Pressiteade

Tallinna Ülikoolis alustas tööd õpetajahariduse kuratoorium

Septembri lõpus alustas tööd Tallinna Ülikooli (TLÜ) õpetajahariduse kuratoorium, mille eesmärk on koordineerida õpetajakoolituse õppekavade tööd üleülikooliliselt. Kuratooriumi plaan on kasutada õppiva organisatsiooni põhimõtteid, et õpetajaharidus koos sisemiste ja väliste osapooltega areneks pidevalt edasi.

Kristi Klaasmägi

Õpetajahariduse korraldamiseks on üleülikooliliselt koostööd tehtud ka varasemalt, kuid kuratoorium annab sellele koostööle selgema vormi ja eesmärgid. Tegemist on ühe sammuga õpetajahariduse arendamisel ja juhtimisel, mis arvestab nii õppijate kui ka ühiskonna vajadustega. 

Kuratooriumi juht, TLÜ haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi ütles, et kuratoorium kohtus esimest korda tänavu septembris. Siis vaatasid liikmed üle ülikooli õpetajahariduse arengukava töörühma ettepanekud ja eesmärgid õpetajakoolituse edendamise kohta. „Tahame luua paremaid võimalusi juba töötavatele õpetajatele töö ja õppimise edukaks sidumiseks. Selleks jagame erinevate õppekavade parimaid praktikaid ja arendame õppekorraldust nii üleülikooliliselt kui ka koostöös väliste partneritega,” ütles Klaasmägi.

Haridusinnovatsiooni prorektor lisas, et ühe kuratooriumi töölaual oleva teema näitena võib tuua õpetajahariduse õppekavadel õppeaja pikendamise võimalused. Näiteks on mõnel magistriõppekaval õppeaega pikendatud kolmele aastale ning teiste õppekavade juhtidel on võimalik neist kogemustest õppida. Samal ajal peab ülikool haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkimisi selleks, et kehtivad regulatsioonid toetaksid õppeaja pikendamist. Senimaani on iga õppekava tudengite nominaalne lõpetamise aeg osa ülikooli tulemusnäitajatest, kuid õpetajahariduse tudengid võiks sellest välja arvata. See tähendaks seda, et õpetajakoolituse tudengitele paindlikumate õppimisvõimaluste pakkumine ei mõjutaks ülikooli tulemusnäitajaid negatiivselt. 

Tallinna Ülikooli õpetajahariduse kuratoorium koondab õpetajakoolituse tasemeõppe erialade kuraatoreid, instituutide õppejuhte ja TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse esindajat. 

Rohkem teavet:

Kristi Klaasmägi
Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor
kristi.klaasmagi@tlu.ee