teisel õppeaastal on võimalus valida kõrvaleriala (lähem info siin). Kombineeri Hiina uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajalookultuuriteadusedigihumanitaaria või muu kõrvalerialaga. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Hiina uuringute eriala üliõpilastena on sul võimalus õppida Hiinas kuni kaks semestrit. Meie tudengid on veetnud vahetussemestri näiteks Pekingi Keele- ja Kultuuriülikoolis ja Taiwani Riiklikus Ülikoolis ja teistes mainekates ülikoolides Hiina Rahvavabariigis ja Taiwanil. Uuri stipendiumite ja vahetusprogrammide kohta siit. Loe ka meie tudengi blogipostitust sellest, kuidas ta veetis semestri Shanghais.
 • Tallinna ülikoolis tegutseb TLÜ Konfutsiuse instituut, mis on ülemaailmsesse Konfutsiuse instituutide võrgustikku kuuluv hiina keele ja kultuuri keskus.
 • Aasia uuringute suund hoiab üleval ka Aasia kultuuripärandit ning selle tutvustamist. Aeg-ajalt korraldatakse Aasia-teemalisi kirjandusõhtuid, kus tutvustatakse eesti keelde tõlgitud olulisi Aasiast pärit kirjandusteoseid (proosa, luule).

 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. Vaata ülikoolilinnakus ringi siin.

Õppejõud

Jekaterina Koort on Hiina uuringute külalislektor.

Jekaterina Koort on õppinud hiina keelt Taiwani Riiklikus Pedagoogikaülikoolis ja Hiina Rahvavabariigis Zhejiangi ülikoolis ning on täiendanud ennast Taiwani Hiina uuringute keskuse (CCS) teadurina.

Teaduslikud huvid: Tema uurimisvaldkonnad on kultuuri- ja mõttelugu fookusega Ida-Aasia suurimate maailmavaateliste süsteemide, eelkõige taoismi ja konfutsianismi ühiskondlikele ja poliitilistele aspektidel

 


Alessandro Rippa on sotsiaalantropoloog, kes töötab humanitaarteaduste instituudis hiina uuringute dotsendina. 
Alessandro Rippa on saanud doktorikraadi Abardeeni Ülikoolis ning seejärel asunud järeldoktorantuuri LMU Mücheni Ülikooli ning Colorado Boulder Ülikooli.

Teaduslikud huvid: Hiina ja Myanmari infrastruktuur, piirid ja keskkond.


Lisa Indraccolo on Hiina uuringute professor. Lisa Indraccolo on saanud doktorikraadi Ca’ Foscari Ülikoolis ning seejärel asunud järeldoktorantuuri Zürichi Ülikooli.

Teaduslikud huvid: Konfutsianismi poliitiline ja moraalne mõte, võrdlev filosoofia.

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda teos Lao She 1999. Teemaja: näidend kolmes vaatuses. Tallinn: Perioodika.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas kirjutavad kandidaadid kohapeal lühiessee, millega hinnatakse võimet iseseisvalt analüüsida eksamiks loetud kirjandusteose eri aspekte ning kandidaadi väljendus- ja arutlusoskust eesti keeles.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse kandidaadi arutlusoskust, motivatsiooni ja valmisolekut asuda õppima valitud erialale, mille juurde käib intensiivne keeleõpe, ning kandidaadi teadmisi valitud eriala kohta. 

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Aasia uuringute õppekaval on kolme peaeriala (Jaapani uuringud, Hiina uuringud ja Lähis-Ida uuringud) peale kokku 50 õppekohta.

Vilistlased

 

Neile, kes tahavad hiina keele ja kultuuriga lähemat tutvust teha, soovitab Anete Elken mõelda, mis neid veel huvitab – kas akadeemiline karjäär, diplomaatia, rahvusvahelised suhted, äri, tõlkimine või midagi muud. Seega tasub oma peaeriala kombineerida mõne kõrvalerialaga. “Hiina keel on igati kasulik, aga see on veel kasulikum, kui tegutsed konkreetses valdkonnas,” kinnitab ta.

