Tutvustus

Natalia Tšuikina on vene keele dotsent. Ta lõpetas Sankt-Peterburgi Riikliku Ülikooli ning kaitses seal oma doktorikraadi (filoloogia teaduste kandidaat) uurides võrdluse funktsioneerimist kirjanduslikus tekstis. Alates 2002. aastast õpetab ja viib läbi uuringuid Tallinna Ülikoolis.

Tema uurimishuvid hõlmavad nii teksti analüüsi erinevaid aspekte kui ka kaasaegse vene õigekeele suundumusi. Ta töötab keele ja kultuuri seoste küsimustega, uurib keele mängu kasutamist igapäevases elus. Olles praktilise vene keele õppejõud on Natalia Tšuikina palju tähelepanu pööranud vene keele kui võõrkeele ja heritaažkeele õpetamisele.

Põhitööülesanded

vene keele kursuste lugemine

Uurimisvaldkonnad

kaasaegne vene keel

vene keel võõrkeelena

keel ja kultuur

keelemaastik (naming)