Siia lehele koondatakse õppejõududele mõeldud enesetäiendamisalaseid tugimaterjale.

Uuenenud karjäärimudeli valguses toimub iga viie aasta järel õppejõududele atesteerimine, kus oodatakse oma arengu süstematiseeritud esitlust. Allpool oni välja toonud alternatiivsed võimalused, mida saab õppejõud ise edasi arendada.

AKADEEMILISE ÕPETAMISE MAPP võimaldab õppejõul koondada, reflekteerida, sõnastada ja planeerida õppimise ja õpetamise praktikaid. 

ÕPPETÖÖ VAATLUSED on hea võimalus oma õpetamispraktikate analüüsimiseks ja täiustamiseks. Samuti aitab õpetamispraktikaid kohandada DEKODEERIMINE

LUGEMISSOOVITUSED ÕPPEJÕUDUDELE

"Akadeemiline õpetamine" Kilp, A. (2017)
"Õppetöö vastastikuste vaatluste mudeli arendamine ja rakendamine Tartu Ülikoolis" Karm, M., Voolaid, E., Sarv, A. & Vaikjärv, T. (2017)
"Kõrgkoolist väljalangevus ja üliõpilaste enesemääratlus" Must, O. & Must, A. (2017)
"Tähendusliku õppimise taksonoomia rakendamise kogemustest päästekorraldajate väljaõppes" Polikarpus, S. & Poom-Valickis, K. (2017)
"Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice"  Fry, H., Ketteridge, S. & Marshall, S. (1999)
"Open Online Courses: Responding to Design Challanges"  Väljataga, T., Põldoja, H. & Laanpere, M. (2011) pp 68 - 75
"Õppemeetodid kõrgkoolis" Karm, M. (2013)
"A short guide to reflective writing"  (2015)
"Kaasava ainekava kujundamine: õpetamiskogemuse refleksioon" Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2015)
"Transforming Patterns through the scholarship of Teaching and Learning" EuroSoTL (2017)
"Eesti teadus 2019" Eesti Teadusangetuur (2019)
"Competence-Oriented Teaching and Learning in Higher Education - Essential" (2018) Bachmann, H.
"Higher Education in 2040. A Global Approach" (2019) Zwaan, B.