Stipendiumi taotlemine toimub üks kord õppeaastas, allkirjastatud taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks õppeosakonda (stipendium@tlu.ee). Hilinenud taotlusi vastu ei võeta (taotlus peab olema kohale jõudnud hiljemalt 23.59). Taotlusele  tuleb lisada CV, mis peab sisaldama ka ülevaadet kodanikuühiskonda ja/või hariduse edendamisse panustamise faktilistest asjaoludest (koht, aeg; roll), ning motivatsioonikiri. Stipendiumi suurus on 500 eurot. NB! Meilile saadetud avaldus peab olema digiallkirjastatud (skännitud avaldust ei aktsepteerita).

Stipendiumi on õigus taotleda Tallinna Ülikooli I või II kõrgharidusastme üliõpilasel, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • on viimase kolme aasta jooksul teinud vabatahtlikku tööd või panustanud kodanikuühiskonna arengusse ning jätkab taotlemise hetkel sarnast tegevust;
  • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • õpib täiskoormusõppes;  
  • ei viibi taotluse esitamise ajal akadeemilisel puhkusel;
  • ei osuta/ei ole osutanud stipendiumi taotlemisele eelneva viie aasta jooksul TLÜ üliõpilaskonnale teenust võlaõigusliku lepingu alusel;
  • ei ole varem Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustavat stipendiumi saanud.

Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja kord