Tallinna Ülikool pakub õppejõududele enesetäiendusvõimalusi avalike või tellimuskoolitustena

"Uus arusaam kõrghariduse praktikatest on liikunud aine õpetamise kesksuselt õpilase õppimise toetamisele ning selle olulisust kinnitavad ka aju-uuringud"

Heinz Bachmann, 2018

 

 

ELUtuba

E-õppe keskus

Personaliosakond  

Haridusinnovatsiooni Keskus

 

Tellimuskoolitusena pakume järgnevaid koolitusi:

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine

 

Eelmisel perioodil toimunud koolitused (2017 - 2020)

Muutused õpikäsituses pole vaid üldhariduskoolide teema, samavõrra puudutab see ka kõrgkoole. Kaasaegse õpikäsituse ja praktikate integreerimine kõrgharidusõppesse on eeldus, et muutused hakkaksid toimuma ka teistel haridustasemetel. Tallinna Ülikoolis töötatakse välja ja viiakse 2020.a. sügissemestril  läbi uuenenud õpikäsitusest lähtuvaid kõrgkoolididaktika kursuseid, mis on tasuta kõikidele ülikooli ja kõrgkoolide õppejõududele.

Aeg

Teema

30.10.2017-31.10.2017

Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele
 

23.11.2017-14.12.2017

Digivõimalused õppetöö rikastamiseks kõrgkoolis 

30.10.2017-28.02.2018 Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine kõrgkoolis

08.11.2017-31.01.2018

Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused I grupp 

18.01.2018 Instituutide-ülene koostööpäev 1.

29.01.2018- 14.04.2018

Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused II grupp 

12.03.2018

Kogemushommik Kaja Kallasega - avalikust esinemisest ja esinemisest avalikkusele 

17.04.2018-8.05.2018

Õpidisaini labor - kuidas luua tähenduslikku õppimist toetavat kursuseprogrammi (lükkus edasi)

17.05.2018 Instituutide-ülene koostööpäev 2.

2.04.2018-3.04.2018

Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele

15.05.2018-16.05.2018

VoicePilates for University teachers and lecturers
(canceled)

14.06.2018 Õppejõudude suveseminar
23.08.2018-24.08.2018 Argumenteerimisoskused õppetegevuse toetamiseks kõrgkoolis I grupp
14.09.2018-21.09.2018 Argumenteerimisoskused õppetegevuse toetamiseks kõrgkoolis II grupp..
14.11.2018 Kogemuskohvik: Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused
16.01.2019 Kogemuskohvik - "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis"
7.02.2019 Assesment for learning (inglise keeles) 
30.04.2019 Kogemuskohvik  "vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!"
25.09.2019 Digivahendid õppejõu töös
26.09.2019 Kogemuskohvik "Eri põlvkonnad akadeemilises õppes"
31.10.2019 "Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus"
5.11.2019 "Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine"
 
19.11.2019 "Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine"
21.11.2019 Kogemuskohvik "Turvaline sisseelamine ülikoolis - millist tuge alustav õppejõud tegelikult vajab?"
3.12.2019 "Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele"
6.12.2019 "Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine"
20.02.2020 Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus" 
10.03.2020 "Õpetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine"