Õppejõule

 

Hea Tallinna Ülikooli õppejõud!

Tallinna Ülikoolis töötab ligi 510 koosseisulist õppejõudu ning siia lisanduvad veel külalisõppejõud.

Õppejõud on autonoomne ekspert, kes end karjääri jooksul süsteemselt täiendab
ning teadusvaldkonna õpetamistegevust arendab.

Õpetamine ülikoolis on väljakutseid pakkuv, mis loob õppejõu arenguks erinevaid võimalusi. 

Euroopa ülikoolides järjest suurem trend ja rõhuasetus on liikumas õppejõu õpetamise ja õppimispraktikate uurimisele, arendamisele ja jagamisele (Wilson, L. 2018).

Selles keskkonnas saab koguda, jagada ja edasi arendada:

  • Koondatud materjale, et mõtestada õpetamiskogemust (õpimapi koostamine + rahvusvahelised kogukonnad)

  • Koosõpetamist ja koosõppimist, praktika kogukondade tegevust  (kogemuskohvik)

  • Uurida tõenduspõhiselt oma õpetamispraktikaid ja neid edasi arendada (arendajate/õppijate kogukond)*

Loe blogi siit

Tallinna Ülikooli kõrgkoolididaktika meeskond:
arendajad-uurijad Katrin Aava, Katrin Karu ning koolitusjuht Ann Leppiman 

ann.leppiman@tlu.ee