Dubai, skyscrapers

Lähis-Ida uuringud

Sind huvitavad Lähis-Ida maade kultuurid ja ühiskonnad? Soovid õppida süvendatult araabia keelt? Tahad töötada Lähis-Ida kultuure ja araabia keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

O

otame sind õppima Lähis-Ida uuringute peaerialale, kui oled ambitsioonikas ja avara silmaringiga noor, kes soovib töötada ametites, mis eeldavad Lähis-Ida kultuuride, ühiskondade, poliitika ja keelte põhjalikku tundmist. 

Lähis-Ida regioon on olnud läbi aegade maailmapoliitika mõjutaja ning tulevikku vaadates on seal palju arengusuundasid. Seega ootame sind õppima, kui sulle pakuvad huvi Lähis-Ida riikides esinevad ühiskondlikud, religioossed ja poliitilised nähtused ja probleemid. 

Mitmed meie vilistlased töötavad ajakirjanikena ja rahvusvaheliste suhete alal. Paljud tegelevad suulise ja kirjaliku tõlke ning konsultatsioonidega. Lähis-Ida turgudele sisenemisel vajavad abi ka Eesti ettevõtted, kes on leidnud meie lõpetajate seast hinnatud töötajaid.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuse õppekava on ainus omalaadne Eestis, kuhu astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala, mis võimaldab sul:

 • õppida araabia keelt kogenud õpetajate käe all;
 • tugikeeltena õppida pärsia ja türgi keelt;
 • õppida ja uurida tunnustatud õppejõudude juhendamisel Lähis-Ida ühiskondi, ajalugu, maailmavaateid, filmi ja kirjandust;
 • kandideerida stipendiumidele ja vahetusprogrammidesse, mis annavad sulle võimaluse kuni aasta aega mõnes välisriigis elada, õppida ja reisida;
 • kombineerida oma peaeriala näiteks kultuuriteaduse, antropoloogia, ajaloo, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate kõrvalerialadega
 • leida peale lõpetamist tööd nii ettevõtluses, avalikus sektoris kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonides.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Aasia uuringute BA-õppekavale astudes saad valida kolme peaeriala vahel: JaapaniHiina ja Lähis-Ida uuringud. Teisel õppeaastal on võimalus peaeriala kõrvale valida ka teine eriala.
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis. Iganädalaselt loetakse iseseisvalt õpinguid toetavaid akadeemilisi artikleid ja kirjandusteoseid.

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb sul sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Lähis-Ida uuringute peaerialal on suurem rõhk araabia keele õppel. Bakalaureusekraadi saaja valdab erialast keelt vähemalt kesktasemel (B2.2), mis on oluline ettevalmistus Lähis-Ida maade ühiskondade uurimiseks ning magistrantuuris jätkates hädavajalik kohaliku kultuuriruumi analüüsiks.

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Lähis-Ida riikide kultuuriruumist, ajaloost, filosoofiast, kirjandusest, poliitikast ja majandusest. Neid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. 

Bakalaureuseastmes läbid erialase praktika ning meeskonnatööna viiakse läbi erialane uurimusprojekt.

Kõrvaleriala

Teisel õppeaastal on võimalus valida kõrvaleriala (lähem info siin). Kombineeri Lähis-Ida uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajaloo, kultuuriteadusedigihumanitaaria või muu kõrvalerialaga.

 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Lähis-Ida keelte ja kultuuridega tegelevatel üliõpilastel on võimalus Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga õppida näiteks Türgi ülikoolides.
 • Tallinna ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud ning nende artiklite ja väitekirjadega saab tutvuda AUKE (Aasia Uuringute Koda Eestis) teadusuudiste rubriigis.
 • Aasia uuringute õppejõud ja doktorandid kirjutavad ka blogipostitusi päevakajalistel Aasia ühiskondi, poliitikat ja majandust puudutavatel teemadel AUKE blogisse.
 • Aasia uuringute suund üleval ka Aasia kultuuripärandit ning selle tutvustamist. Aeg-ajalt korraldatakse Aasia-teemalisi kirjandusõhtuid, kus tutvustatakse eesti keelde tõlgitud olulisi Aasiast pärit kirjandusteoseid (proosa, luule).

