Koolitus

koolituse logo

 

August 2024

   
14.08.2024

Õpetajate meeskonnatöö toetamine mitmekultuurilises keskkonnas lahenduskesksete loominguliste tegevuste abil

Tasuta
15.08.2024

Õpetajate meeskonnatöö toetamine mitmekultuurilises keskkonnas lahenduskesksete loominguliste tegevuste abil

Tasuta
21.08.2024

Õpetajate meeskonnatöö toetamine mitmekultuurilises keskkonnas lahenduskesksete loominguliste tegevuste abil

Tasuta

Matemaatikaärevus: mis see on ja kuidas sellega toime tulla?

245 eurot
26.08.2024–12.06.2024

Klassiõpetaja I kooliastmes

1890 eurot
26.08.2024–19.01.2025

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitamine teoorias ja praktikas

1590 eurot + käibemaks

31.08.2024–08.01.2025

Perekond lapse arengu keskkonnana

495 eurot

September 2024

   
05.09.2024–15.05.2025

Alustava lasteaiaõpetaja tugiprogramm

Tasuta
06.09.2024–27.12.2024

Tuge vajavate õpilaste toetamine koolis

590 eurot

10.09.2024–11.12.2024

Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina

Tasuta
12.09.2024–06.12.2024 Õpetajat abistav töötaja lasteaias Tasuta

18.09.2024–13.03.2025

Mentorikoolituse jätkuprogramm kooliõpetajale

375 eurot

25.09.2024–11.12.2024

Mentorlus – arengut toetav koostöö (kooliõpetajatele)

599 eurot

Oktoober 2024

   
07.10.2024 

Käitumisraskustega laps lasteaias

105 eurot
11.10.2024–16.05.2025

Kutseõpetaja kohanemisaasta – esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus

Tasuta
31.10.2024

Rasked kõnelused lapsevanemaga

105 eurot

Kui te ei leidnud soovitud teemat või teil on küsimusi meie pakutavate koolitusvõimaluste kohta, siis võtke ühendust ja aitame kokku panna just teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi.

Saada koolituspäring  Tutvu ka mikrokraadidega

Tellimuskoolitused

Vastavalt organisatsiooni vajadustele ja võimalustele oleme valmis koostama personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks teile sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Kui te ei leidnud soovitud teemat või teil on küsimusi meie pakutavate koolitusvõimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust ja me aitame kokku panna just teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi.

Saada koolituspäring 


PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9859

E-posthik@tlu.ee

 

2022/2023. õppeaastal alanud koolitused

Juuni 2022

   
15.06.2022 - 15.06.2023 „Meie Maailm“ programmi rakendamine Tasuta*

August 2022

   
22.08.2022 - 16.06.2023 Klassiõpetaja I kooliastmes 1820€
23.08.2022 - 11.05.2023 Kutseaasta alustavale õpetajale Tasuta
29.08.2022 - 17.06.2023 Karjääri kujundamise pädevused 878€
29.08.2022 - 29.01.2023 Õpiabirühma õpetaja 792€
29.08.2022 - 31.05.2023 Tark lapsevanem: kasvatusteaduslik lähenemine 2-8 aastase lapse arengu toetamisele 1092€
31.08.2022 - 31.05.2023 Eri- ja sobitusrühma õpetaja 660€

September 2022

   
02.09.2022 - 28.01.2023 Tõenduspõhine hariduse juhtimine 900€
02.09.2022 - 18.06.2023 International Youth Policy and Youth Work Management 882€
05.09.2022 - 17.06.2024 Õppimise ja õpetamise alused 1320€
07.09.2022 - 30.11.2022 Täiskasvanute koolitaja koolitus 990€ (Hind sisaldab toitlustust auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel. Võimalus tasuda osade kaupa).
09.09.2022 - 28.01.2023 Sissejuhatus andragoogikasse 1200€
09.09.2022 - 31.05.2023 Basic Principles of the Applied Behavior Analysis (ABA) Method 600€
09.09.2022 - 28.01.2023 Digipedagoogika rakendamine 792€
10.09.2022 - 18.06.2023 Ettevõtlusõpetaja mikrokraad

1128€

13.09.2022 - 06.04.2023 Kutseaasta alustavale õpetajale (kooliõpetaja tugiprogramm) Tasuta

14.09.2022 - 
08.12.2022

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö Tasuta*
29.08.2022 - 31.05.2023 Perekond lapse arengu keskkonnana 585€
21.09.2022 - 09.12.2022 Mentorlus – arengut toetav koostöö (kooliõpetajatele) Tasuta
28.09.2022 - 19.04.2023 Nüüdisaegsed matemaatika õpetamise praktikad II ja III kooliastmes Tasuta*
30.09.2022 - 09.12.2022 Õpetaja võimalused toetada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate juurdekasvuuskumuse kujunemist

