Tutvustus

Maris Saagpakk kaitses doktoriväitekirja baltisaksa autobiograafiate teemal 2007. aastal. Töötab saksa kirjanduse ja kultuuriloo dotsendina Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudis. Peamised uurimisvaldkonnad on baltisaksa kirjandus, omaeluloolised tekstid, kultuuritransfeeri küsimused, sotsiolingvistika ja postkolonialism. Viimased publikatsioonid on käsitlenud baltisaksa kirjandust ja kultuuri postkolonialistlikus võtmes, baltisaksa varaseid autobiograafilisi tekste, baltisaksa naiste autobiograafiad, Linguistic Landscape meetodit ja selle rakendamist saksa keele ja kultuuri vahendamisel. 

Põhitööülesanded

Saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent

Võõrkeeleõpetaja MA kuraator

Teadur projektis PRG1206

Uurimisvaldkonnad

Baltisaksa kirjandus, kultuurilugu, saksa kultuurilugu, mälestuskirjandus, Linguistic Landscapes, mitmekeelsus kirjanduses ja koolikeskkonnas, tõlkelugu