Kogemuskohvik

Kogemuskohvik on koht, kus jagada kolleegidega õpetamiskogemusi, koguda inspiratsiooni ning mõelda nii koosõppimise kogukondade loomisele meie ülikoolis kui ka koostööle teiste ülikoolidega.

Experience Cafe is a place and opportunity where academics can share learning and teaching practices and collect some new ideas to develop teaching skills. Often there are invited other colleagues from different Universities all over the Estonia.

kogemus kohviku pilt

 

Hea õppejõud ja töötaja!

Oled oodatud kogemuskohvikusse "Kuidas leida ja hoida mentorit?"

Kogemuskohvik toimub neljapäeval, 26.05.2022, kell 13.00 - 14.30 Tallinna Ülikooli ruumis T-314.

Arutatakse mentorluse suundi ja võimalusi Tallinna Ülikoolis.

Kogemuskohvikut viivad läbi Katrin Aava, Mairi Matrov, Liina Tenno.

Registreeru SIIN

Olete väga oodatud kaasa mõtlema!

 

Lisainformatsioon ja küsimused: Liina Tenno, liina.tenno@tlu.ee 

 

Toimunud Kogemuskohvikud

Õppejõu õppimis- ja õpetamiskultuuri jagamine ja uurimine on muutunud ülikoolides üle maailma oluliseks teadus- ja arendustegevuseks. Kõrghariduse tähenduse ja võimaluste üle on oluline koos mõelda, arutada selle üle, kuidas ja miks õpib õppejõud, mis on oluline õppimise-õpetamise protsessis tänases ülikoolis. Kindel on ka see, et veelgi paremaks õpetamiseks vajame kolleegide toetust. Tallinna Ülikoolis on kõik huvilised oodatud kogemuskohvikusse enda õppimis- ja õpetamiskultuuri jagama ja uurima, koostöövõrgustikes osalema ja headest kogemustest õppima. 

Tänaseks on toimunud:

 • 12.04.2022 kogemuskohvik mentorluse teemal Katrin Aava, Mairi Matrov, Liina Tenno
 • 17.02.2022 "Teaduseetika üliõpilastöödes" Anu Tammeleht
 • 26.01.2022 kogemuskohvik tagasisidestamise teemal Elina Malleus-Kotšegarov
 • 11.11.2021 ja 18.11.2021 "Plagiaadi tänane nägu" Kersti Papson, Anu Tammeleht
 • 17.09.2021 "Õppejõud õpib ja uurib: õpetamis- ja juhtimisalaste oskuste areng professionaalselt õppides" Mairi Matrov, Katrin Karu, Katrin Aava, Linda Helene Sillat, Liina Peever
 • 23.03.2021  "Õppedisaini teemaline kogemuskohvik" Mart Laanpere, Hans Põldoja
 • "Tagasisidesüsteem kui arengu toetamise tööriist Tallinna Ülikooli näitel" Elina Malleus
 • 10.12.2019 "Plagiaadi tänane näguAnu Tammeleht, Kersti Papson
 • 21.11.2019 "Turvaline sisseelamine ülikoolis - millist tuge alustav õppejõud tegelikult vajab?Mairi Matrov
 • 26.09.2019 "Eri põlvkonnad akadeemilises õppes"  Sirli Kriisa
 • 30.04.2019 "Vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!" Ann Leppiman
 • 16.01.2019 "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis"  Alar Kilp
 • 14.11.2018 "Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused" Katrin Karu, Mari-Liis Lind
 • 04.04.2018 "Erinevate õppeformaatide mudeldamine ja refleksioon" Katrin Karu, Katrin Aava
 • 07.02.2018  "Identiteedist, arengust ja ilusast elust: EKA praktikad õppejõu toetamisel" Kristiina Krabi-Klanberg
 • 06.12.2017 "Õppejõu ja üliõpilase mitmekesisus" Gabriel Tavits
 • 08.11.2017 "Kust saab õppejõud oma jõu?" Katrin Karu, Katrin Aava, Reili Pae
 • 20.09.2017 "Koosõppimise kogukonnad ja koostöövõimalused teiste ülikoolidega" Katrin Karu, Katrin Aava, Reili Pae
   

Kogemuskohviku materjalid ja viited

 • EuroSoTL konverents 2017 - Transforming Patterns Through the Scholarship of Teaching and Learning (Lund), ülevaade ettekannetest.
 • Tegevusuuringu käsiraamat, E. Löfström.
 • Dekodeerimisest saab lugeda edasi siin.