Tutvustus

Elulugu

Sündis 17. detsembril 1974
Kaitses 2004. aastal doktorikraadi inimgeograafias Tartu Ülikoolis
Töötab Tallinna Ülikooli Maastiku ja kultuuri keskuses vanemteadurina
2016. aastal valiti Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnakorralduse professoriks

Helen Sooväli-Sepping on osalenud mitmetes Euroopa ja Põhjamaade projektides ning väliseksperdina projektide hindamiskomisjonides.
Samuti on ta osalenud Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Rahandusministeeriumi poliitikate väljatöötamisel ning uuringute läbiviimisel.

Helen Sooväli Sepping on Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja.