Koolidele

Kas sinu kool või lasteaed on muutuste teel?

Haridusinnovatsiooni keskuse üks eesmärke on aidata haridusasutustel (koolid, lasteaiad, kutsekoolid ja kõrgkoolid) areneda kvaliteedilt ja sisult, rakendades muutunud õpikäsituse (MÕK) põhimõtteid. Seetõttu kutsume haridusasutusi enda jaoks mõtestama ja rakendama muutunud õpikäsitust oma asutuse kontekstis ja Eesti haridusruumis laiemalt. Uuri lähemalt, mida kirjutavad meie inimesed muutunud õpikäsitusest siit!

Täiendusõpe ja professionaalne areng

Õpetajad ja koolijuhid on oodatud osalema meie põnevatel koolitustel.

Partnerkoolide võrgustik

Partnerkoolide võrgustiku visioon on olla üksteiselt õppiv kogukond, mille eesmärk on toetada haridusuuenduslike projektide ning uuringute korraldamist, metoodikate ja õppevara katsetamist ning parima praktika jagamist muutuva õpikäsituse põhimõtetest lähtuvalt. Teisisõnu on partnerkoolide võrgustiku südameasjaks koolikultuuri kasvatamine õppijakeskseks ja koostööpõhiseks.

Võrgustik aitab tekkida koolidevahelistel kontaktidel – julgustame koole korraldama ühiseid üritusi, õpetajavahetusi, külalistunde jms. Ülikool soovib olla kohtumispaigaks, kuhu koondub teave koolide tegevuste kohta.

Ühtlasi lähendab võrgustik kooli ja ülikooli – ülikooli ja partnerkoolide vahel valitseb usaldussuhe, koolid ei ole üksnes vastuvõtjate rollis, vaid on võrdväärsed partnerid praktika, õppekavade, koolituste jms väljatöötamisel ja korraldamisel. Ülikooli õppejõude kaasatakse kooli õppetöösse ja vastupidi – partnerkoolide võrgustiku üheks alustalaks on ülikooli didaktiku igapäevane koostöö partnerõpetajatega. Samuti aitab koostöö tõhusamaks muuta õpetajakoolituse praktikat. Selline lähenemine toetab tulevaste ja praeguste tegevõpetajate ning õppejõudude professionaalset arengut.

Aastatel 2016–2018 arendati partnerkoolide võrgustikku haridusuuenduse kompetentsikeskuse meetme raames.

Tule koos õpilastega!

Tutvu meie teenustega siin

Jaga meiega oma edulugusid ja õppetunde!

Ootame koole ja lasteaedu meiega jagama näiteid heast ja uuenduslikust praktikast õppetöös ja selle korralduses, mis põhineb muutunud õpikäsituse põhimõtetel, lahendab mõne murekoha või muudab õppimise efektiivsemaks, huvitamaks ning loovamaks. Kirjuta meile hik@tlu.ee!