Koostöö

Tunnustused konverentsilt "Haridusmõte"

Reedel, 30. oktoobril Tallinna Ülikoolis toimunud hariduskonverentsil "Haridusmõte" tunnustati teistkordselt haridusuuenduslikku algatust. Tunnustuse jagamise kõrval sai ka Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus ise tunnustuse osaliseks, pälvides Ettevõtliku Kooli kuldpartneri tiitli.

haridusuuenduse auhind

Tänavuse haridusuuenduse auhinna sai Tartu Erakool ProTERA haridusuuendusliku algatuse “Ennastjuhtiva õppija kujundamine rakendades coach'ivat suhtlemist toetavat õpilaste küsimustikku SPUNK” eest. Auhinda oli pidulikul auhinnatseremoonial üle võtmas kooli direktor Marjeta Venno.

Marjeta Venno sõnul on TERA kool alati püüdnud olla heade praktikate kool, kes oma TERAsoofiast lähtuvalt on valmis lõpetama mittetoimivad ja last mittetoetavad lahendused ning julgelt ja teaduspõhiselt ellu viima uusi.

"Kõigi haridusuuenduste eesmärk on ikka olnud üks: olla parimaks partneriks inimesele – nii lapsele, noorele kui ka täiskasvanule. ProTERA ehk meie teismeliste kooli jaoks on see auhind kinnitus, et oleme ennastjuhtiva õppija arendamises õigel teel, kui rakendame väljakutse-õpet ja coach'ivat tuge ning seda targalt ka seirame ja analüüsime. Oleme meie märkamise, tunnustamise ja koostöö eest Tallinna Ülikoolile väga tänulikud!" rõõmustas Marjeta Venno tunnustuse üle.

ProTERA on kool, kus arvestades õppijate omailma luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond, kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus. Koolis kujunetakse varakult loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks, kus individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse edasiviiva tagasiside ning coach'inguga.

Haridusuuendusliku algatuse eesmärk oli toetada pikemate, mitmeetapiliste väljakutsete sooritamist rakendades coach'ivat suhtlemist toetavat küsimustikku (SPUNK), mis aitab analüüsida protsessis olekut, aga ka suunab õpilast oma tegevust veelkord läbi mõtlema. Aasta lõpus läbiviidud rahuloluküsitlusest sai kool ka kinnitust, et uuendused on ennast ka õpilaste vaatenurgast õigustanud. Õpilased on nõus, et väljakutsed on põnevad, arendavad ja tiimijuhi poolt toetatud.

Tartu erakool ProTERA osales ka 2019/2020 Tulevikukooli programmis.

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse auhinnakomisjoni sõnul on kool muudatusele lähenenud tõenduspõhiselt, süsteemselt ja kaasatud on kogu koolipere. Esile tõstmist väärib komisjoni hinnangul ka uuenduse jätkusuutlikkuse kavandamine, on näha, et muutus on saamas koolikultuuri pärisosaks.

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus tunnustab haridusuuenduslikke algatusi, mida haridusasutused on uudsete õpetamis- ja juhendamispraktikatena tõenduspõhiselt kavandanud, sisse viinud ja hinnanud, tänavu teist korda. Eelmisel, 2019. aastal pälvis auhinna Tallinna Kunstigümnaasium, kelle haridusuuenduseks oli mitteformaalse hariduse integreerimine igapäevasesse õppetöösse läbi huvitundide sisseviimise I–III kooliastmes.


Rõõmsa üllatusena pälvis ka Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus tunnustust. Nimelt sai HIK Ettevõtliku Kooli kuldpartneri tiitli, mida konverentsil oli üle andmas Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.

HIKi tunnustus
Pildil Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu ja TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Kätlin Vanari

Kätlin Vanari, haridusinnovatsiooni keskuse juhataja sõnul oli tunnustus suur rõõm ning andis kinnitust, et ollakse õigel teel.

„Ettevõtliku kooli eestvedajate soovil uuendasime haridusasutuste enesehindamise aluseks olevat standardit ja koostasime arenguprogrammi ideekavandi tuginedes meie senisele kogemusele kooliarendusprogrammis. Nii on see tunnustus heaks lähtekohaks edasises koostöös, et alustada ühiselt ettevõtlikkuspädevust toetavate koolide arenguprogrammi kavandamist ning läbiviimist. Samuti saime ühistes aruteludes kinnitust, et mõistame kooliarenduse väljakutseid ja sihte sarnaselt,“ sõnas Vanari.