Koostöö

TLÜ võtab osa Londonis toimuvast EdTech üritusest Bett 2022

Education Estonia, Tallinna Ülikool, Eliis, Alpa Kids, Futuclass, Bizplay, Clanbeat, Edumus ja DreamApply esindavad Eestit 23.-25. märtsil Londonis toimuval haridustehnoloogia messil Bett 2022. Selleaastane teema on “Tuleviku loomine”. Kolme päeva jooksul võtab Bett messist osa üle 400 EdTechi lahenduste pakkujat, toimub üle 90 CPD seansi, esineb üle 300 oma ala spetsialisti, toimuvad ärikohtumised ja luuakse koostöövõrgustikke. Üritust külastatakse rohkem kui 120 riigist.

Bett 2022

Tallinna Ülikooli eesmärk on leida uusi koostöövõimalusi erinevate haridusasutustega ning luua uusi EdTech partnerluskokkuleppeid. Tutvustame messil oma innovatiivseid koolitusi, kus õpetajad omandavad järgnevad 21. sajandi oskused ja digipädevused:

  • STEAM oskuste integreerimine erinevatesse ainevaldkondadesse;
  • säästva arengu ja ringmajanduse eesmärkide integreerimine digivahenditega;
  • digipedagoogika arendamine;
  • digivahendite kasutamine formaalsetes ja mitteformaalsetes õpikeskkondades;
  • digivahendite kasutamine ettevõtlusõppes;
  • digiõpetus kaug- ja hübriidõppes;
  • interaktiivsete digitaalsete õppematerjalide väljatöötamine;
  • digivahendite kasutamine enesejuhitud õppimise ja erivajadustega õppijate toetamiseks.

EdTechi ettevõtetele pakume rakendusuuringuid. Üks näidetest on liitreaalsuse mäng, mille lõime koos MobiLabiga, pakkudes neile oma prototüüpimisteenuseid. Kuna meil on lai koolide ja lasteaedade võrgustik, on meil head võimalused uute hariduslahenduste katsetamiseks.

Oleme huvitatud ka Horizon Europe partnerlusest teiste ülikoolidega. Selles osas on Tallinna Ülikooli tugevuseks ekspertteadmised uudsete õpetamis- ja õppimismeetodite, elukestva ja töökohaõppe, digi- ja roheülemineku jms vallas.

Rohkem infot: eduspace.tlu.ee, hik@tlu.ee

Education Estonia 

Bett