Siia lehele koondatakse õppejõududele mõeldud enesetäiendamisalaseid tugimaterjale.

Uuenenud karjäärimudeli valguses toimub iga viie aasta järel õppejõududele atesteerimine, kus oodatakse oma arengu süstematiseeritud esitlust. Allpool oni välja toonud alternatiivsed võimalused, mida saab õppejõud ise edasi arendada.

AKADEEMILISE ÕPETAMISE MAPP võimaldab õppejõul koondada, reflekteerida, sõnastada ja planeerida õppimise ja õpetamise praktikaid. 

ÕPPETÖÖ VAATLUSED on hea võimalus oma õpetamispraktikate analüüsimiseks ja täiustamiseks. Samuti aitab õpetamispraktikaid kohandada DEKODEERIMINE

Tallinna Ülikooli ELU arendus- ja uurimisprojektis “Ühisõppimine ja ühesõppijad kõrghariduses - üliõpilastelt õppejõududele” osalenud Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Ülikooli üliõpilaste ja juhendajate tugimaterjal Kuidas õpetada koos õppijatega pakub ideid koosõpetamise kavandamiseks ning elluviimiseks.

 

"Akadeemiline õpetamine" Kilp, A. (2017) (=> kogemuskohik)

"Õppetöö vastastikuste vaatluste mudeli arendamine ja rakendamine Tartu Ülikoolis" Karm, M., Voolaid, E., Sarv, A. & Vaikjärv, T. (2017) (=> vaatlus)

"Transforming Patterns through the scholarship of Teaching and Learning" EuroSoTL (2017) (=> mudel)