Tutvustus

Margus Vihalem on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi filosoofia dotsent, filosoofia eriala kuraator ja Kultuuriteooria akadeemilise suuna juht. Ta kaitses oma doktorikraadi 2009. aastal Pariisi VIII Ülikoolis, doktoritöö ("Le concept de sujet et ses métamorphoses à travers quelques philosophies critiques contemporaines") tegeles subjektsuse teooriatega poststrukturalistlikus filosoofias. Lisaks subjektsuse teooriatele ja eriti viimastel aastatel on Margus Vihalemi keskseks uurimisvaldkonnaks esteetika, ta on avaldanud mitmeid artikleid argiesteetika ja poliitilise esteetika teemadel. Ta on pidanud loenguid erinevatest filosoofia valdkondadest nagu esteetika, epistemoloogia, metafüüsika, kultuurifilosoofia.

Põhitööülesanded

Kultuuriteooria akadeemilise suuna juht

Uurimisvaldkonnad

20. sajandi kontinentaalne filosoofia;

Prantsuse kaasaegne filosoofia (Foucault, Derrrida, Deleuze, Badiou jt);

poststrukturalism ja postmodernism;

esteetikateooriad (Platonist Rancière'ini);

poliitiline filosoofia (Platon, T.Hobbes, J.-J.Rousseau jt);

subjektsuse teooriad;

Nietzsche ja tema mõjud 20. sajandil.