In memoriam professor Ellu Saar (08.10.1955 - 02.06.2024)

2. juunil lahkus meie seast Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia teenekas professor, akadeemik Ellu Saar (08.10.1955 - 02.06.2024).

Ellu Saar. Autor: Reti Kokk

TLÜ ÜTI Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus (RASI) teatab sügava kurbusega, et meie seast on lahkunud akadeemik, sotsioloog, mentor ja RASI alustala professor Ellu Saar.

Professor Ellu Saar oli alates 2001. aastast TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi sotsioloogia professor ja TLÜ RASI juhtivteadur, aastatel 2015-2021 oli ta TLÜ ÜTI sotsioloogia suuna juht, aastatel 2016-2023 TLÜ ÜTI interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse juht. Ta oli Euroopa Sotsioloogiliste Uuringute konsortsiumi (ECSR) juhtkomitee liige ning kahe juhtiva Euroopa sotsioloogia ajakirja (European Sociological Review ning European Societies) toimetuskomitee liige. Aastal 2014 pälvis professor Saar Eesti teaduspreemia sotsiaalteaduste alal ja 2022. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks.

Professor Ellu Saar oli väljapaistev sotsioloog, kelle teadustöö on jätnud sügava jälje nii Eesti kui ka rahvusvahelisse sotsioloogiasse. Prof. Saare uurimistöö keskmes olid eluteeuuringud. Tema teadustöö keskendus peamiselt haridussotsioloogiale, sotsiaalsele kihistumisele ja elukestvale õppele. Ellu Saare tööd on panustanud nii teoreetilistesse aruteludesse kui ka praktilistesse poliitikasoovitustesse.

Professor Ellu Saar osales arvukates teadusprojektides ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes. Stažeerimine Berliinis Max Plancki haridusuuringute instituudis üheksakümnendate alguses pani aluse Eesti sotsioloogide rahvusvaheliste kontaktide tekkimisele ja kaasamisele rahvusvahelistesse teadusprojektidesse, võimaldades RASI-l end tõestada usaldusväärse koostööpartnerina ning lülituda rahvusvahelistesse võrgustikesse. Professor Ellu Saare kokku pandud ja juhitud oli ka esimene Euroopa Komisjoni raamprogrammi projekt sotsiaalteadustes, mida juhtis Ida-Euroopa partner. Professor Saare töö tulemusel on saanud tuule tiibadesse paljud teadusideed ja -projektid ning laiema rahvusvahelise tuntuse on saavutanud Eesti sotsioloogia.

Lisaks silmapaistvale teadustööle oli professor Ellu Saar Tallinna Ülikooli pikaajaline õppejõud ja pühendas oma elu üliõpilaste ja noorte teadlaste juhendamisele ning inspireerimisele. Tema juhendamisel on kasvanud uued põlvkonnad sotsiolooge. Tema tundlikkus ühiskondlike valupunktide suhtes, väsimatu soov mõista inimeste eluteed ja seda mõjutavaid institutsioone ning oskus suurt pilti näha tegi temast hinnatud ja armastatud õpetaja.

Ellu Saar lahkus meie seast keset tööhoogu. Rahvusvaheliste Sotisaaluuringute Keskuses jätkuvad Ellu käima lükatud rahvusvahelised teadusprojektid ja uue noorte longituudi ettevalmistused. Ellu unistuseks oli koguda uue põlvkonna noorte andmeid, siduda need PISA uuringu ja registriandmetega ning analüüsida muu hulgas hoiakute, plaanide ja enesehinnangu mõju noorte edasisele eluteele. Samuti on plaanis noorte longituudandmete ühendamine geeniuuringutega, et mõista kas ja kuivõrd võimaldab keskkond, so tervis, haridustee, töökarjäär jne geneetilise potentsiaali avaldumist

Ellut iseloomustas lahkus, tarkus ja pühendumus. Ka kõige raskematel hetkedel ei kaotanud ta oma avatud meelt ega lootust. Ta ei lõpetanud kunagi hoolimast inimestest enda ümber ega muretsemist oma kolleegide, õpilaste ja lähendaste käekäigu pärast ning oli alati uhke ja rõõmus nende kordaminekute ja edusammude üle. Ta oli mentor ja akadeemiline ema paljudele, tema abivalmidus, kohalolek, toetus ja innustavus jättis sügava jälje kõigisse, kellega ta koos töötas. Tema avatus uutele ideedele inspireeris ja toetas tema kolleege ja õpilasi. Ta oskas kujundada koostööd selliselt, et igaühele jääks ruumi tema tugevate külgede avaldumiseks, et erinevad anded ja erinevad isiksused täiendaksid teineteist. Ta oli hea inimese usku. Ta oli särav ja loov kõiges, millega tegeles, olgu see kutsetöö, käsitöö, aiandus või kokandus.  

Avaldame sügavat kaastunnet Ellu tütrele ja lähedastele. Professor Ellu Saare mälestus elab edasi tema teadustöös, õpilastes ja kõigis teistes, kes tema tarkust ja lahkust kogesid. Meile jääb Ellu alatiseks meelde kui inspireeriv teadlane, pühendunud õpetaja ja kallis kaasteeline.

kolleegid RASIst ja Tallinna Ülikoolist

kolleegid Tartu Ülikoolist

Eesti Sotsioloogide Liit

Akadeemik Ellu Saare ärasaatmine

Tallinna Ülikooli sotsioloogia teeneka professori, akadeemik Ellu Saare (8.10.1955–2.06.2024) ärasaatmine toimub 9. juunil kell 12 Tallinna Ülikooli aulas. Hüvastijätule on oodatud ka ülikoolipere liikmed, lilli ja pärgi palume mitte tuua.