Haridusinnovatsiooni keskuse teenused

Haridusinnovatsiooni keskus pakub mitmeid haridustöötajatele suunatud teenuseid: 

 

  • teadlik kutse taotleja - konsultatsioon ja praktilised töötoad kutse taotlejatele;
  • muutuste tõenduspõhine juhtimine osaledes Tulevikukooli programmis
  • rahvusvahelised esitlused, mille teemad ja hinnakiri (kinnitatud kantsleri 01.02.2018 korraldusega nr 1-16/41) on järgmine:
Teenus Aeg Hind* Kommentaar
Pakett "Eesti haridus PISA kontekstis"

Lühiversioon: 90 min

Pikk versioon: 1 päev

Lühiversioon: 500,00

Pikk versioon: 1000,00

Kuni 30 osalejat. 
Pakett "Muutuv õpikäsitus: miks ja kuidas?"

Lühiversioon: 90 min

Pikk versioon: 1 päev

Lühiversioon: 500,00

Pikk versioon: 1000,00

Kuni 30 osalejat.
Pakett "Koostöine õppimine ja õpetamine"

Lühiversioon: 90 min

Pikk versioon: 1 päev

Lühiversioon: 500,00

Pikk versioon: 1000,00

Kuni 30 osalejat.
Pakett "Uued suunad õpetajahariduses"

Lühiversioon: 90 min

Pikk versioon: 1 päev

Lühiversioon: 500,00

Pikk versioon: 1000,00

Kuni 30 osalejat.
Pakett "Õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas"

Lühiversioon: 90 min

Pikk versioon: 1 päev

Lühiversioon: 500,00

Pikk versioon: 1000,00

Kuni 30 osalejat.

Õpetajakoolitus Tallinna Ülikoolis (esmaõpe)

Õpetajakoolituse ülesehitus ja praktilise õppe korraldus (fookusega aineõpetajate ettevalmistusele)

90 min (loeng + arutelu) 500,00  
Digivahendeid tutvustav hands-on koolitus lasteaiale ja algklassidele „Õpi koos lastega“ 90 min

Õpetaja 100,00

Laps 3,00

Kui osaleb kaks õpetajat, rakendub ühele õpetajale soodustus -50%.

Väljundiks on koolitustõend õpetajale (4 akadeemilist tundi*) ja tunnistused õpilastele.

Kaks ühes koolitus on õpetajale ja õpikogemus lastele. 

*tõend 4 akadeemilisele tunnile sisaldab eel- ja järeltegevusi

Digivahendeid tutvustav koolitus õpetajatele ja kõigile huvitatutele 90 min 200,00

Rühma maksimaalne suurus on 15 osalejat ja rühma minimaalne suurus on 6 osalejat.

Väljundiks on koolitustõend (4 akadeemilist tundi*)

*tõend 4 akadeemilisele tunnile sisaldab eel- ja järeltegevusi

Kutseaasta ja mentorlus algajate õpetajate toetamiseks  90 min (loeng + arutelu) 500,00 Võimalus lisada töötuba mentorluse tutvustamiseks (90 min).
Õpetaja tööalase õppimise vormid  90 min (loeng + arutelu) 500,00  

Interdistsiplinaarse projektipäeva kohandamine ja läbiviimine konkeetsele koolile, võimalikud teemad:

“Prügi”

“Ilu”

“Saladuslik saar”

“Teeme uut ja vana”

"Linnaruum"

"Kuidas elab keha?"

4 t 600,00 Olenevalt valitud projektipäeva teemast saab osaleda 30-36 õpilast ja 4 õpetajat/lapsevanemat.

Matemaatika-robootika projektipäev robotite lõimimiseks matemaatikatundi

3 t 900,00

Rühmatöö vormis töötuba, kus ealiselt vastavaid matemaatika tekstülesandeid visualiseeritakse robotikatsetega. 

Sihtrühm: 1.-6. klassi klassiõpetajad ja matemaatikaõpetajad, haridustehnoloogid, robootikaõpetajad või õpilased koos õpetajaga.

Kuni 25 osalejat. 

Koolide arenduspäevade ja arendusmeeskondade töökoosolekute modereerimine (sh ettevalmistustöö) 8 t Min maksumus 480,00 Täpne hind sõltub töömahust ja osalevate inimeste arvust.
Koolide nõustamine ja konsultatsioon 1 t Min maksumus 35,00 Täpne hind sõltub töömahust ja osalevate inimeste arvust.
Rakendusuuringute läbiviimine 1 kuu / 0,5/1 koormus Min maksumus 1485,00/ 2450,00 Täpne hind sõltub töömahust ja osalevate inimeste arvust.
Eksperthinnangu andmine instituudi teadus- ja arendusvaldkondi puudutavatel teemadel 8 t Min maksumus 225,00 Täpne hind sõltub töömahust ja osalevate inimeste arvust.
Õpitoad, seminarid, ettekanded tellija poolt soovitud teemadel 1 t Min maksumus 60,00 Täpne hind sõltub töömahust ja osalevate inimeste arvust.

 * Hindadele lisandub käibemaks. 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

E-posthik@tlu.ee