Olulised kuupäevad
01.07-24.08.2020 Suvevaheaeg
17.08.2020 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, Aasta Ülikoolis programmis osalemiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
24.08.2020 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks, eksternõppe lepingute pikendamine
24.-30.08.2020 Sügissemestri eelnädal: lõpeb üliõpilase staatuse fikseerimine, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, VÕTA taotluste esitamine esimese õppeaasta üliõpilastel 2020/2021. õppeaasta sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks, õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide esitamine, “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2020. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid), kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
31.08.2020 2020/2021. õppeaasta avaaktus. Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Algab liitumine ELU projektidega
07.09.2020 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine) ÕISis, avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine, liitumine ELU projektidega
11.09.2020 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
15.09-01.10.2020 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
01.-30.10.2020 2020/2021. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine, lõpueksami sooritamise avalduse esitamine
18.10.2020 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
19.-25.10.2020 Sügissemestri vahenädal: eksamite ja arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2020/2021. õppeaasta kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
26.10.2020 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
13.12.2020 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
14.12.2020 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood 
14.-23.12.2020 Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid
24.-27.12.2020 Jõuluvaheaeg
02.-24.01.2021 Eksamisessioon. Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
18.01.2021 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli. Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
18.-29.01.2021 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
24.01.2021 Sügissemestri lõpp: 2020/2021. õppeaasta sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp
25.01.2021 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
25.-31.01.2021 Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
01.02.2021 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis, avalduste vastuvõtt ja lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks. Algab liitumine ELU projektidega
08.02.2021 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine. Lõpeb liitumine ELU projektidega  
12.02.2021 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
15.02-01.03.2021 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
21.03.2021 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
22.-28.03.2021 Kevadsemestri vahenädal: järeleksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2021/2022. õppeaasta sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
29.03.2021 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
05.05.2021 Kevadsemestril toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood
16.05.2021 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
17.-23.05.2021 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
17.05.-20.06.2021      Eksamisessioon

24.05.-06.06.2021

Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
14.-18.06.2021 Lõpuaktused
20.06.2021 2020/2021. õppeaasta kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp
30.06.2021 Kevadsemestri lõpp
01.07.-22.08.2021 Suvevaheaeg

Tutvu ka akadeemilise kalendriga