Kirjeldus

Vajadus toime tulla tänases tehnoloogiarikkas maailmas eeldab igas vanuses inimeselt teataval tasemel digipädevust. Õpetaja ning tema digipädevus on võti õppijate digipädevuse toetamisel. Milliseid teadmisi ja oskusi digivaldkonnast eeldatakse õpetajalt? Kuidas saab õpetaja toetada õppija digipädevust alus- ja alghariduses. Palume võimalust saada ülevaade õpetaja ja õppija digipädevustest (esitlus) või saada kogemusi (praktiline töötuba) erinevatest võimalustest digitehnoloogia rakendamisel alus- ja alghariduses.

Praktilises töötoas on võimalik valida erinev fookus: seadmed ja rakendused; multimeedia; fotograafia ja nutiseadmed; õppemängude loomine.

Esitluse pikkus on 90 minutit (loeng ning arutelu).

Praktilise töötoa pikkuseks on 180 minutit (loeng ning praktilised tegevused).

Keeled: paketti esitletakse eesti, inglise ja vene keeles.

Hind: kuni 30 liikmelisele rühmale 1400 erurot, millele lisandub käibemaks 22%. 

Esitlust on võimalik kohandada või kombineerida teiste teemadega vastavalt külastajate erisoovidele. Sellisel juhul epitakse kokku täpsustatud maksumus. Esitlusele võimalik tellida juurde toitlustus. Toitlustamise maksumus lisandub hinnale.

Huvi korral võtke ühendust: marika.kutskova@tlu.ee.