Haridusteaduste instituudi bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse õppekavad

2022/2023. õa sisseastumise ajakava

Õpetajaharidus ja kasvatusteadus

Alushariduse pedagoog päeva- ja sessioonõpe | tasuta õppekohad

Klassiõpetaja

päevaõpe | tasuta õppekohad
Pedagoogika

päevaõpe | tasuta õppekohad

Elukestev ja mitteformaalõpe

Andragoogika sessioonõpe | tasuta õppekohad
Kutsepedagoogika sessioonõpe | tasuta õppekohad
Noorsootöö sessioonõpe | tasuta õppekohad

Kaasav haridus

Eripedagoogika päeva- ja sessioonõpe | tasuta õppekohad
Sotsiaalpedagoogika sessioonõpe | tasuta õppekohad