Haridusinnovatsiooni keskus

Mida HIK teeb?

  • Arendusprogrammid, koolitused ja konsultatsioon. HIK korraldab arendusprogramme, koolitusi ja muid arendustegevuse formaate õppimisest, õpetamisest ja haridusest. Meie peamine sihtgrupp on õpetajad ja haridusasutused, kuid lisaks toetame ka teisi õppimise juhendajaid huvikoolides, noorsootööasutustes, täiskasvanute õppimise ja õpetamisega seotud asutustes, ettevõtetes. 
  • Monitooring ja uurimine. HIK viib läbi kooli ja lasteaiaõpetajate ning kooliõpilaste uurimusi, et toetada haridusasutusi tõenduspõhises arendustegevuses ning jälgida hariduselus aktuaalsetes teemades toimuvaid arenguid (nt muutunud õpikäsituse rakendamine, distantsõppe kogemused, vaimne tervis jms).  
  • Haridusuuenduslike algatuste levik. HIK koondab, tunnustab ja tutvustab haridusuuenduslikke algatusi, mis on ellu kutsutud koolides ja lasteaedades koostöös ülikooliga. Kasutame selleks nii haridusavalikkusele suunatud seminare, konverentse, koostööprojektide koolipidajatega kui ka TLÜ haridusuuenduse uudiskirja. 
  • Didaktikaarendus ja tehnoloogiate tõhustatud õppe uurimine. HIK panustab didaktikaarendusse ja tehnoloogiate toetatud õppe arendus- ja uurimisrühmade tegevusse EduSpaces läbi edulab mudeli rakendamise. 

Tutvu HIK-i teenustega siin.

Telli haridusuuenduse infokiri

Sirvi HIK-i voldikut