Teade

Haridusinnovatsiooni keskuses asus tööle partnerlussuhete juht

Ülikool teeb haridusasutustega väga palju ja erinevat koostööd – üliõpilased käivad haridusasutustes praktikal, õpetajad tulevad ülikooli koolitusele, õppejõud kutsuvad koolijuhte osalema erinevates arendusprojektidesse jne. Kooli või lasteaia jaoks võib olla segadust tekitav orienteeruda ülikooli erinevate kontaktisikute, projektide ja koostööprogrammide vahel. Oleme aru saanud, et ülikooli jaoks on suur potentsiaal, kui senistele killustatud tegevustele läheneda süsteemsemalt.

arvuti

Sellest vajadusest on ajendatud partnerlussuhete juhi ametikoha loomine TLÜ haridusinnovatsiooni keskusesse. Partnerlussuhete juht on see, kes aitab ülikoolis ühendada erinevaid ootusi ja võimalusi, et pakkuda haridusasutustele sisukamat koostööd haridusuuenduse rakendamisel. 

Tutvustame teile siinkohal meie uut partnerlussuhete juhti Viktoria Humalat, kes korraldab, analüüsib ja arendab koostööd nii rahvusvaheliste kui ka Eesti partnerasutustega.

Tutvusta end lühidalt – kust sa tuled ja mis tööd enne tegid?

Olen pärit väikesest külakesest Saaremaalt, kuid kaheksa aastat tagasi kolisin Tallinnasse, et siin kõrgharidust omandada. Pärast ülikooliõpingute lõpetamist tegin pool aastat vabatahtlikku tööd Portugalis ning Eestisse naastes alustasingi tööd Tallinna Ülikoolis, kus olen nüüdseks töötanud neli ja pool aastat.

Alustasin rahvusvaheliste õppekavade õppespetsialistina, sealt edasi töötasin rahvusvaheliste projektide koordineerimisega ning nüüdseks olen jõudnud partnerlussuhete juhtimiseni. Lisaks tegelen hetkel magistrikraadi omandamisega organisatsioonikäitumise erialal. Eriala valik tulenes soovist laiendada oma teadmisi organisatsiooni arendamise, meeskondade juhtimise ja motiveerimise alal.

Miks otsustasid end proovile panna haridusinnovatsiooni keskuse partnerlussuhete juhina? Millised on su ootused ja eesmärgid selles töös?

Partnerlussuhete juhi ametikoha puhul paelus mind võimalus korraldada ja arendada koostööd rahvusvaheliste ja Eesti partnerasutustega. Tänapäeval on hulgaliselt erinevaid koostöövõimalusi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tuleb vaid nendest võimalustest teadlik olla, osata neid siduda meie prioriteetidega, aktiivselt suhelda praeguste ja potentsiaalsete partneritega ning leida parimaid viise meie väärtuspakkumise tutvustamiseks. Minu eesmärk olekski neid protsesse juhtida nii, et saaksime pakkuda meie partneritele võimalikult sisukat ja tulemuslikku koostööd. See on ka suur vastutus, kuna oled mõnes mõttes asutuse visiitkaart, kuid usun, et suudan meid vääriliselt esindada. 

Kuidas omale tööst vabal ajal energiat ammutad?

Minu jaoks on oluline kehaline aktiivsus – naudin õhtuti jooksmas käimist, soojema ilmaga harrastan aerusurfi ja talviseks ajaks olen avastanud enda jaoks lumelauaspordi. Lisaks meeldib mulle väga reisida ja ootan kannatamatult olukorra stabiliseerumist maailmas, et oleks võimalik taaskord muretult ja turvaliselt ringi rännata.