Koolitused

Õpetajaharidus ja kasvatusteadused

Sihtgrupp: õpetajad ja tugispetsialistid koolides, lasteaedades ja teistes haridusasutustes.

Teemad: areng ja õppimine ning selle toetamine, õppimisstrateegiad, - tehnikad  ja õpimotivatsioon, (eelkooli)pedagoogika, didaktika, arenguvestlus kui koostöövorm lapsevanemaga, õpetaja eneseanalüüs, muutunud/ nüüdisaegne õpikäsitus, õpetaja kui liider, õpetaja kui suhtleja, lõimitud õpe.

Vaata koolitusi uuenenud üldharidusest

Vaata koolitusi uuenenud koolieelsele lasteasutusele

Küsi pakkumist koolitusjuhtidelt:
Külli Rauk
Irina Birjukova

Kaasav haridus

Sihtgrupp: õpetajad ja tugispetsialistid koolides, lasteaedades ja teistes haridusasutustes.

Teemad: käitumisraskustega laps koolis ja lasteaias, (hariduslike) erivajadustega õppija, kaasav haridus, rasked kõnelused, õppe kohandamine, õpioskuste (lugemis-, meeldejätmis-, sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste) arendamine.

Vaata koolitusi. 

Küsi pakkumist koolitusjuhilt: 
Riina Stahl

Elukestev ja mitteformaalõpe 

Sihtgrupp: täiskasvanukoolitajad ja -spetsialistid, sisekoolitajad, koolitusjuhid,  noorsootöötajad, kutseõpetajad, õppejõud.

Teemad: kõrgkoolididaktika ja õppejõudude õpetamisoskuste arendamine, täiskasvanukoolitajate pädevused, oskused ja teadmised; kutseõpetajate pedagoogika, noorsootööle omased teadmised, oskused ja hoiakud.

Vaata koolitusi.  

Küsi pakkumist koolitusjuhilt: 
Ann Leppiman

Haridusjuhtimine ja -innovatsioon

Sihtgrupp: haridusasutuste juhid, õppe- ja arendusjuhid, juhtimisülesannetega õpetajad ja teised spetsialistid, uuenduslikke õppemeetodeid ja -viise eestvedavad õpetajad, haridusasutuste meeskonnad. 

Teemad: õppimist eestvedav juhtimine, koostöine koolikultuur, tõenduspõhine kooliarendus, õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine. Haridusinnovatsioon. 

  • Õpetajate innovatsioonilabor
  • Koosloomel põhinevad õpetamispraktikad: robomatemaatika, digimatemaatika, tark koolimaja, avastusrada
  • Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses
  • Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus- ja tehnoloogiaainetes (STEAM)
  • Koolipõhine innovatsioonilabor (disainitakse vastavalt tellija vajadusele)

Vaata koolitusi.

Küsi pakkumist koolitusjuhilt: 
Marika Kutškova


Kui sa ei leidnud endale sobivat koolitust, siis küsi pakkumist hik@tlu.ee