Hiina uuringud

Hiina uuringud

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Hiina uuringute erialale ootame õppima ambitsioonikaid noori, kes tahavad töötada ametites, mis eeldavad hiina kultuuri, ühiskonna, poliitika ja keele põhjalikku tundmist.

Hiina roll maailmas üha kasvab ning nõudlus laia silmaringi ja väga hea keeleoskusega spetsialistide järele on aina suurem. Seega ootame õppima neid, kes otsivad põnevaid väljakutseid ja kes tahavad tulevikus arendada Eesti-Hiina tihenevaid majandus- ja kultuurisuhteid. 

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Aasia uuringute õppekava on ainus omalaadne Eestis, mis võimaldab:

 • õppida hiina keelt TLÜ Konfutsiuse instituudi kogenud õpetajate käe all;
 • õppida ja uurida tunnustatud õppejõudude juhendamisel hiina ühiskonda, ajalugu, maailmavaateid, poliitikat ja kunsti.
 • kandideerida stipendiumidele ja vahetusprogrammidesse, mis annavad võimaluse kuni aasta aega Hiinas elada, õppida ja reisida;
 • kombineerida oma peaeriala näiteks kultuuriteooria, antropoloogia, ajaloo, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate kõrvalerialadega. 
 • leida peale lõpetamist tööd nii ettevõtluses, avalikus sektoris kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonides.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Astudes sisse Aasia uuringute õppekavale saab valida kahe peaeriala vahel: Jaapani või Hiina uuringud. Teisel õppeaastal on võimalus Hiina uuringute peaeriala kõrvale valida ka teine eriala.
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis. Iganädalaselt loetakse iseseisvalt õpinguid toetavaid akadeemilisi artikleid ja kirjandusteoseid.

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Hiina uuringute peaerialal on suurem rõhk hiina keele õppel. Bakalaureusekraadi saaja valdab erialast keelt vähemalt kesktasemel (B2.2), mis on oluline ettevalmistus Hiina ühiskonna uurimiseks ning magistrantuuris jätkates hädavajalik kohaliku kultuuriruumi analüüsiks.

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Jaapani kultuuriruumist, ajaloost, filosoofiast, kirjandusest, poliitikast ja majandusest. Neid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU  projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist.

Bakalaureuseastmes läbib üliõpilane erialase praktika ning meeskonnatööna viiakse läbi erialane uurimusprojekt.

Kõrvaleriala

Teisel õppeaastal on võimalus valida kõrvaleriala. Kombineeri Jaapani uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajaloo, kultuuriteaduse, digihumanitaaria või muu kõrvalerialaga. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Hiina uuringute eriala üliõpilastel on võimalus õppida Hiinas kuni kaks semestrit. Meie tudengid on veetnud vahetussemestri näiteks Pekingi Keele- ja Kultuuriülikoolis ja Taiwani Riiklikus Ülikoolis ja teistes mainekates ülikoolides Hiina Rahvavabariigis ja Taiwanil. Uuri stipendiumite ja vahetusprogrammide kohta siit. Loe ka meie tudengi blogipostitust sellest, kuidas ta veetis semestri Shanghais.
 • Tallinna ülikoolis tegutseb TLÜ Konfutsiuse instituut, mis on ülemaailmsesse Konfutsiuse instituutide võrgustikku kuuluv hiina keele ja kultuuri keskus.
 • Tallinna ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud ning nende artiklite ja väitekirjadega saab tutvuda AUKE  (Aasia Uuringute Koda Eestis) teadusuudiste rubriigis.
 • Aasia uuringute õppejõud ja doktorandid kirjutavad ka blogipostitusi päevakajalistel Aasia ühiskondi, poliitikat ja majandust puudutavatel teemadel AUKE blogisse.
 • Aasia uuringute suund üleval ka Aasia kultuuripärandit ning selle tutvustamist. Aeg-ajalt korraldatakse Aasia-teemalisi kirjandusõhtuid, kus tutvustatakse eesti keelde tõlgitud olulisi Aasiast pärit kirjandusteoseid (proosa, luule).

