Tutvustus

Mihhail Lotman on rahvusvahelise mainega kirjandusteadlane ja kultuurisemiootik. Ta on õppinud Tartu ülikoolis vene filoloogiat ja semiootikat, alates 1991. aastast on õpetanud Eesti Humanitaarinstituudis ja seejärel Tallinna ülikoolis.Praegu on ta Tallinna ülikooli kirjandusteooria ja semiootika professor ning samuti Tartu ülikooli juhtivteadur. Tema erialased huvid on seotud ennekõike värsianalüüsi, kultuurisemiootika, kirjandusteooria, vene kultuuriloo, retoorika ja poliitikaga. Ta on avaldanud suure hulga erialaseid uurimusi eesti, vene, inglise jt keeltes. Oma blogis analüüsib ta päevakajalisi sündmusi: www.lotman.ee.

Uurimisvaldkonnad

semiootika

kultuurisemiootika

tekstiteooria

vene kirjandus

20. sajandi vene luule

poeetika

retoorika

vene värsiõpetus

filmianalüüs

võrdlev kirjandusteadus