 • Loe tema lugu siit.

 

"TLÜ Aasia uuringutest sain üliväärtusliku eeskuju, hariduse ja tõuke teadustööks Birmas ja Hiinas, sügavad suhted ühiskondadega Kagu- ja Ida-Aasias, ning hiina keele oskuse töötamaks giidi ja tõlgina."

 

 

 

“Aasia tundmine ja koolist saadud teadmised on mind mu töös palju aidanud - on ju Aasia kõige rahvarikkam maailmaosa ja seal juhtub kogu aeg midagi.” 

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Hiina järsk tõus globaalsele areenile toob kaasa nii võimalusi kui väljakutseid. . Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus hiina keelt, kultuuri, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.  

Paljud meie vilistlased töötavad impordi ja ekspordiga tegelevates ettevõtetes, ajakirjanduses, ministeeriumites ja teistes avaliku sektori institutsioonides, näiteks julgeolekuteemadel. Ka on meie lõpetajad nõuandjad eri organisatsioonides ning on loonud Aasia-alaseid koolitusi, tõlketeenuseid ja konsultatsioone pakkuvaid edukaid firmasid.

Hiina uuringute suunal pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga samas ei unustata, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu uuritakse ka vanemat pärandit. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning ettevalmistuse töötada mitmesugustel töökohtadel.

Lõpetajana leiad rakendust näiteks järgnevates valdkondades: ettevõtlus, rahvusvahelised suhted, ajakirjandus, diplomaatia, turism, keeleõpe, suuline ja kirjalik tõlkimine, toimetamine, õpetamine, nõustamine, teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Hiina uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute  õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele. Magistriõppes saad valida kahe peaeriala vahel: Jaapani uuringud või Aasia ühiskonnad

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised valdkonnast, siis magistrantuur annab sulle võimaluse saada Aasia-alaseks eksperdiks. Lisaks saad ennast täiendada Aasia ülikoolides (Jaapanis, Hiinas, Taiwanil jne), kellega Tallinna ülikooli Aasia uuringute suund koostööd teeb. 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Kui tahad tulevikus teha tööd, kus saad kasutada teadmisi Jaapani kultuurist, keelest, ajaloost ja ühiskonnast, siis tule õppima Jaapani uuringute erialale.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
20
Päevaõpe
Vaata eriala

Lähis-Ida uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Lähis-Ida maade kultuurid ja ühiskonnad? Soovid õppida süvendatult araabia keelt? Tahad töötada Lähis-Ida kultuure ja araabia keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Aasia ühiskonnad

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid intensiivselt õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, korea, jaapani, türgi)? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

Humanitaarteaduste instituut

Ootame sind interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste õppekavale, kui sind huvitab nii kirjandus, ajalugu, antropoloogia kui ka võõrkeeled. Sa tahad õppida rahvusvahelises keskkonnas ning omandada kõrgharidust, mis annab sulle tööturul rohkem valikuvõimalusi.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Päevaõpe
1815
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
20
Päevaõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud MA

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab Jaapan ning sa soovid saada põhjalikud teadmised Jaapani kultuurist ja omandada jaapani keeles C1 taset? Sind köidab mõni konkreetne valdkond, näiteks Jaapani kirjandus, esteetika, ühiskond, film või popkultuur? Aasia uuringute magistrikavale sisse astudes saad valida Jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadse võimaluse tegeleda süvitsi Jaapani kultuuri erinevate aspektidega.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Kultuuriteadus

Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteadus on avar eriala, mis sobib suurepäraselt inimesele, kes ei taha keskenduda vaid ühe konkreetse valdkonna õppimisele, vaid otsib mitmekülgset humanitaarõpet, mille käigus omandada alusteadmised kultuurist, selle ajaloost ja toimimisest, religioonidest, kirjandus-, filmi- ja muusikateoste analüüsivõimalustest, mõnest oma valikul võõrkeelest ja paljust muust. Parim võimalus saada tõeliselt kultuurseks inimeseks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
25
Päevaõpe
Vaata eriala