Kogemuskohvik

Kogemuskohvik on koht, kus jagada kolleegidega õpetamiskogemusi, koguda inspiratsiooni ning mõelda nii koosõppimise kogukondade loomisele meie ülikoolis kui ka koostööle teiste ülikoolidega.

kogemus kohviku pilt

 

Kogemuskohvik nr 10  "Turvaline sisseelamine ülikoolis - millist tuge alustav õppejõud tegelikult vajab?" toimub 21. novembril 2019, kell 15:00 - 17:00, asukoht kohvik Oaas (Narva mnt 25, I korrus).
Millised on tänased väljakutsed, võimalused ja vajadused uue õppejõu sisseelamisele ülikoolis? Millist tuge õppejõud (ka lepinguline õppejõud) tegelikult vajab ning kuidas saaksid alustavad õppejõud tunda end täisväärtusliku kolleektiivi liikmena? Need teemad tulevad arutlusele järgmises Kogemuskohvikus. Ootame ka alustavaid õppejõude, et koguda sisendit ja vajadusi edaspidiseks arendustegevusteks.

Kohvile kutsub Mairi Matrov, kes on Coca Cola HBC Eesti AS juhtimissüsteemide ja kvaliteedijuhtimise taustaga ning ettevõtte tulevastele juhtidele mõeldud mentorprogrammi ning ettevõte poolt algatatud Youth Empowered mentorprogrammi üks mentoritest. Hetkel on Mairi eraettevõtja ning pakub organisatsioonidele töötervishoiu teenuseid. Lisaks õpib Mairi andragoogika II kursusel ja kavandab arendusuuringut mentorlusprogrammi põhimõtete väljatöötamiseks alustavate õppejõudude toetamisel.
Vajalik eelnev registreerimine!

Tahad tulla ise Kogemuskohviku teema esitlejaks? Paku välja oma teema ja valdkond SIIN

Toimunud Kogemuskohvikud

Õppejõu õppimis- ja õpetamiskultuuri jagamine ja uurimine on muutunud ülikoolides üle maailma oluliseks teadus- ja arendustegevuseks. Kõrghariduse tähenduse ja võimaluste üle on oluline koos mõelda, arutada selle üle, kuidas ja miks õpib õppejõud, mis on oluline õppimise-õpetamise protsessis tänases ülikoolis. Kindel on ka see, et veelgi paremaks õpetamiseks vajame kolleegide toetust. Tallinna Ülikoolis on kõik huvilised oodatud kogemuskohvikusse enda õppimis- ja õpetamiskultuuri jagama ja uurima, koostöövõrgustikes osalema ja headest kogemustest õppima. 

Tänaseks on toimunud:

 • Kogemuskohvik 9 - "Eri põlvkonnad akadeemilises õppes"  Sirli Kriisa (26.09.2019)
 • Kogemuskohvik 8 - "Vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!" 
  (30.04.2019)
 • Kogemuskohvik 7 - "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis" Alar Kilp (16.01.2019) 
 • Kogemuskohvik 6 - "Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused" Katrin Karu ja Mari-Liis Lind (14.11.2018)
  Arutleti vaatluste kui õppejõu õppimisvõiamluse üle. Koguti tagasisidet vaatluslehtede kohta ning arendati edasi uusi ideid, kuidas vaatlust TLÜs hoogustada.
 • Kogemuskohvik 5 - "Erinevate õppeformaatide mudeldamine ja refleksioon" Katrin Karu ja Katrin Aava (4.04.2018)
 • Kogemuskohvik 4 - "Identiteedist, arengust ja ilusast elust: EKA praktikad õppejõu toetamisel" Kristiina Krabi-Klanberg (7.02.2018)
 • Kogemuskohvik 3 - "Õppejõu ja üliõpilase mitmekesisus" Gabriel Tavits (6.12.2017)
 • Kogemuskohvik 2 - "Kust saab õppejõud oma jõu?" Katrin Karu, Katrin Aava ja Reili Pae (8.11.2017)
 • Kogemuskohvik  1 - "Koosõppimise kogukonnad ja koostöövõimalused teiste ülikoolidega" Katrin Karu, Katrin Aava ja Reili Pae (20.09.2017)
   

Kogemuskohviku materjalid ja viited

 • EuroSoTL konverents 2017 - Transforming Patterns Through the Scholarship of Teaching and Learning (Lund), ülevaade ettekannetest.
 • Tegevusuuringu käsiraamat, E. Löfström.
 • Dekodeerimisest saab lugeda edasi siin.

Võta ühendust!