Hei üliõpilane, tule avalda arvamust!

Ootame sinu seisukohti kahele küsimusele:

1 - "Mina õpin kõige paremini siis, kui..."

2 - "Hea õppejõud on see, kes..."

Oma arvamust saad avaldada kuni 31.10. Astra, Terra, Mare ja Nova maja aatriumisse paigaldatud postrite juures. Arvamuste põhjal pannakse kokku ühisposter, mida esitletakse jaanuaris 2020 konverentsil "õppejõult õppejõule - koosõppimine "

***

We want to listen to you!

As part of the conference "From teacher to teacherCollaborating learning " to be held at the University of Tartu in January 2020, we aim to present our students` opinions on these two points:

1 - "I learn best when..."

2 - "A good lecturer is someone who..."

Feel free to express yourself in the posters installed in the atrium of the Astra, Terra, Mare, and Nova houses. We will be collecting your answers from September to October 31st 2019.

Küstilus