Tutvustus

Mari Uusküla on lingvistika ja tõlketeaduse dotsent ja keeleteadlane, kes uurib keele, taju ja mõtlemise omavahelist mõju ja suhteid. Mari Uuskülal on magistrit- ja doktorikraad Tartu Ülikoolist, lisaks on ta end täiendanud Budapesti Eötvös Lorandi ülikoolis Ungaris ja Firenze ülikoolis Itaalias. Tema täpsem teadushuvi on keeletüpoloogia, keele ja taju liigitamine, võrdlev keeleteadus ning psühholingvistika. Teda huvitab, kuidas nimetatakse ja kategoriseeritakse värve eri keeltes, sh eesti, ungari, itaalia, tšehhi, soome, vene jt keeltes. Viimasel ajal on tema huviorbiidis ka maastikusõnad. Ta on kaastoimetanud kogumiku "Color Language and Color Categorization" (2016) ja avaldanud artikleid ka psühholoogiaajakirjades. Ta õpetab Tallinna ülikoolis psühholingvistikat, antropoloogilist lingvistikat, semantikat ja pragmaatikat. Ta on olnud mitmete edukate magistritööde juhendaja. Mari Uusküla on õpetanud mitmes Euroopa ülikoolis, nt Roskildes, Veronas, Milanos ja Budapestis.

Põhitööülesanded

erinevate kursuste õpetamine (sh ELU projektide juhendamine)

uurimistöö

BA, MA ja PhD tööde juhendamine

Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Uurimisvaldkonnad

lingvistiline tüpoloogia (semantilised väljad)

semantika

psühholingvistika

maastikusõnavara