Olulised kuupäevad
01.07-22.08.2021 Suvevaheaeg
16.08.2021 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, Aasta Ülikoolis programmis osalemiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
16.08.-06.09.2021 ELU projektidega liitumine: projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine projekti juhendajale, projektidesse registreerimine ELU veebilehel
23.08.2021 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks, eksternõppe lepingute pikendamine
23.-29.08.2021 Sügissemestri eelnädal: avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, VÕTA taotluste esitamine esimese õppeaasta üliõpilastel 2021/2022. õppeaasta sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks, õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide esitamine, “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2021. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid), kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
30.08.2021 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste esitamine tasemeõppeaine täiendusõppijana õppimiseks, üliõpilase staatuse fikseerimine
01.09.2021 2021/2022. õppeaasta avaaktus
06.09.2021 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine) ÕISis, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
10.09.2021 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
15.09-01.10.2021 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
17.10.2021 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
20.10.2021 2021/2022. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine, lõpueksami sooritamise avalduse esitamine
18.-24.10.2021 Sügissemestri vahenädal: eksamite ja arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2021/2022. õppeaasta kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
25.10.2021 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
12.12.2021 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
13.-22.12.2021 Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid
20.12.2021 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise tähtaeg
23.12.2021-02.01.2022 Jõuluvaheaeg
03.-30.01.2022 Eksamisessioon. Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
17.01.2022 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks. Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
17.01-06.02.2022 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
24.01.-14.02.2022 ELU projektidega liitumine: projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine projekti juhendajale, projektidesse registreerimine ELU veebilehel
30.01.2022 Sügissemestri lõpp: 2021/2022. õppeaasta sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp. 2021/2022. õa sügissemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
31.01.2022 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
31.01.-06.02.2022 Kevadsemestri eelnädal. Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is
07.02.2022 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks, lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks
14.02.2022 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), vabanenud õppekohtade täitmine
15.02-01.03.2022 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
18.02.2022 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
27.03.2022 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
28.03.-03.04.2022 Kevadsemestri vahenädal: eksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2022/2023. õppeaasta sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
04.04.2022 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
04.05.2022 Kevadsemestril lõputöö esitamise periood
22.05.2022 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
23.-29.05.2022 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
23.05.-05.06.2022     Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine

23.05.-26.06.2022

Eksamisessioon
13.06.2022 Haridusteaduste instituudi lõpuaktused
26.06.2022 2021/2022. õppeaasta kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp
30.06.2022 Kevadsemestri lõpp. 2021/2022. õa kevadsemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
01.07.-28.08.2022 Suvevaheaeg

Tutvu ka akadeemilise kalendriga