Igal õppejõul on õpetamistegevuse kohta mingi teooria, mis aitab tal oma õpetamist seletada ja mõtestada ning millest lähtuvalt luuakse õpikeskkond ja sealsed õppimistingimused. Üheks heaks võimaluseks oma õppimist ja õpetamist reflekteerida on kolleegidelt õppimine õppetegevuse vaatlemise ja mõtestamise kaudu! 

Õppetöö vaatlused on heaks õppimise võimaluseks mitte ainult õppejõule, kelle loengut vaadeldakse, vaid ka neile, kes õppetööd külastavad. Kolleegide õppetöö vaatlus aitab näha õpetamist veidi teisest perspektiivist, analüüsida oma praktikaid, leida võimalusi õppetöö parendamiseks ja metoodiliseks rikastamiseks.

Kristi Vinter-Nemvalts

Aprill on Tallinna Ülikoolis V A A T L U S K U U ning seoses sellega kutsume kõiki Tallinna Ülikooli õppejõude üles vaatlema kolleegide õppetegevust!

Aprill%20on%20%C3%B5ppet%C3%B6%C3%B6%20vaatluskuu%20(1).png

Kuidas minna ise vaatlema?
Vali allolevast tabelist endale huvi pakkuvad teemad või õppejõud ning vajuta linki Registreeri vaatlema

Kuidas kutsuda kolleege oma õppetööd vaatlema?
Anna sellest teada saates e-kirja: ann.leppiman@tlu.ee

Miks minna vaatlema?
Kolleegide õppetöö vaatlemine on üks enesearendamise võimalusi. Lisaks saab õppetöö vaatlust siduda õppejõudude atesteerimisega, osalejatele väljastatakse vastavalt tõend* (õppetöö vaatlemine ning osalemine kokkuvõtvas Kogemuskohvikus aprilli lõpus) 

 

Abiks vaatlejale!
Vaatlus kui õppimisviis on 3-e etapiline:
1) Vaatluseelne tegevus (omavahelised kokkulepped, mida vaadeldakse, kui kaua, kuidas toimub hilisem tagasiside)
2) Vaatlus (abilehtede kasutamine)
3) Vaatlusjärgne tegevus (millele tagasisides keskendutakse, mida õpiti ja märgati, mis küsimused tekkisid)
Loe rohkem siit

Oma õpetamistegevust on hea analüüsida õpianalüütika kogumise kaudu. Üheks võimaluseks seda teha on ProLearning keskkonna kaudu. Tutvu kasutusjuhendiga.

Õppetöö vaatlemise ajakava

Doktorantide seminar,
Research Methodology 
(Teadusmetodoloogia)
doktorandid 16.04 ruum
M-648
kell 16:15 - 20:15  piiranguid ei ole  Registreeri vaatlema
   

DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT

Programmeerimise põhikursus (objektorienteeritud programmeerimine) informaatika 
(BA1a)
03.04 10.04 17.04 ruum T-302 kell 12:15 - 15:45  kuni 10 vaatlejat*  Registreeri vaatlema
   

HARIDUSTEADUSTE INSTITUUT

Uurimistöö alused - seminar haldus- ja ärikorraldus (BA2a) 05.04
12.04
26.04
 ruum A-346  kell 12:15 - 15:45 kuni 4 vaatlejat* Registreeri vaatlema
Õppimine sotsiaalses perspektiivis ja grupi kontekstis andragoogika
(BA2a)
22.04 ruum T-412 kell 14:15 - 17:30  kuni 4 vaatlejat*  Registreeri vaatlema
Arengulised erivajadused koolieelses eas alusharidus
(BA1a)
24.04 ruum
T-209
kell 10:15 - 11:45 või 12:15 - 13:45 kuni 6 vaatlejat Registreeri vaatlema
Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas aineõpetajad 
(MA1a)

5.04
26.04

ruum
S-422
kell 10:15 - 13:30 või 14:15 - 17:30 kuni 4 vaatlejat Registreeri vaatlema
Innovation in Schools and Classrooms
(Innovatsioon klassiruumis. Inglise k)
haridusinnovatsiooni
juhtimine
(MA1a)

18.04

ruum
T-420
kell 10:00 - 13:30  kuni 3 vaatlejat Registreeri vaatlema

 

Uurimistöö alused, kvalitatiivne andmeanalüüs eripedagoogid, 
alusharidus (BA)

9.04
10.04

ruum
T-209
kell 10:15 - 13:45  kuni 3 vaatlejat Registreeri vaatlema
   

HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT

Language and Society (inglise k) Estonian Studies MA 12.04
 
ruum M-136 kell 8:15 - 9:45  kuni 4 vaatlejat  Registreeri vaatlema
Doktoriseminar III (ettekanded ja oponeerimine) Lingvistika doktorandid 09.04
23.04
ruum M-136 kell 16:15 - 17:45  kuni 3 vaatlejat  Registreeri vaatlema
Kesk- ja varauusaegne maailm (kloostrikultuur ja gootika algus)  Ajalugu BA1 09.04
 
ruum A-325 kell 10:15 - 11:45  piiranguid ei ole  Registreeri vaatlema
   

LOODUS- JA TERVISETADUSTE INSTITUUT
 

Lepitamise psühholoogia 
(konfliktide lahendamine läbi lepitaja)
Psühholoogia
MA
08.04
15:04
22:04
 
ruum A-121 kell 12:15 -15:45  kuni 3 vaatlejat  Registreeri vaatlema
   
BFM    

ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT

Euroopa Liidu põhikursus (Euroopa Liidu erinevad poliitikad eesti k) Riigiteaduste 1. kursus 15.04
22.04
29.04
ruum S-236 kell 10:15 - 11:45  piirangut ei ole*  Registreeri vaatlema

 

Sissejuhatus rahvusvahelistesse suhetesse (Aasia, Aafrika, Okeaania) Riigiteaduste 1. kursus 25.04 ruum T-304 kell 10:15 - 13:30  piirangut ei ole*  Registreeri vaatlema
   
     
HAAPSALU KOLLEDŽ    
Registreeri end Kogemuskohvikusse "Vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!" toimub 30. aprillil 2019, kell 15:00 - 17:00 Kohvikus Oaas.    

 

 Statistika -  11.04.19 (23 registreeritud vaatlust) 

vaatlusstat_0.jpg
statistika seisuga  11.04.2019