Kogemuskohvik

Kogemuskohvik on koht, kus jagada kolleegidega õpetamiskogemusi, koguda inspiratsiooni ning mõelda nii koosõppimise kogukondade loomisele meie ülikoolis kui ka koostööle teiste ülikoolidega.

Experience Cafe is a place and opportunity where academics can share learning and teaching practices and collect some new ideas to develop teaching skills. Often there are invited other colleagues from different Universities all over the Estonia.

kogemus kohviku pilt

 

Hea õppejõud ja töötaja!

Oled oodatud Haridusteaduste instituudi eestvedamisel toimuvasse plagiaadi teemalisse kogemuskohvikusse

 

 • Neljapäeval, 11. novembril 2021, kell 15.00 - 16.30 Tallinna Ülikooli Mare maja III korrusel ELU alal (eesti keeles). 
  Registreeru siin
  
  
  
 • Neljapäeval, 18. novembril 2021, kell 15.00 - 16.30 virtuaalselt Zoomi keskkonnas (inglise keeles). 
  Registreeru siin
  
  
  Kogemuskohviku arutelu suunavad Anu Tammeleht ja Kersti Papson. 
  
  
  Lisainformatsioon ja küsimused: Liina Peever, liina.peever@tlu.ee

Toimunud Kogemuskohvikud

Õppejõu õppimis- ja õpetamiskultuuri jagamine ja uurimine on muutunud ülikoolides üle maailma oluliseks teadus- ja arendustegevuseks. Kõrghariduse tähenduse ja võimaluste üle on oluline koos mõelda, arutada selle üle, kuidas ja miks õpib õppejõud, mis on oluline õppimise-õpetamise protsessis tänases ülikoolis. Kindel on ka see, et veelgi paremaks õpetamiseks vajame kolleegide toetust. Tallinna Ülikoolis on kõik huvilised oodatud kogemuskohvikusse enda õppimis- ja õpetamiskultuuri jagama ja uurima, koostöövõrgustikes osalema ja headest kogemustest õppima. 

Tänaseks on toimunud:

 • 17.09.2021 "Õppejõud õpib ja uurib: õpetamis- ja juhtimisalaste oskuste areng professionaalselt õppides" Mairi Matrov, Katrin Karu, Katrin Aava, Linda Helene Sillat, Liina Peever 
 • 23.03.2021  "Õppedisaini teemaline kogemuskohvik" Mart Laanpere, Hans Põldoja
 • "Tagasiside süsteem kui arengu toetamise tööriist Tallinna Ülikooli näitel" Elina Malleus
 • 10.12.2019 "Plagiaadi tänane näguAnu Tammeleht, Kersti Papson
 • 21.11.2019 "Turvaline sisseelamine ülikoolis - millist tuge alustav õppejõud tegelikult vajab?Mairi Matrov
 • 26.09.2019 "Eri põlvkonnad akadeemilises õppes"  Sirli Kriisa
 • 30.04.2019 "Vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!" Ann Leppiman
 • 16.01.2019 "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis"  Alar Kilp
 • 14.11.2018 "Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused" Katrin Karu, Mari-Liis Lind
 • 04.04.2018 "Erinevate õppeformaatide mudeldamine ja refleksioon" Katrin Karu, Katrin Aava
 • 07.02.2018  "Identiteedist, arengust ja ilusast elust: EKA praktikad õppejõu toetamisel" Kristiina Krabi-Klanberg
 • 06.12.2017 "Õppejõu ja üliõpilase mitmekesisus" Gabriel Tavits
 • 08.11.2017 "Kust saab õppejõud oma jõu?" Katrin Karu, Katrin Aava, Reili Pae
 • 20.09.2017 "Koosõppimise kogukonnad ja koostöövõimalused teiste ülikoolidega" Katrin Karu, Katrin Aava, Reili Pae
   

Kogemuskohviku materjalid ja viited

 • EuroSoTL konverents 2017 - Transforming Patterns Through the Scholarship of Teaching and Learning (Lund), ülevaade ettekannetest.
 • Tegevusuuringu käsiraamat, E. Löfström.
 • Dekodeerimisest saab lugeda edasi siin.

Võta ühendust!