Igal õppejõul on õpetamistegevuse kohta mingi teooria, mis aitab tal oma õpetamist seletada ja mõtestada ning millest lähtuvalt luuakse õpikeskkond ja sealsed õppimistingimused. Üheks heaks võimaluseks oma õppimist ja õpetamist reflekteerida on kolleegidelt õppimine õppetegevuse vaatlemise ja mõtestamise kaudu. 


Õppetöö vaatlused on heaks õppimise võimaluseks mitte ainult õppejõule, kelle loengut vaadeldakse, vaid ka neile, kes õppetööd külastavad. Kolleegide õppetöö vaatlus aitab näha õpetamist veidi teisest perspektiivist, analüüsida oma praktikaid, leida võimalusi õppetöö parendamiseks ja metoodiliseks rikastamiseks.

Kristi Vinter-Nemvalts

Miks minna vaatlema?
Kolleegide õppetöö vaatlemine on üks enesearendamise võimalusi. Lisaks on võimalik õppetöö vaatlust siduda õppejõudude atesteerimisega.

Abiks vaatlejale
Vaatlus kui õppimisviis on 3-e etapiline:
1) Vaatluseelne tegevus (omavahelised kokkulepped, mida vaadeldakse, kui kaua, kuidas toimub hilisem tagasiside)
2) Vaatlus (abilehtede kasutamine)
3) Vaatlusjärgne tegevus (millele tagasisides keskendutakse, mida õpiti ja märgati, mis küsimused tekkisid)
Loe rohkem siit

 

Oma õpetamistegevust on hea analüüsida õpianalüütika kogumise kaudu. Üheks võimaluseks seda teha on ProLearning keskkonna kaudu. Tutvu kasutusjuhendiga.