Projekti algatus tulenes vajadusest kaardistada ühtset arusaama, milline on TLÜ õppijate ja õppejõudude arvates hea õpetamine ning millised tingimused toetavad kõige paremini õppimist. Ülikoolis on loodud visioon "Mina muudan õppimist" ning antud käsitust on kogutud andmete valguses hea edasi arendada. Samuti on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös sündinud kaasaegne visioon, lähenemine, hoiak õppimisele nimetuse all MÕK ehk muutunud õpikäsitus, kuid sedapuhku on põhirõhk pigem üldhariduskoolidel kui ülikooliõppes. 

Küsitluse tulemusel sündis poster, mida esitleti 16.jaanuaril 2020 Tartus konverentsil "Õppejõult-õppejõule: õppimine ja õpetamine kui koostöö"

Õppimise ja õpetamise mõtestamine läbi üliõpilaste ja õppejõudude arusaamade Tallinna Ülikoolis. (3).png

Üliõpilaste vastuste koondkokkuvõte (koondatud teatud hulk vastuseid, ei kajasta kõiki laekunud arusaamu)

Copy%20of%20%C3%95ppimise%20ja%20%C3%B5petamise%20m%C3%B5testamine%20l%C3%A4bi%20%C3%BCli%C3%B5pilaste%20ja%20%C3%B5ppej%C3%B5udude%20arusaamade%20Tallinna%20%C3%9Clikoolis..png