Õppenõustamine haridusteaduste instituudis

Selleks, et õppimine haridusteaduste instituudis oleks mõnus, aitavad kõiki üliõpilasi nende muredes nii õppespetsialistid kui ka -nõustajad, aga ka õppekavade kuraatorid, rahvusvahelistumise ja praktikaspetsialistid ning õpetajakoolituse praktikakoordinaator. 

Kelle poole pöörduda?

 Õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator
Alushariduse pedagoog (BA) KAALB Juta Luuri Aili Tamm Maire Tuul
Klassiõpetaja (BA, INT) KAKLI Katerina Koreškova   Anne Uusen
Kutsepedagoogika (BA) KAKPB Katerina Koreškova   Meidi Sirk
Pedagoogika (BA) KAPB Katerina Koreškova   Tiina Anspal
Alushariduse pedagoog (MA) KAALM  Juta Luuri Aili Tamm Maire Tuul
Kasvatusteadused (MA) KAKTM Juta Luuri Aili Tamm Maria Erss
Kutseõpetaja (MA) KAKPM,
KAKOM
Katerina Koreškova   Reeli Liivik
Mitme aine õpetaja (MA) KAMOM Katerina Koreškova   Kadi Georg
Hariduse juhtimine (MA) KAHJM Juta Luuri Aili Tamm Eve Eisenschmidt
Kasvatusteadused (PhD) KAKTD Elina van der Toorn Elina van der Toorn Inge Timoštšuk
Elukestva ja mitteformaalõppe akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator  
Andragoogika (BA) KAANB Juta Luuri Aili Tamm Katrin Karu  
Noorsootöö (RKH) TPNR Katerina Koreškova   Tanja Dibou  
Andragoogika (MA) KAANM Juta Luuri Aili Tamm Larissa Jõgi  
Noorsootöö korraldus (MA) TPNM Katerina Koreškova   Ilona-Evelyn Rannala  
Hariduse tugiteenuste akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator
Eripedagoogika (BA) KAEPB Juta Luuri Aili Tamm Ene Varik-Maasik
Eripedagoog-nõustaja (MA) KAEPM Juta Luuri Aili Tamm Tiiu Tammemäe
Sotsiaalpedagoogika (BA) RKSPB Katerina Koreškova   Rain Mikser
Praktika koordinaator

Maaja Mänd

Rahvusvahelistumise koordinaator

Liis Raudsepp

Kes ja millises küsimuses aitab?

Õppenõustaja:
 • nõustab õppekavaga seotud küsimustes;
 • vaatab läbi üliõpilaste avaldusi;
 • nõustab õpingukavade koostamisel;
 • korrastab ja väljastab õpingukaarte;
 • koostab õppeteenustasu arveid;
 • edastab hindamiseks VÕTA taotlusi;
 • väljastab tõendeid. 
Õppespetsialist:
 • koostab ja sisestab ASIOsse tunniplaane;
 • kontrollib tulemusi ÕISis (eksamiajad, hindamislehed, tulemuste sisestamine).
Õppekava kuraator:
 • nõustab üliõpilasi õppeainete valikul ja nende läbimises ning lõputöö teema valimisel;
 • tutvustab mobiilsusvõimalusi;
 • hindab VÕTA taotlusi;
 • määrab asendusaineid õppekava versiooni muutumisel;
 • koostab õppekava nominaaljaotuse. 
Rahvusvahelistumise spetsialist:
 • nõustab välisõppesse suunduvaid üliõpilasi;
 • nõustab üliõpilasi Erasmus+ programmi stipendiumiga seotud küsimustes;
 • haldab Erasmus+ lepinguid.
Praktika koordinaator:
 • vormistab praktikate dokumentatsiooni;
 • nõustab praktikale suundujaid;
 • korraldab koostööd praktikakoolide ja -lasteaedadega, erialade praktikaorganisatsioonidega.