Pilt

Parimad võimalused töötajate arendamiseks on teha seda meeskonnaga üheskoos, Tallinna Ülikooli spetsialistide toel ja oma organisatsiooni vajadustest lähtuvalt.

Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega. Haridusinnovatsiooni keskus pakub ettevalmistatud koolitusi neljal akadeemilisel suunal, ent lähtuvalt teie organisatsiooni vajadustest saame kursuseid kohandada, täiendada ja kombineerida. Oleme valmis koostama personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks teie organisatsioonile sobival ajal. 

Õpetajaharidus ja kasvatusteadused

Sihtgrupp: õpetajad ja tugispetsialistid koolides, lasteaedades ja teistes haridusasutustes.

Koolitused:

Vaata koolitusi uuenenud üldharidusest

Tutvu koolitustega uuenenud koolieelsele lasteasutusele

 

Kaasav haridus

Sihtgrupp: õpetajad ja tugispetsialistid koolides, lasteaedades ja teistes haridusasutustes.

Koolitused:

Tutvu koolitustega

 

Elukestev ja mitteformaalõpe

Sihtgrupp: täiskasvanute koolitajad ja täiskasvanuhariduse spetsialistid, sisekoolitajad, koolitusjuhid, noorsootöötajad, kutseõpetajad, õppejõud.

Koolitused:

Tutvu koolitustega

 

Haridusinnovatsioon

Sihtgrupp: haridusasutuste juhid, õppe- ja arendusjuhid, juhtimisülesannetega õpetajad ja teised spetsialistid, uuenduslikke õppemeetodeid ja -viise eestvedavad õpetajad, haridusasutuste meeskonnad. 

Koolitused

Tutvu koolitustega 

 

Keelekümbluse koolitused koolieelses lasteasutuses

 

Vaata ka haridusuuendust toetavaid teenuspakette.

Kui sa ei leidnud endale sobivat koolitust, siis küsi pakkumist hik@tlu.ee