Haridusinnovatsiooni keskuse tegevuste raames on valminud mitmeid materjale, millega saavad õpetajad, haridusasutuste juhid, koolitajad ja teised õppimise juhendajad iseseisvalt tegutseda. Kui otsid HIKi projektide tulemusel valminud aruandeid, leiad need lõppenud projektide alt.

 

Kes? Mis? Millega tegemist? Kust leiab?
Aus, D.; Eisenschmidt, E. Oppi, P. (2021) Õpiring kui õpetajate professionaalne õpikogukond koolis

Juhendmaterjal aitab koolis süsteemselt õpiringe rakendada, pakkudes sammsammulise teekaardi ja näited, kuidas koolis tegevust juhtida. Antud materjal on koostatud, toetudes praktilisele õpiringi rakendamisele Pelgulinna Gümnaasiumis, kogemusest lähtuvalt on metoodikat ja näidiseid täiustatud.

 

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/kuidas-opetajad-koos-opivad-tutvu-juhendmaterjaliga 

 

https://www.tlu.ee/sites/default/files/HIK/Tulevikukool/%C3%95piringi%20juhendmaterjal_l.pdf 

 

Vanari, K.; Eisenschmidt, E.; Urb, M.; Siemann, P.-L. (2021) Sisehindamine kui tõenduspõhine kooliarendus. Juhendmaterjal on uuendatud ja täiendatud versioon 2018. aastal koostatud materjalist, mis aitab koolidel liikuda arengukavast sisehindamisaruandeni ja sisehindamise aruandest uue perioodi arengukavani. Juhendi peatükid moodustavad Demingi ringi ehk pideva täiustamise tsükli, mis on Eesti koolides tuttav arendustegevuse juhtimise alus. Lähtume põhimõttest, et sisehindamine on organisatsioonis pidev protsess. See tähendab, et oma tegevust analüüsitakse ja hinnatakse igapäevaselt, iga õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõtteid ning 3–4 aasta järel pikemaid tsüklilisi vahekokkuvõtteid. Sisehindamine kui tõenduspõhine kooliarendus
Lainola, K.; Eisenschmidt (2021) Mentorlus - koostöine õppimine ja areng hariduses. Raamatu eesmärk on anda ülevaade sellest, millised on mentorluse kui töökohal õppimise eesmärgid ja võimalused; õppimiskesksest mentorsuhtest, tegevustest, meetoditest ja selleks vajalikest oskustest ning sellest, millised on mentorluse võimalused organisatsiooni muutuste ja arengu toetamisel.

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/raamat-mentorsuhte-osapooltele 

https://www.tlu.ee/sites/default/files/HIK/Mentorlus-5-1-22.pdf

Kroon, I.; Vahter, E. (2021) Kunsta + kaardid

Kunsta+ 101 kaarti on mõeldud kasutamiseks (kunsti)tunnis ja/või õppekäigul ning on jagatud neljaks võrdseks osaks, millest igaüks keskendub ühe kunstiaine osaoskuse arendamisele.

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/kunsta-kaartidega-oppimine-mitmekesisemaks-ja-motiveerivamaks 

https://www.tlu.ee/pood/kinkekomplektid/348-kunsta-kaardid.html?search_query=kunsta&results=1

Eisenschmidt, E., Heidmets, M., Kitsing, M., Kasesalk, M., Vanari, K. (2023)

Aim High and
Work Hard: 
Building a World-Class Learning System in Estonia

 

AimHighEstoniaCaseStudy.pdf