Olulised kuupäevad
Kuupäev Nimetus
21.08.2018 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
21.08-03.09.2018 Avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, Aasta Ülikoolis programmis osalemiseks, eksternõppes õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
27.08.2018 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine), avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks, eksternõppe lepingute pikendamine
27.08-02.09.2018 Sügissemestri eelnädal: lõpeb üliõpilase staatuse fikseerimine, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, VÕTA taotluste esitamine 2018/2019 õppeaasta sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks, õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide esitamine, “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2018. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid, ülikooli tutvustus), kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
31.08.2018 2018/2019 õppeaasta avaaktus
03.09.2018 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus
10.09.2018 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
03.09-10.09.2018 Liitumine ELU projektidega 
15.09-01.10.2018 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
17.09.2018 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
15.10.2018 2018/2019 õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine
21.10.2018 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
22.-28.10.2018 Sügissemestri vahenädal: järeleksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2018/2019 õppeaasta kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
28.10.2018 2017/2018 õppeaasta kevadsemestril registreeritud õppeainete sooritusõiguse lõpp
29.10.2018 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
10.12.2018 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood 
16.12.2018 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
17.-23.12.2017 Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid
24.12.2017-01.01.2018 Jõuluvaheaeg
02.-27.01.2019 Eksamisessioon. Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
07.01.2019 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
21.01.2019 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
21.01-01.02.2019 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
27.01.2019 Sügissemestri lõpp: 2018/2019 õppeaasta sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp
28.01.2019 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine), avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
22.-28.01.2019 Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
29.01.2019 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis, avalduste vastuvõtt ja lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks
04.02-11.02.2019 Liitumine ELU projektidega 
11.02.2019 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
15.02-01.03.2019 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
18.02.2019 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
24.03.2019 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
25.-31.03.2019 Kevadsemestri vahenädal: järeleksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2019/2020 õppeaasta sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
01.04.2019 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
03.05.2019 Kevadsemestril toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood
19.05.2019 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
20.05-26.05.2019 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
20.05.-22.06.2019 Eksamisessioon
27.05.-09.06.2019 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
17.-21.06.2019 Lõpuaktused
30.06.2019 Kevadsemestri lõpp. 2018/2019 õppeaasta kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp, 2018/2019 õppeaasta kevadsemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
01.07- 25.08.2019 Suvevaheaeg

Tutvu ka akadeemilise kalendriga