Pressiteade

Globaalne häkaton “Edtech Hack” kutsub looma uusi ideid hariduse uuendamiseks

Tallinna Ülikool ja haridusinnovatsiooni ettevõtteid esindav EdTech Estonia ning Startup Estonia kutsuvad osalema 48-tunnisel globaalsel häkatonil “Edtech Hack 2023”, mis toimub 10.–12 novembril Tallinna Ülikoolis ja kus asutakse lahendama põnevaid väljakutseid, mille eesmärk on leida uudseid ning innovaatilisi hariduslahendusi.

Edtech Hack
Fotol "Edtech Hack 2022". Foto autor Maido Parv

Ürituse projektijuhi Tallinna Ülikooli õpperobootika vanemteaduri ja STEAM4EDU klastri koostöö juhi Janika Leoste sõnul on tänavu toimuva häkatoni omapäraks see, et üritus leiab üle mitme aasta aset virtuaalruumi asemel jälle päris ruumis Tallinna Ülikooli akadeemiliste seinte vahel, kuid lisaks saab osaleda ka veebi vahendusel.

“Kuna ootame häkatonist osa võtma ka rahvusvahelisi meeskondi, siis oleme kaugemalt osalejatele loonud eraldi väljakutsed veebipõhiseks kaasalöömiseks. Kuute eriilmelist ja kaasahaaravat väljakutset on oodatud lahendama õpilased, õpetajad, lapsevanemad, aga ka haridustehnoloogia ettevõtted, hariduspoliitikud ning kõik teised tulevikuhariduse teemal kaasa rääkida soovijad. Käesoleva aasta Eesti digihariduse häkaton on osa suuremast üle-Euroopalisest DigiEduHack häkatonist, mis annab ühele Eesti häkatoni ideedele võimaluse liikuda edasi rahvusvahelise häkatoni tihedas konkurentsis,” tutvustas Janika Leoste üritust laiemalt.

EASi ja KredExi ühendasutuse teadmusmahuka iduettevõtluse projektijuht Inga Kõue toob häkatoni eesmärki tutvustades olulise aspektina välja selle, kui tähtis on pidevalt haridusse uusi ja värskeid ideid luua ning sealjuures kõiki osapooli kaasata. 

“Haridusinnovatsiooni edendamiseks on vaja jätkuvalt ellu kutsuda uusi ideid, aidata neil jõuda õppimist ning õpetamist toetavateks haridustehnoloogia toodeteks ning teha haridus kättesaadavaks igale õppijale – nii suurele kui ka väikesele. Uute haridustoodete arendamisel on oluline koheselt kaasata kõik osapooled. Seetõttu loob häkaton suurepärase võimaluse, et kokku tuua nii tehnoloogia eksperdid, haridusteadlased kui ka lõppkasutajad,“ sõnas Kõue ning toonitas, et sama tähtis on ka ettevõtlikkusele innustamine. “Tihti kiputakse haridusvalkonnas uusi teenuseid luues ära unustama, kes on nende omanik, kes on kasutajad ja kuidas tagatakse nende jätkusuutlik arendamine. Seetõttu on vaja jõustada ka osalejate ärilisi teadmisi ning suunata uute ideede kasvamine EdTech valdkonna iduettevõteteks”, lisas Kõue.

Häkatoni eesmärk on 48 tunni jooksul meeskondlikult välja töötada ja katsetada uudseid ideid, mis parandavad kas hariduse kättesaadavust või pakuvad uusi lahendusi olemasolevatele probleemidele meie hariduses. Lahendusi asutakse otsima väljakutsetele, mille teemadeks on rohepöörde haridus digiõppe abil, STEAM-õpe, personaliseeritud õpe, iseõppimise toetamine, eestikeelsele õppele üleminek, õpetajate järelkasvu toetamine ja koolijuhtimise kvaliteet ning täiskasvanuharidus.

Kokku oodatakse 120 osalejat. Ürituse esimesel päeval toimub ühiselt ideede esitlemine, misjärel moodustatakse meeskonnad ning alustatakse tööd, et ideest luua valmis prototüüp. Tiime toetavad kogu protsessi vältel mentorid, lisaks saab inspiratsiooni koguda erinevatest töötubadest ja inspiratsioonikõnedest. 

Üritus leiab aset inglise keeles, kuid valdav enamus mentoritest ja ekspertidest juhendab meeskondi ka eesti keeles. 

Oma meeskondade ja ideede esitamise tähtaeg on 8. november 2023. Registreeruda saab häkatoni koduleheküljel.  

Häkatoni korraldab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut koostöös EdTech Estonia ja Startup Estoniaga. Parimaid lahendusi tunnustatakse auhindadega eri partnerite poolt.

Lisainfo ja registreerumine


Häkatoni toimumist rahastatakse Startup Estonia programmi (EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus.