Kogemuskohvik

Kogemuskohvik on koht, kus jagada kolleegidega õpetamiskogemusi, koguda inspiratsiooni ning mõelda nii koosõppimise kogukondade loomisele meie ülikoolis kui ka koostööle teiste ülikoolidega.

kogemus kohviku pilt

 

Kogemuskohvik nr 9  "Eri põlvkonnad akadeemilises õppes" toimub 26. septembril 2019, kell 15:00 - 17:00, asukoht kohvik Oaas (Narva mnt 25, I korrus). "Maailmas on harukordne aeg – korraga on aktiivselt ühiskonnaprobleemides kaasa rääkimas 5 erinevat põlvkonda! Kuidas tegutseda nii, et „hundid söönud ja lambad terved“…" Kohvile kutsub Sirli Kriisa (karjäärinõustaja, tase 7, lahenduskeskne coach (al 2015), Tallinna Ülikooli külalisõppejõud (al 2016).
Vajalik eelnev registreerimine!

Tahad tulla ise Kogemuskohviku teema esitlejaks? Paku välja oma teema ja valdkond SIIN

Toimunud Kogemuskohvikud

Õppejõu õppimis- ja õpetamiskultuuri jagamine ja uurimine on muutunud ülikoolides üle maailma oluliseks teadus- ja arendustegevuseks. Kõrghariduse tähenduse ja võimaluste üle on oluline koos mõelda, arutada selle üle, kuidas ja miks õpib õppejõud, mis on oluline õppimise-õpetamise protsessis tänases ülikoolis. Kindel on ka see, et veelgi paremaks õpetamiseks vajame kolleegide toetust. Tallinna Ülikoolis on kõik huvilised oodatud kogemuskohvikusse enda õppimis- ja õpetamiskultuuri jagama ja uurima, koostöövõrgustikes osalema ja headest kogemustest õppima. 

Tänaseks on toimunud:

 • Kogemuskohvik  1 - "Koosõppimise kogukonnad ja koostöövõimalused teiste ülikoolidega" Katrin Karu, Katrin Aava ja Reili Pae (20.09.2017)
 • Kogemuskohvik 2 - "Kust saab õppejõud oma jõu?" Katrin Karu, Katrin Aava ja Reili Pae (8.11.2017)
  Arutleti ja jagati kogemusi, kuidas õppejõuna ennastjõustavalt tegutseda. 
 • Kogemuskohvik 3 - "Õppejõu ja üliõpilase mitmekesisus" Gabriel Tavits (6.12.2017)
  Kogemuslugude jagamine
 • Kogemuskohvik 4 - "Identiteedist, arengust ja ilusast elust: EKA praktikad õppejõu toetamisel" Kristiina Krabi-Klanberg (7.02.2018)
 • Kogemuskohvik 5 - "Erinevate õppeformaatide mudeldamine ja refleksioon" Katrin Karu ja Katrin Aava (4.04.2018)
 • Kogemuskohvik 6 - "Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused" Katrin Karu ja Mari-Liis Lind (14.11.2018)
  Arutleti vaatluste kui õppejõu õppimisvõiamluse üle. Koguti tagasisidet vaatluslehtede kohta ning arendati edasi uusi ideid, kuidas vaatlust TLÜs hoogustada.
 • Kogemuskohvik 7 - "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis" Alar Kilp (16.01.2019) 
 • Kogemuskohvik 8 - "Vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!" 
  (30.04.2019)

Kogemuskohviku materjalid ja viited

 • EuroSoTL konverents 2017 - Transforming Patterns Through the Scholarship of Teaching and Learning (Lund), ülevaade ettekannetest.
 • Tegevusuuringu käsiraamat, E. Löfström.
 • Dekodeerimisest saab lugeda edasi siin.

Võta ühendust!