Olulised kuupäevad
Kuupäev Nimetus
01.07-25.08.2019 Suvevaheaeg
19.08.2019 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
19.08-02.09.2019 Avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, Aasta Ülikoolis programmis osalemiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
26.08.2019 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks, eksternõppe lepingute pikendamine
26.08-01.09.2019 Sügissemestri eelnädal: lõpeb üliõpilase staatuse fikseerimine, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, VÕTA taotluste esitamine esimese õppeaasta üliõpilastel 2019/2020. õppeaasta sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks, õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide esitamine, “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2019. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid), kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
30.08.2019 2019/2020. õppeaasta avaaktus
02.09.2019 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus
02.09-09.09.2019 Liitumine ELU projektidega 
09.09.2019 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine) ÕISis, avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
15.09-01.10.2019 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
16.09.2019 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
20.10.2019 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
23.10.2019 2019/2020. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine, lõpueksami sooritamise avalduse esitamine
21.-27.10.2019 Sügissemestri vahenädal: eksamite ja arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2019/2020. õppeaasta kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
28.10.2019 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
09.12.2019 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood 
15.12.2019 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
16.-22.12.2019 Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid
23.-29.12.2019 Jõuluvaheaeg
02.-26.01.2020 Eksamisessioon. Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
06.01.2020 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
20.01.2020 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
20.-31.01.2020 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
26.01.2020 Sügissemestri lõpp: 20119/2020. õppeaasta sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp
27.01.2020 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
27.-02.02.2020 Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
03.02.2020 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis, avalduste vastuvõtt ja lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks
03.-10.02.2020 Liitumine ELU projektidega 
10.02.2020 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
15.02-01.03.2020 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
17.02.2020 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
22.03.2020 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
23.-29.03.2020 Kevadsemestri vahenädal: järeleksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2020/2021. õppeaasta sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
30.03.2020 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
06.05.2020 Kevadsemestril toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood
17.05.2020 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
18.-21.05.2020 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
17.06.2020
kell 10 ja kell 12        
Rakenduskõrgharghariduse- ja bakalaureuseõppekava erialade lõpuaktused

18.06.2020
kell 16

Magistriõppekava erialade lõpuaktus
18.-21.06.2020 Eksamisessioon
25.05-07.06.2020 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
15.-19.06.2020 Lõpuaktused
30.06.2020 Kevadsemestri lõpp. 2019/2020. õppeaasta kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp
01.07-24.08.2020 Suvevaheaeg

Tutvu ka akadeemilise kalendriga