Õppenõustamine haridusteaduste instituudis

Selleks, et õppimine haridusteaduste instituudis oleks mõnus, aitavad kõiki üliõpilasi nende muredes nii õppespetsialistid kui ka -nõustajad, aga ka õppekavade kuraatorid, rahvusvahelistumise ja praktikaspetsialistid ning õpetajakoolituse praktikakoordinaator. 

Kelle poole pöörduda?

 Õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator/juhtiv õppejõud
Alushariduse pedagoog (BA) KAALB Juta Luuri Aili Tamm

Evelyn Neudorf

Alushariduse pedagoog (MA) KAALM  Juta Luuri Aili Tamm

Silvi Suur

Kasvatusteadused (MA) KAKTM Juta Luuri Aili Tamm Maria Erss
Kasvatusteadused (PhD) KAKTD Elina van der Toorn Elina van der Toorn Inge Timoštšuk
Klassiõpetaja (BA, INT) KAKLI Katerina Koreškova Kerttu Toompalu Anne Uusen
Mitme aine õpetaja (MA) KAMOM Katerina Koreškova Kerttu Toompalu Kadi Georg
Pedagoogika (BA) KAPB Katerina Koreškova Kerttu Toompalu Tiina Anspal
Elukestva ja mitteformaalõppe akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator  
Andragoogika (BA) KAANB Juta Luuri Aili Tamm Katrin Karu  
Andragoogika (MA) KAANM Juta Luuri Aili Tamm Larissa Jõgi  
Kutsepedagoogika (BA) KAKPB Katerina Koreškova Kerttu Toompalu Meidi Sirk  
Kutseõpetaja (MA) KAKPM Katerina Koreškova Kerttu Toompalu

Meidi Sirk

 
Noorsootöö (RKH) TPNR Katerina Koreškova Kerttu Toompalu Tanja Dibou  
Noorsootöö korraldus (MA) TPNM Katerina Koreškova Kerttu Toompalu Ilona-Evelyn Rannala  
Kaasava hariduse akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator/juhtiv õppejõud
Eripedagoogika (BA) KAEPB Juta Luuri Aili Tamm Ene Varik-Maasik

Eripedagoogika (MA)

KAEPM Juta Luuri Aili Tamm Tiiu Tammemäe
Kaasav haridus (MA) KAKHM.HR Juta Luuri Aili Tamm Tiiu Tammemäe
Sotsiaalpedagoogika (BA) RKSPB Katerina Koreškova Kerttu Toompalu

Mailis Ostra

Hariduse juhtimise ja -innovatsiooni akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator
Hariduse juhtimine (MA) KAHJM Juta Luuri Kerttu Toompalu Eve Eisenschmidt
Haridusinnovatsiooni juhtimine (MA) KAEIM Reet Sillavee Kerttu Toompalu Eve Eisenschmidt
Praktika koordinaator

Maaja Mänd

Rahvusvahelistumine

Õppimine välismaal (Erasmus+ vahetusõpingud, välispraktika) - Katerina Koreškova

Välisriikide üliõpilaste õppimine Haridusteaduste Instituudis - Kerttu Toompalu

 

Kes ja millises küsimuses aitab?

Õppenõustaja:
 • nõustab õppekavaga seotud küsimustes;
 • vaatab läbi üliõpilaste avaldusi;
 • nõustab õpingukavade koostamisel;
 • korrastab ja väljastab õpingukaarte;
 • koostab õppeteenustasu arveid;
 • edastab hindamiseks VÕTA taotlusi;
 • väljastab tõendeid. 
Õppespetsialist:
 • koostab ja sisestab ASIOsse tunniplaane;
 • kontrollib tulemusi ÕISis (eksamiajad, hindamislehed, tulemuste sisestamine).
Õppekava kuraator:
 • nõustab üliõpilasi õppeainete valikul ja nende läbimises ning lõputöö teema valimisel;
 • tutvustab mobiilsusvõimalusi;
 • hindab VÕTA taotlusi;
 • määrab asendusaineid õppekava versiooni muutumisel;
 • koostab õppekava nominaaljaotuse. 
Rahvusvahelistumise spetsialist:
 • nõustab välisõppesse suunduvaid üliõpilasi;
 • nõustab üliõpilasi Erasmus+ programmi stipendiumiga seotud küsimustes;
 • haldab Erasmus+ lepinguid.
Praktika koordinaator:
 • vormistab praktikate dokumentatsiooni;
 • nõustab praktikale suundujaid;
 • korraldab koostööd praktikakoolide ja -lasteaedadega, erialade praktikaorganisatsioonidega.