Kogemuskohvik

Kogemuskohvik on koht, kus jagada kolleegidega õpetamiskogemusi, koguda inspiratsiooni ning mõelda nii koosõppimise kogukondade loomisele meie ülikoolis kui ka koostööle teiste ülikoolidega.

Experience Cafe is a place and opportunity where academics can share learning and teaching practices and collect some new ideas to develop teaching skills. Often there are invited other colleagues from different Universities all over the Estonia.

kogemus kohviku pilt

 

Kogemuskohvik nr 12  "Tagasiside süsteem kui arengu toetamise tööriist Tallinna Ülikooli näitel" toimub 13.02.2020, kell 15:00 - 17:00, Tallinna Ülikoolis, Terra maja I korruse kohvikus Oaas (Narva mnt 25).

Kohvikusse kohtuma kutsub Elina Malleus (Phd). Elina on toimetanud aastaid Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogia edendamise valdkonnas olles seotud mitmete õppimise psühholoogiat käsitlevate teadusprojektidega. Sellega seonduvalt on tal olnud suur roll ka ÕIS-i tagasisidesüsteemiga seotud muudatuste eestvedamisel. Tema põhiliseks huvivaldkonnaks on sotsiaalsed oskused, motivatsiooni toetavate keskkondade loomine ning mõtlemise areng. 

Vajalik eelnev registreerimine!

Tahad tulla ise Kogemuskohviku teema esitlejaks? Saada oma ettepanek mairi.matrov@tlu.ee

Toimunud Kogemuskohvikud

Õppejõu õppimis- ja õpetamiskultuuri jagamine ja uurimine on muutunud ülikoolides üle maailma oluliseks teadus- ja arendustegevuseks. Kõrghariduse tähenduse ja võimaluste üle on oluline koos mõelda, arutada selle üle, kuidas ja miks õpib õppejõud, mis on oluline õppimise-õpetamise protsessis tänases ülikoolis. Kindel on ka see, et veelgi paremaks õpetamiseks vajame kolleegide toetust. Tallinna Ülikoolis on kõik huvilised oodatud kogemuskohvikusse enda õppimis- ja õpetamiskultuuri jagama ja uurima, koostöövõrgustikes osalema ja headest kogemustest õppima. 

Tänaseks on toimunud:

 • Kogemuskohvik 11 - "Plagiaadi tänane näguAnu Tammeleht ja Kersti Papson (10.12.2019)
 • Kogemuskohvik 10 - "Turvaline sisseelamine ülikoolis - millist tuge alustav õppejõud tegelikult vajab?Mairi Matrov (21.11.2019)
 • Kogemuskohvik 9 - "Eri põlvkonnad akadeemilises õppes"  Sirli Kriisa (26.09.2019)
 • Kogemuskohvik 8 - "Vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!" Ann Leppiman
  (30.04.2019)
 • Kogemuskohvik 7 - "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis" Alar Kilp (16.01.2019) 
 • Kogemuskohvik 6 - "Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused" Katrin Karu ja Mari-Liis Lind (14.11.2018)
  Arutleti vaatluste kui õppejõu õppimisvõiamluse üle. Koguti tagasisidet vaatluslehtede kohta ning arendati edasi uusi ideid, kuidas vaatlust TLÜs hoogustada.
 • Kogemuskohvik 5 - "Erinevate õppeformaatide mudeldamine ja refleksioon" Katrin Karu ja Katrin Aava (4.04.2018)
 • Kogemuskohvik 4 - "Identiteedist, arengust ja ilusast elust: EKA praktikad õppejõu toetamisel" Kristiina Krabi-Klanberg (7.02.2018)
 • Kogemuskohvik 3 - "Õppejõu ja üliõpilase mitmekesisus" Gabriel Tavits (6.12.2017)
 • Kogemuskohvik 2 - "Kust saab õppejõud oma jõu?" Katrin Karu, Katrin Aava ja Reili Pae (8.11.2017)
 • Kogemuskohvik  1 - "Koosõppimise kogukonnad ja koostöövõimalused teiste ülikoolidega" Katrin Karu, Katrin Aava ja Reili Pae (20.09.2017)
   

Kogemuskohviku materjalid ja viited

 • EuroSoTL konverents 2017 - Transforming Patterns Through the Scholarship of Teaching and Learning (Lund), ülevaade ettekannetest.
 • Tegevusuuringu käsiraamat, E. Löfström.
 • Dekodeerimisest saab lugeda edasi siin.

Võta ühendust!