Tasuta*

Oktoober 2022

   
4.10.2022 - 30.11.2022 Õpetajate õpikogukondade toetamine kovisiooni meetodil Tasuta*
4.10.2022 - 01.12.2022 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor Tasuta
5.10.2022 - 02.02.2023 Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas Tasuta*
11.10.2022 - 13.12.2022 Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: maailmahariduse ja kultuuritundliku õpetamise meetodid Tasuta*
13.10.2022 - 31.03.2023 Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina Tasuta*
13.10.2022 - 08.12.2022 Enesejuhtimine ja ettevõtluspädevus üldhariduskoolis Tasuta***
14.10.2022 - 12.05.2023 Kutseõpetaja kohanemisaasta – esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus Tasuta
20.10.2022 - 16.03.2023 Abiõpetaja lasteaias Tasuta*
27.10.2022 - 26.05.2023 Kovisiooni metoodika rakendamine koolieelses haridusasutuses Tasuta*

November 2022

   
01.11.2022 - 02.11.2022 Karjääriõppe koolitusprogramm: võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes Tasuta***
9.11.2022 - 17.11.2022 Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana Tasuta***
10.11.2021 - 31.03.2023 Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale Tasuta*
14.11.2022 - 06.12.2022 Õppijat kaasav õppedisain keeleõppes III kooliastmes Tasuta

Jaanuar
2023

   
11.01.2023 - 23.01.2023 Karjääri- ja ettevõtlusõppe tõenduspõhine arendamine Tasuta***
12.01.2023 - 18.05.2023 Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi „Me loeme“ rakendamine klassis 485 €
13.01.2023 - 13.03.2023 Õppijat kaasav õppedisain keeleõppes III kooliastmes Tasuta
19.01.2023 - 27.04.2023 Vaimset tervist toetava õpikeskkonna kujundamine kutseõppeasutuses Tasuta
23.01.2023 - 26.03.2023 Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (e-kursus) Tasuta
24.01.2023 Õpibarjääride teemaline kogemuskohvik Tasuta
30.01.2023 - 18.06.2023 Micro-credential "International Youth Policy and Youth Work Management" 590 €
30.01.2023 - 21.01.2024 Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele 792 

Veebruar
2023

   
8.02.2023 - 05.04.2023 Kursus "Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana"

990 €

9.02.2023 Õppejõu professionaalse arengu kaardistamine: õpetamispraktikad eneseanalüüsi abil 79 €
13.02.2023 - 17.04.2023 Õpetajate õpikogukondade toetamine kovisiooni meetodil Tasuta*

Märts
2023

   
8.03.2023 - 12.04.2023 Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

260 € (ühest asutusest kahe ja enama osaleja puhul 240 €/in)

10.03.2023 - 26.05.2023 Kuidas haridusjuhina tasakaalu hoida?

450 €

Aprill
2023

   
10.04.2023 - 11.06.2023 Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (e-kursuse teine grupp)

Tasuta***

12.04.2023 - 31.05.2023 Õpetajate meeskonna eestvedamine ja juhtimine haridusasutuses Tasuta*

*Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

***Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames.

2023/2024. õppeaastal alanud koolitused

August 2023

   
1.08.2023–24.09.2023 Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (e-kursus) Tasuta
25.08.2023–28.01.2024 Täiskasvanute koolitaja mikrokraad 1920€
25.08.202–24.01.2024 Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitamine teoorias ja praktikas 1660€
25.08.2023–31.05.2024 Eri- ja sobitusrühma õpetaja mikrokraad 840€
25.08.2023–19.01.2024 Õpiabirühma õpetaja mikrokraad 980€
28.08.2023–28.01.2025

Sissejuhatus andragoogikasse mikrokraad

1290€
28.08.2023–26.01.2025 Huviringi juhendaja mikrokraad 980€
28.08.2023–20.06.2024 Klassiõpetaja I kooliastmes 1890€
28.08.2023–21.06.2024 Tark lapsevanem mikrokraad 790€
29.08.2023–19.09.2023 Karjääri- ja ettevõtlusõppe tõenduspõhine arendamine Tasuta

September 2023

   
4.09.2023–15.01.2024 Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses mikrokraad 1120€
4.09.2023–15.06.2025 Õppimise ja õpetamise alused mikrokraad 1510€
11.09.2023–6.12.2023 Eelkoolipedagoogika 799€
14.09.2023–11.04.2024 Kutseaasta alustavale õpetajale (kooliõpetaja tugiprogramm) Tasuta
20.09.2023–7.12.2023 Mentorlus – arengut toetav koostöö (kooliõpetajatele) Tasuta
21.09.2023 Lugemisraskustega õppijate toetamine 170€
23.09.2023–20.04.2024 Perekond lapse arengu keskkonnana 585€
29.09.2023–16.02.2024 Kuidas haridusjuhina tasakaalu hoida? 495€
28.09.2023–9.05.2024 Kutseaasta alustavale õpetajale (lasteaiaõpetaja tugiprogramm) Tasuta
27.09.2023–8.12.2023 Mentorlus – arengut toetav koostöö (lasteaiaõpetajatele) Tasuta

Oktoober 2023

   
6.10.2023–10.05.2024 Kutseõpetaja kohanemisaasta – esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus Tasuta
12.10.2023–22.03.2024 Abiõpetaja lasteaias 750€
17.10.2023–6.11.2023 Keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ning kognitiivsete võimete hindamisvahendi kasutamine 1. klassis 159€

