Olulised kuupäevad
04.05.2022 Kevadsemestril lõputöö esitamise periood
22.05.2022 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
23.-29.05.2022 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
23.05.-05.06.2022     Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine

23.05.-26.06.2022

Eksamisessioon
13.06.2022 Haridusteaduste instituudi lõpuaktused
26.06.2022 2021/2022. õppeaasta kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp
30.06.2022 Kevadsemestri lõpp. 2021/2022. õa kevadsemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
01.07.-28.08.2022 Suvevaheaeg
22.08.2022 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks,  külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli, mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks
22.08.-12.09.2022 ELU projektidega liitumine: ELU veebilehel projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine, projektidesse registreerimine
29.08.2022 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks, eksternõppe lepingute pikendamine
29.08.-04.09.2022 Sügissemestri eelnädal: õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide esitamine, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, VÕTA taotluste esitamine esimese õppeaasta üliõpilastel 2022/2023. õa sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks, “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2022. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid), kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is, üliõpilase staatuse fikseerimine
01.09.2022 2022/2023. õppeaasta avaaktus
05.09.2022 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste esitamine tasemeõppeaine täiendusõppijana õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste esitamine õppima asumiseks Tallinna Ülikooli, avalduste esitamine mikrokradi õppekavale õppima asumiseks
12.09.2022 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine) ÕISis, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
15.09.-01.10.2022 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
16.09.2022 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
01.-30.10.2022 2022/2023. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine, lõpueksami sooritamise avalduse esitamine. Täpne kuupäev täpsustub
23.10.2022 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
24.-30.10.2022 Sügissemestri vahenädal: eksamite ja arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2022/2023. õppeaasta kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
31.10.2022 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
13.12.2022-16.01.2023 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise tähtaeg. Täpne kuupäev täpsustub
18.12.2022 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb akadeemilise puhkuse taotlemine tagasiulatuvalt terveks jooksvaks semestriks.
19.-22.12.2022 Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid
23.12.2022-01.01.2023 Jõuluvaheaeg
02.-29.01.2023 Eksamisessioon. Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
16.01.2023 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli, mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks. Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
16.01.-05.02.2023 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
23.01.-13.02.2023 ELU projektidega liitumine: ELU veebilehel projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine, projektidesse registreerimine
29.01.2023 Sügissemestri lõpp: 2022/2023. õppeaasta sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp. 2022/2023. õa sügissemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
30.01.2023 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
30.01.-05.02.2023 Kevadsemestri eelnädal. Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, üliõpilase staatuse fikseerimine
06.02.2023 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis, lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste esitamine mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks
13.02.2023 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), sh lõpueksami sooritamisele registreerimine, vabanenud õppekohtade täitmine
15.02.-01.03.2023 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is. Vahetusõpingutele kandideerimine
17.02.2023 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
26.03.2023 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
27.03.-02.04.2023 Kevadsemestri vahenädal: eksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2023/2024. õppeaasta sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
03.04.2023 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
24.04.-22.05.2022 Kevadsemestril lõputöö esitamise periood. Täpne kuupäev täpsustub
21.05.2023 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
22.-28.05.2023 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
22.05.-04.06.2023 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
29.05.-22.06.2023 Eksamisessioon
12.-16.06.2023 Haridusteaduste instituudi lõpuaktused
22.06.2023 2022/2023. õa kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp
30.06.2023 Kevadsemestri lõpp. 2022/2023. õa kevadsemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
01.07.-27.08.2023 Suvevaheaeg

Tutvu ka akadeemilise kalendriga