Tutvustus

Karin Dean on Kagu-Aasia uuringute vanemteadur. Ta on elanud ja töötanud Tais, Hiinas, Singapuris ja periooditi Vietnamis. Kogu Karin Deani teadustöö alates doktoritööst toetub etnograafilistele välitöödele valdavalt Myanmari (Birma) piiriüleste vähemusrahvuste hulgas Myanmaris, Hiinas, Tais ja Kirde-Indias. Poliitgeograafina huvitub ta Kagu-Aasia poliitilistest arengusuundadest, sh suhtest Hiinaga, Kagu-Aasia riikide ja ühiskondade vahelistest suhetest, sotsiaalsetest või poliitilistest suundumustest ja teemadest nagu linnastumine, inimeste mobiilsus, kodanikuühiskond, üleilmastumine, erinevad võrgustikud, riiklikud diskursused. Teadustöö võtmesõnad on piirid ja piirialad, geopoliitika, võim, vähemusrahvused, identiteedipoliitika, territoriaalsus. Teadustöös rõhutab kohalike tavade ja paikade olulisust teooriate püstitamisel.

Põhitööülesanded

Kagu-Aasia ühiskondade ja poliitika teemalised kursused

BA-, MA- ja PhD-tööde juhendamine Kagu-Aasia ühiskondade ja poliitikaga seotud teemadel, poliitgeograafias või Aasia linnauuringutes

Teadustöö Kagu-Aasiaga seotud teemadel

Projekti 'Advancing Trans-Regional Border Studies' juht: https://borderlab.eu/

Uurimisvaldkonnad

Poliitgeograafia (riigi, ühiskonna ja ruumi suhted; piirid; võim); mobiilsused; Kagu-Aasia; Birma/Myanmar; Kachin; Aasia linnastumine; poliitantropoloogia (rahvuslus, identiteedipoliitika, vähemusrahvused); kriitiline ja popolaarne geopoliitika.