Koostöö

Algavad haridusIDU EDUtalgud!

Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Ülikooliga kuulutas aasta alguses välja HaridusIDU EDUtalgud 2021 “Kuidas haridusIDUst kasvab EDUlugu?”, mille eesmärk on julgustada Tallinna haridusasutusi uusi lahendusi looma ja arendama. Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidt selgitab: “Eesti rahvakultuuris tähistavad talgud üksteise aitamist. Käivitame EDUtalgud Tallinnas, et koos õppida ja kasvatada uuendusIDUdest tugevad taimed!” Talgute laiem eesmärk on aidata kaasa Tallinna haridusvisioonile 2030 “Tallinnas on õnnelikud õppijad”, mis lähtub printsiipidest vastutustundlikkus, avatus ja mitmekesisus, uuenduslikkus, elluviimisele.

Bänner

HaridusIDU EDUtalgutele oodati Tallinna linna haridusasutustes eelmisel aastal praktiseeritud haridusuuenduslike algatuste kirjeldusi ehk haridusIDUsid neljas valdkonnas: inspireeriv ja uuenduslik õppimine, individuaalne õpitee, hariduslike erivajadustega õppija areng ning pädev ja pühendunud õpetaja. Märtsi keskpaigaks kogunes ligikaudu veerandsada haridusIDU. Esitatud kirjelduste hulgas on näiteks mäng “Teekond Kommikolli Kuningriiki”, mille fookuses on laste lugemise, kirjutamise, arvutamise ja sotsiaalsed ning eneseregulatsioonioskused, aga ka digimentorite süsteemi loomine ning süsteemselt planeeritud õpetajate kolleegilt-kolleegile sisekoolitussari.

Esitatud haridusIDUdest valitakse kuni 16 ideed, et need ühiselt 31. märtsil algavates veebipõhistes IDU- ja EDUlaborites EDUlugudeks arendada. Seda tehakse koostöös asutuste meeskondade, Tallinna Ülikooli ekspertide ja Tallinna Haridusameti spetsialistidega. Kõik haridusIDUd saavad hiljemalt juunis kirjaliku edasiside, milles antakse soovitusi, kuidas oma algatust tõenduspõhisemalt ja õppijat fookuses hoides arendada. Juba sügisel avaneb kõigil huvilistel võimalus EDUlugudest osa saada Tallinna linna poolt korraldataval haridusfestivalil IDUedu. 

Lisainfo