Õppenõustamine haridusteaduste instituudis

Selleks, et õppimine haridusteaduste instituudis oleks mõnus, aitavad kõiki üliõpilasi nende muredes nii õppespetsialistid kui ka -nõustajad, aga ka õppekavade kuraatorid, rahvusvahelistumise ja praktikaspetsialistid ning õpetajakoolituse praktikakoordinaator. 

Kelle poole pöörduda?

 Õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator
Alushariduse pedagoog (BA) KAALB Juta Luuri Aili Tamm Maire Tuul
Klassiõpetaja (BA, INT) KAKLI Katerina Koreškova Gerli Piik Anne Uusen
Kutsepedagoogika (BA) KAKPB Katerina Koreškova Gerli Piik Meidi Sirk
Pedagoogika (BA) KAPB Katerina Koreškova Gerli Piik Tiina Anspal
Alushariduse pedagoog (MA) KAALM  Juta Luuri Aili Tamm Maire Tuul
Kasvatusteadused (MA) KAKTM Juta Luuri Aili Tamm Airi Liimets
Kutseõpetaja (MA) KAKPM,
KAKOM
Katerina Koreškova Gerli Piik Reeli Liivik
Mitme aine õpetaja (MA) KAMOM Katerina Koreškova Gerli Piik Kadi Georg
Hariduse juhtimine (MA) KAHJM Juta Luuri Aili Tamm Eve Eisenschmidt
Kasvatusteadused (PhD) KAKTD Elina van der Toorn Elina van der Toorn Inge Timoštšuk
Elukestva ja mitteformaalõppe akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator  
Andragoogika (BA) KAANB Juta Luuri Aili Tamm Katrin Karu  
Noorsootöö (RKH) TPNR Katerina Koreškova Gerli Piik Tanja Dibou  
Andragoogika (MA) KAANM Juta Luuri Aili Tamm Larissa Jõgi  
Noorsootöö korraldus (MA) TPNM Katerina Koreškova Gerli Piik Ilona-Evelyn Rannala  
Hariduse tugiteenuste akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator
Eripedagoogika (BA) KAEPB Juta Luuri Aili Tamm Ene Varik-Maasik
Eripedagoog-nõustaja (MA) KAEPM Juta Luuri Aili Tamm Tiiu Tammemäe
Sotsiaalpedagoogika (BA) RKSPB Katerina Koreškova Gerli Piik Rain Mikser
Õpetajakoolituse praktika koordinaator

Maaja Mänd

Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist

Riina Stahl

Rahvusvahelistumise koordinaator

Liis Raudsepp

Kes ja millises küsimuses aitab?

Õppenõustaja:
 • nõustab õppekavaga seotud küsimustes;
 • vaatab läbi üliõpilaste avaldusi;
 • nõustab õpingukavade koostamisel;
 • korrastab ja väljastab õpingukaarte;
 • koostab õppeteenustasu arveid;
 • edastab hindamiseks VÕTA taotlusi;
 • väljastab tõendeid. 
Õppespetsialist:
 • koostab ja sisestab ASIOsse tunniplaane;
 • kontrollib tulemusi ÕISis (eksamiajad, hindamislehed, tulemuste sisestamine);
 • haldab üliõpilaste liste.
Õppekava kuraator:
 • nõustab üliõpilasi õppeainete valikul ja nende läbimises ning lõputöö teema valimisel;
 • tutvustab mobiilsusvõimalusi;
 • hindab VÕTA taotlusi;
 • määrab asendusaineid õppekava versiooni muutumisel;
 • koostab õppekava nominaaljaotuse. 
Rahvusvahelistumise spetsialist:
 • nõustab välisõppesse suunduvaid üliõpilasi;
 • nõustab üliõpilasi Erasmus+ programmi stipendiumiga seotud küsimustes;
 • haldab Erasmus+ lepinguid.
Õpetajakoolituse praktika koordinaator:
 • vormistab õpetajakoolituse praktikate dokumentatsiooni;
 • nõustab õpetajakoolituse praktikale suundujaid;
 • korraldab koostööd õpetajakoolituse praktikakoolide ja -lasteaedadega.
Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist:
 • vormistab eripedagoogika, andragoogika ja noorsootöö erialade praktikate dokumente;
 • nõustab eripedagoogika, andragoogika ja noorsootöö erialade praktikale suundujaid;
 • korraldab koostööd eripedagoogika, andragoogika ja noorsootöö erialade praktikaorganisatsioonidega;
 • korraldab instituudi täiendusõpet (eelkõige eripedagoogika, andragoogika ja noorsootöö teemad).