Õppejõule

Tallinna Ülikoolis töötab üle 500 koosseisulise õppejõu ning siia lisanduvad veel külalisõppejõud. Õppejõud on autonoomne ekspert, kes end karjääri jooksul süsteemselt täiendab ning teadusvaldkonna õpetamistegevust arendab. Õpetamine ülikoolis on väljakutseid pakkuv, mis loob õppejõu arenguks erinevaid võimalusi. 

Euroopa ülikoolides on järjest suurem trend ja rõhuasetus liikumas õppejõu õpetamise ja õppimispraktikate uurimisele, arendamisele ja jagamisele (Wilson, L. 2018).

Selles keskkonnas saab koguda, jagada ja edasi arendada:

  • koondatud materjale, et mõtestada õpetamiskogemust (akadeemilise õpetamise koostamine + rahvusvahelised kogukonnad);

  • koos õpetamist ja koos õppimist, praktikakogukondade tegevust (Kogemuskohvik);

  • uurida tõenduspõhiselt oma õpetamispraktikaid ja neid edasi arendada (arendajate/õppijate kogukond).

Loe lähemalt siit

Tallinna Ülikooli kõrgkoolididaktika meeskonda kuuluvad arendajad-uurijad Katrin Aava, Katrin Karu ning koolitus- ja arendusjuht Mairi Matrov.