 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Jekaterina Koort on Hiina uuringute lektor ja Konfutsiuse instituudi direktor.

Jekaterina Koort on õppinud hiina keelt Taiwani Riiklikus Pedagoogikaülikoolis ja Hiina Rahvavabariigis Zhenjiangi ülikoolis ning on täiendanud ennast Taiwani Hiina uuringute keskuse (CCS) teadurina.

Teaduslikud huvid: Tema uurimisvaldkonnad on kultuuri- ja mõttelugu fookusega Ida-Aasia suurimate maailmavaateliste süsteemide, eelkõige taoismi ja konfutsianismi ühiskondlikele ja poliitilistele aspektidel

 

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 50%.

 • Vastuvõtueksam on 50%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud).

Teosed:

 • Osamu Dazai "Inimeseks kõlbmatu", Loomingu Raamatukogu 2011, 7-8.
 • J. A. G. Roberts "Hiina ajalugu", Valgus 2007.

Vastuvõtueksami käigus kirjutavad kandidaadid kohapeal lühiessee, millega hinnatakse kandidaadi arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus räägitakse essees käsitletud teemal ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse aeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Vilistlased

Neile, kes tahavad hiina keele ja kultuuriga lähemat tutvust teha, soovitab Anete Elken mõelda, mis neid veel huvitab – kas akadeemiline karjäär, diplomaatia, rahvusvahelised suhted, äri, tõlkimine või midagi muud. Seega tasub oma peaeriala kombineerida mõne kõrvalerialaga. “Hiina keel on igati kasulik, aga see on veel kasulikum, kui tegutsed konkreetses valdkonnas,” kinnitab ta.

 • Loe tema lugu siit.

"TLÜ Aasia uuringutest sain üliväärtusliku eeskuju, hariduse ja tõuke teadustööks Birmas ja Hiinas, sügavad suhted ühiskondadega Kagu- ja Ida-Aasias, ning hiina keele oskuse töötamaks giidi ja tõlgina."

 

 

 

“Aasia tundmine ja koolist saadud teadmised on mind mu töös palju aidanud - on ju Aasia kõige rahvarikkam maailmaosa ja seal juhtub kogu aeg midagi.” 

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Aasia keeli, kultuure, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.

Paljud meie vilistlased töötavad impordi ja ekspordiga tegelevates ettevõtetes, ajakirjanduses, ministeeriumites ja teistes avaliku sektori institutsioonides, näiteks julgeolekuteemadel. Ka on meie lõpetajad nõuandjad eri organisatsioonides ning on loonud Aasia-alaseid koolitusi, tõlketeenuseid ja konsultatsioone pakkuvaid edukaid firmasid.

Hiina uuringute suunal pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga sama ei unustata, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu uuritakse ka vanemat pärandit. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning ettevalmistuse töötada mitmesugustel töökohtadel.

Lõpetajad leiavad rakendust näiteks järgnevates valdkondades: ettevõtlus, rahvusvahelised suhted, ajakirjandus, diplomaatia, turism, keeleõpe, suuline ja kirjalik tõlkimine, toimetamine, õpetamine, nõustamine, teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Hiina uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute  õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele.

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised valdkonnast, siis magistrantuur annab võimaluse oluliseks Aasia-alaseks ekspertiisiks. Ka on võimalus ennast täiendada Aasia ülikoolides (Jaapanis, Hiinas, Taiwanil jne), kellega Tallinna ülikooli Aasia uuringute suund koostööd teeb. 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab jaapani kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult jaapani keelt? Tahad töötada jaapani kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Jaapani uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Vaata eriala

Aasia uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, jaapani) süvendatult ? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris?

Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute magistriõppekavale.

Magistriõpe
Eesti keel
Vaata eriala

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

Humanitaarteaduste instituut

Ootame sind interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste ehk vabade kunstide õppekavale, kui sind huvitab nii kirjandus, ajalugu, antropoloogia kui ka võõrkeeled. Sa tahad õppida rahvusvahelises keskkonnas ning omandada kõrgharidust, mis annab sulle tööturul rohkem valikuvõimalusi.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Vaata eriala