Õpetajate Akadeemia koolitused

koolituse logo

 

 

Aprill
2023

   
10.04.2023 - 11.06.2023 Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (e-kursuse teine grupp)

Tasuta***

12.04.2023 - 31.05.2023 Õpetajate meeskonna eestvedamine ja juhtimine haridusasutuses Tasuta*

*Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

***Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames.


Tellimuskoolitused

Vastavalt organisatsiooni vajadustele ja võimalustele oleme valmis koostama personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks teile sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Kui te ei leidnud soovitud teemat või teil on küsimusi meie pakutavate koolitusvõimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust ja me aitame kokku panna just teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi.

Saada koolituspäring 


PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9859

E-posthik@tlu.ee

 

2022/2023 juba alanud koolitused

Juuni 2022

   
15.06.2022 - 15.06.2023 „Meie Maailm“ programmi rakendamine Tasuta*

August 2022

   
22.08.2022 - 16.06.2023 Klassiõpetaja I kooliastmes 1820€
23.08.2022 - 11.05.2023 Kutseaasta alustavale õpetajale Tasuta
29.08.2022 - 17.06.2023 Karjääri kujundamise pädevused 878€
29.08.2022 - 29.01.2023 Õpiabirühma õpetaja 792€
29.08.2022 - 31.05.2023 Tark lapsevanem: kasvatusteaduslik lähenemine 2-8 aastase lapse arengu toetamisele 1092€
31.08.2022 - 31.05.2023 Eri- ja sobitusrühma õpetaja 660€

September 2022

   
02.09.2022 - 28.01.2023 Tõenduspõhine hariduse juhtimine 900€
02.09.2022 - 18.06.2023 International Youth Policy and Youth Work Management 882€
05.09.2022 - 17.06.2024 Õppimise ja õpetamise alused 1320€
07.09.2022 - 30.11.2022 Täiskasvanute koolitaja koolitus 990€ (Hind sisaldab toitlustust auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel. Võimalus tasuda osade kaupa).
09.09.2022 - 28.01.2023 Sissejuhatus andragoogikasse 1200€
09.09.2022 - 31.05.2023 Basic Principles of the Applied Behavior Analysis (ABA) Method 600€
09.09.2022 - 28.01.2023 Digipedagoogika rakendamine 792€
10.09.2022 - 18.06.2023 Ettevõtlusõpetaja mikrokraad

1128€

13.09.2022 - 06.04.2023 Kutseaasta alustavale õpetajale (kooliõpetaja tugiprogramm) Tasuta

14.09.2022 - 
08.12.2022

Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö Tasuta*
29.08.2022 - 31.05.2023 Perekond lapse arengu keskkonnana 585€
21.09.2022 - 09.12.2022 Mentorlus – arengut toetav koostöö (kooliõpetajatele) Tasuta
28.09.2022 - 19.04.2023 Nüüdisaegsed matemaatika õpetamise praktikad II ja III kooliastmes Tasuta*
30.09.2022 - 09.12.2022 Õpetaja võimalused toetada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate juurdekasvuuskumuse kujunemist

Tasuta*

Oktoober 2022

   
4.10.2022 - 30.11.2022 Õpetajate õpikogukondade toetamine kovisiooni meetodil Tasuta*
4.10.2022 - 01.12.2022 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor Tasuta
5.10.2022 - 02.02.2023 Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas Tasuta*
11.10.2022 - 13.12.2022 Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: maailmahariduse ja kultuuritundliku õpetamise meetodid Tasuta*
13.10.2022 - 31.03.2023 Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina Tasuta*
13.10.2022 - 08.12.2022 Enesejuhtimine ja ettevõtluspädevus üldhariduskoolis Tasuta***
14.10.2022 - 12.05.2023 Kutseõpetaja kohanemisaasta – esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus Tasuta
20.10.2022 - 16.03.2023 Abiõpetaja lasteaias Tasuta*
27.10.2022 - 26.05.2023 Kovisiooni metoodika rakendamine koolieelses haridusasutuses Tasuta*

November 2022

   
01.11.2022 - 02.11.2022 Karjääriõppe koolitusprogramm: võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes Tasuta***
9.11.2022 - 17.11.2022 Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana Tasuta***
10.11.2021 - 31.03.2023 Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale Tasuta*
14.11.2022 - 06.12.2022 Õppijat kaasav õppedisain keeleõppes III kooliastmes Tasuta

Jaanuar
2023

   
11.01.2023 - 23.01.2023 Karjääri- ja ettevõtlusõppe tõenduspõhine arendamine Tasuta***
12.01.2023 - 18.05.2023 Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi „Me loeme“ rakendamine klassis 485 €
13.01.2023 - 13.03.2023 Õppijat kaasav õppedisain keeleõppes III kooliastmes Tasuta
19.01.2023 - 27.04.2023 Vaimset tervist toetava õpikeskkonna kujundamine kutseõppeasutuses Tasuta
23.01.2023 - 26.03.2023 Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes (e-kursus) Tasuta
24.01.2023 Õpibarjääride teemaline kogemuskohvik Tasuta
30.01.2023 - 18.06.2023 Micro-credential "International Youth Policy and Youth Work Management" 590 €
30.01.2023 - 21.01.2024 Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele 792 

Veebruar
2023

   
8.02.2023 - 05.04.2023 Kursus "Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana"

990 €

9.02.2023 Õppejõu professionaalse arengu kaardistamine: õpetamispraktikad eneseanalüüsi abil 79 €
13.02.2023 - 17.04.2023 Õpetajate õpikogukondade toetamine kovisiooni meetodil Tasuta*

Märts
2023

   
8.03.2023 - 12.04.2023 Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

260 € (ühest asutusest kahe ja enama osaleja puhul 240 €/in)

10.03.2023 - 26.05.2023 Kuidas haridusjuhina tasakaalu hoida? 450 €