Õppekoht vabaneb seoses üliõpilase eksmatrikuleerimisega. Õppekohtade täitmine toimub iga semestri esimesel õppekuul. Täpsemaid kuupäevi vaata akadeemilisest kalendrist.

Vabanenud õppekohale võib kandideerida:

 • teisel õppekaval õppiv TLÜ üliõpilane esimese õppeaasta jooksul (vaata ka: õppekava vahetamine);
 • endine Tallinna ülikooli või teise kõrgkooli üliõpilane;
 • ekstern;
 • Avatud akadeemia õppija;
 • isik, kel on varasemalt õpitu (sh täienduskoolituste ja töökogemuse) alusel õppekava nõutud mahus täidetud.

NB! Vabanenud õppekohale ei ole võimalik kandideerida endisel üliõpilasel, kes on ületanud üliõpilase nominaalse õppeaja.

 
Vabanenud õppekohale kandideerimiseks tuleb esitada avaldus ja VÕTA taotlus
 
 • Tallinna ülikooli üliõpilased esitavad avalduse ÕISis, teised esitavad paberkandjal vabanenud õppekohale kandideerimise avalduse ja VÕTA taotluse koos väljavõttega varasemalt õpitust.
 • Avaldust saab esitada sügissemestriks alates augusti keskpaigast ning kevadsemestriks alates jaanuari keskpaigast kuni semestri eelnädala lõpuni.
 • Dokumendid esitatakse akadeemilise üksuse õppenõustajale.
 • Vabanenud õppekohtade täitmine toimub semestri alguses.
VÕTA taotluse menetlemine vabanenud õppekohale kandideerimisel on tasuline. Tasu suurus on 55€ ja kandidaadi taotlust vaadatakse alles pärast tasu maksmistErandina on taotluse menetlus tasuta neile, kes taotlevad vabanenud õppekohale kandideerimisel ainult Tallinna ülikoolis läbitud ainete ülekandmist. 
 
Vabanenud õppekoha täitmise pingerea moodustamisel vaadatakse:
 • nominaalse õppemahu täitmise protsenti,
 • kaalutud keskmist hinnet (KKH).

Kandidaadil peab olema täidetud vähemalt 75% vabanenud õppekoha kumulatiivselt täitmisele kuuluvast mahust, võrdse õppemahu täitmise protsendi puhul eelistatakse rohkem erialaaineid sooritanud kandidaate. Eelnevate kriteeriumide alusel võrdsete tulemuste puhul eelistatakse erialal paremaid tulemusi saavutanud kandidaati.

NB! Varem juba samal õppeastmel õppinud kandidaatidel tasub kindlasti õppenõustajalt eelnevalt uurida, kas neil on võimalus tasuta õppima asuda. 

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Õpin teisel kursusel ja soovin vahetada õppekava, kelle poole pean pöörduma? Alates teisest semestrist vabanenud õppekohale saab kandideerida ainult pärast esimest või teist õpitud semestrit. Seega kui oled teisel kursusel ja õppinud juba üle kahe semestri, õppekava enam vahetada ei saa.