November 2023

   
21.11.2023 Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängude tutvustus (veebikoolitus) Tasuta
21.11.2023 ja 27.11.2023/28.11.2023 Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks (Tallinna Ülikoolis + veebis) Tasuta

Jaanuar 2024

   
04.01.2024–07.05.2024 Mentorlus – arengut toetav koostöö (kooliõpetajatele) Tasuta
10.01.2024–18.04.2024 Eripedagoogi läbipõlemise ennetamine ja toimetulek 325€
11.01.2024–09.05.2024 Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi „Me loeme“ rakendamine klassis 490€
19.01.2024–15.03.2024 Praktiline andmeanalüüs R-is 399€
22.01.2024–12.06.2024 Educational Innovation and Leadership microdegree programme 1200€
23.01.2024 Õpetajaks õppimise ettevalmistuskursususe infopäev tasuta
29.01.2024–26.01.2025 Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele 860€

Veebruar 2024

   
2.02.2024–13.03.2024 Keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ning kognitiivsete võimete hindamisvahendi kasutamine 2. klassis 159€
3.02.2024–10.06.2024 Koolitusprotsesside juhtimine 1920€
13.02.2024–31.05.2024 Veebiseminaride sari alustavale õpetajale tasuta
15.02.2024–21.05.2024 Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitamine teoorias ja praktikas 1660€
21.02.2024– 18.04.2024 Põhikooli ja/või gümnaasiumi õpetajaks õppimise ettevalmistuskursus 65€

Märts 2024

   
06.03.2024–31.05.2024 Kaasava hariduse rakendamine I ja II kooliastmes (kohad on täitunud) tasuta
14.03.2024

Veebiseminar alustavale õpetajale: "Räägime suhetest koostöö kolleegide ja lapsevanematega"

tasuta
15.03.2024–15.06.2025 Ettevõtlusõpetaja mikrokraad 1690€
18.03.2024–12.06.2024 Eelkoolipedagoogika 820€
19.03.2024–07.06.2024 Mentorlus - arengut toetav koostöö (lasteaiaõpetajatele) Tasuta
22.03.2024–05.05.2024 Alustame algusest: lõimitud aine- ja keeleõpe 1. klassis Tasuta
25.03.2024–28.08.2024 Loovaks lasteaiaõpetajaks arenemine Tasuta
25.03.2024–16.08.2024

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine mitmekultuurilises koolieelseses lasteasutuses

Tasuta
26.03.2024–19.04.2024

Mänguline ja lõimitud õppe- ja kasvatusprotsess lasteaias eesti keele kui teise keele omandamisel

Tasuta

Aprill 2024

   

Alustava õpetaja toetamine üleminekul kvaliteetsele eestikeelsele õppele

Tasuta
02.04.2024–16.08.2024

Mentorlus – arengut toetav koostöö (lasteaiaõpetajatele) (Rakveres)

Tasuta

08.04.2024–22.08.2024

Meeskonnatöö ja eesti keele õppe toetamine lasteaias

Tasuta
09.04.2024

Õpetaja toetamine – mida, miks, kuidas? Infotund koolijuhtidele

Tasuta
16.04.2024–16.08.2024 Koostöise õppimise toetamine lasteaias (Rakveres) Tasuta
16.04.2024–16.05.2024 Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga Tasuta
17.04.2024

Veebiseminaride sari alustavale õpetajale, III seminar: "Turvaline õpikeskkond: kiusamisvabadus praktikas"

Tasuta
25.04.2024–29.08.2024 Koostöise õppimise toetamine üldhariduskoolis (Rakveres) Tasuta
29.04.2024–21.05.2024

Loovtegevuste lõimimine lasteaia õppe- ja kasvatustöös

Tasuta

Mai 2024

   
03.05.2024

Õpetaja oma karjääri kujundajana

85 eurot
06.05.2024 Algas registreerumine alustava õpetaja tugiprogrammi (kooliõpetajatele) tasuta
08.05.2024–14.08.2024 Mentorluse tööriistad kooliõpetajate toetamisel (Rakveres) Tasuta
09.05.2024

Veebiseminar alustavale õpetajale: "Paneme i-le täpi: õppeaasta lõpp kui kokkuvõtmine ja tähistamine. Mõtteid ja meetodeid alustavatele õpetajatele"

Tasuta

13.05.2024–11.06.2024

Eestikeelne õpetaja erineva keeletaustaga laste rühmas

Tasuta
15.05.2024–29.08.2024

Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias

Tasuta
22.05.2024–26.08.2024 Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevuste läbiviimisel lasteaias Tasuta
24.05.2024–12.06.2024 Mänguline ja lõimitud õppe- ja kasvatusprotsess lasteaias eesti keele kui teise keele omandamisel Tasuta
29.05.2024–27.08.2024

Mentorlus – arengut toetav koostöö (üldhariduskoolide õpetajatele) (Rakveres)

Tasuta