Haridusinnovatsiooni keskus

Mida HIK teeb?

  • Monitooring ja hindamine. HIK kogub, hindab ja levitab muutunud õpikäsituse raames tähelepanu leidnud didaktilisi võtteid ja meetodeid kogu maailmast, hindab nende Eesti oludesse sobivust ning levitab neid nii üliõpilaste kui ka õpetajate seas. 
  • Avalik debatt. HIK korraldab uue õpikäsituse teemalisi ideelaboreid, teadusseminare ja ümarlaudu eesmärgiga levitada sellekohast infot ja mõtteviisi.
  • Koolitus ja konsultatsioon. HIK viib läbi täiendkoolitust ning pakub uudseid õpetamisviise tutvustavaid näidistunde ja konsultatsioone, projektipäevi koolidele ning koolitusi Õpetajate Akadeemia raames.
  • Koostöö. HIK seab sisse koostöösuhted muutunud õpikäsituse kompetentsikeskustega teistes riikides, korraldab ja on partneriks ühisprojektides, viib läbi koostööfoorumeid ja konverentse.

Tutvu HIK-i teenustega siin.