 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. Tutvu ülikoolilinnakuga siin

Õppejõud

 

Helen Geršman on Lähis-Ida uuringute lektor. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis doktorikraadi kultuuride uuringute erialal. Ta on täiendanud ennast Hispaanias Granada ülikoolis, Iisraelis Jerusalemma heebrea ülikoolis ja õppinud türgi keelt Ankara keeltekoolis TÖMER ning araabia luulet ja retoorikat Süürias Aleppos.

Teaduslikud huvid: araabia luule ja retoorika

AUKE profiil
 


Imar Yacine Koutchoukali õpetab Tallinna Ülikoolis islami ajalugu, Lähis-Ida kultuurilugu ja Lähis-Ida kirjandused. Ta on Tartu Ülikoolis doktorantuuris, kus tegeleb Lõuna-Araabia hilisantiikaja- ning varasema islamiaja keelelise ja kultuurilise ajalooga. Ta on ennast täiendanud Viini Ülikoolis ja Pariisi Ida keelte ja kultuuride instituudis ning osalenud välitöödel Tuneesias ja Omaanis.

Academia profiil

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud).

Teosed:

 • Osamu Dazai "Inimeseks kõlbmatu", Loomingu Raamatukogu 2011, 7-8 (Jaapani uuringud).
 • J. A. G. Roberts "Hiina ajalugu", Valgus 2007 (Hiina uuringud).
 • Usama Ibn Munqidh "Õpetlike näidete raamat: Araabia rüütli mälestused", Tallinna Ülikooli Kirjastus 2015 (Lähis-Ida uuringud).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas sooritavad kandidaadid kohapeal kirjaliku eksami, millega hinnatakse muu hulgas kandidaadi teadmisi ja arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus räägitakse kirjaliku osa eksamitööst ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse aeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Aasia uuringute õppekaval on kolme peaeriala (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud) peale kokku 50 õppekohta.

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Paljud meie vilistlased töötavad impordi ja ekspordiga tegelevates ettevõtetes, ajakirjanduses, ministeeriumites ja teistes avaliku sektori institutsioonides, näiteks julgeolekuteemadel. Ka on meie lõpetajad nõuandjad eri organisatsioonides ning on loonud Aasia-alaseid koolitusi, tõlketeenuseid ja konsultatsioone pakkuvaid edukaid firmasid.

Aasia ja Lähis-Ida riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Aasia ja Lähis-Ida keeli, kultuure, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.

Lähis-Ida uuringute suunal pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga sama ei unustata, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu uuritakse ka vanemat pärandit. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning ettevalmistuse töötada mitmesugustel töökohtadel.

Lõpetajad leiavad rakendust näiteks järgnevates valdkondades: ettevõtlus, rahvusvahelised suhted, ajakirjandus, diplomaatia, turism, keeleõpe, suuline ja kirjalik tõlkimine, toimetamine, õpetamine, nõustamine, teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Lähis-Ida uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele. Magistriõppes saad valida kahe peaeriala vahel: Jaapani uuringud  või Aasia ühiskonnad.

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised valdkonnast, siis magistrantuur annab võimaluse oluliseks Aasia-alaseks ekspertiisiks. Ka on võimalus ennast täiendada Aasia ülikoolides, kellega Tallinna ülikooli Aasia uuringute suund koostööd teeb. 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab jaapani kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult jaapani keelt? Tahad töötada jaapani kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, kus saad valida Jaapani uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Aasia ühiskonnad

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, jaapani) süvendatult ? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud MA

Humanitaarteaduste instituut

Soovid põhjalikumaid teadmisi jaapani keelest ja kultuurist? Tahad olla võimeline analüüsima erinevaid tekste, kunstiteoseid, filme ja popkultuuri? Astudes Aasia uuringute magistrikavale saad valida jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadset võimalust tegeleda süvitsi jaapani kultuuri erinevate valdkondadega.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala

Kultuuriteadus

Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteadus on avar eriala, mis sobib suurepäraselt inimesele, kes ei taha keskenduda vaid ühe konkreetse valdkonna õppimisele, vaid otsib laiapõhjalist humanitaarõpet, mille käigus omandada alusteadmised kultuurist, selle ajaloost ja toimimisest, religioonidest, kirjandus-, filmi- ja muusikateoste analüüsivõimalustest, mõnest oma valikul võõrkeelest ja paljust muust. Parim võimalus saada tõeliselt kultuurseks inimeseks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
25
Päevaõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
13
Päevaõpe
Vaata eriala