Tallinna Ülikoolis pakub kõrgkooli õppejõududele enesetäiendusvõimalusi

E-õppe keskus

Personaliosakond  

Haridusinnovatsiooni Keskus

   
Toimumise aeg Nimetus  
   
   
   

 

 

Koolituste läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

 EL_Sotsiaalfond_horisontaalne%20(2).jpg

 

Eelmisel perioodil toimunud koolitused (2017 - 2018)

Muutused õpikäsituses pole vaid üldhariduskoolide teema, samavõrra puudutab see ka kõrgkoole. Kaasaegse õpikäsituse ja praktikate integreerimine kõrgharidusõppesse on eeldus, et muutused hakkaksid toimuma ka teistel haridustasemetel. Tallinna Ülikoolis töötatakse välja ja viiakse 2017/2018 õppeaastal läbi uuenenud õpikäsitusest lähtuvaid kõrgkoolididaktika kursuseid, mis on tasuta kõikidele ülikooli ja kõrgkoolide õppejõududele.

Aeg

Teema

30.10.2017-31.10.2017

Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele
 

23.11.2017-14.12.2017

Digivõimalused õppetöö rikastamiseks kõrgkoolis 

30.10.2017-28.02.2018 Arendus- ja koostööprotsesside eestvedamine kõrgkoolis

08.11.2017-31.01.2018

Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused I grupp 

18.01.2018 Instituutide-ülene koostööpäev 1.

29.01.2018- 14.04.2018

Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused II grupp 

12.03.2018

Kogemushommik Kaja Kallasega - avalikust esinemisest ja esinemisest avalikkusele 

17.04.2018-8.05.2018

Õpidisaini labor - kuidas luua tähenduslikku õppimist toetavat kursuseprogrammi (lükkus edasi)

17.05.2018 Instituutide-ülene koostööpäev 2.

2.04.2018-3.04.2018

Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele

15.05.2018-16.05.2018

VoicePilates for University teachers and lecturers
(canceled)

14.06.2018 Õppejõudude suveseminar
23.08.2018-24.08.2018 Argumenteerimisoskused õppetegevuse toetamiseks kõrgkoolis I grupp
14.09.2018-21.09.2018 Argumenteerimisoskused õppetegevuse toetamiseks kõrgkoolis II grupp..
14.11.2018 Kogemuskohvik: Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused
16.01.2019 Kogemuskohvik - "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis"
7.02.2019 Assesment for learning (inglise keeles)